Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Komise pro majetek, investice a dotace

předseda:

 • Bc. Lukáš Hübner 

místopředseda: 

 • Ing. Jiří Štyler

členové:

 • Ing. Miroslav Zábranský
 • Jiří Strahl
 • Ing. Jiří Šalanský
 • Michal Moc
 • Bc. Iva Molenová
 • Ondřej Nováček
 • Ing. Petr Štefek

tajemník:

 • Bc. Simona Hořejší - zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OMP, tel. 267 902 267, horejsis@praha11.cz

Náplň činnosti:

Náplň činnosti za majetek:

 • projednává návrhy a podává RMČ návrhy na řešení (v kompetenci OMP a OSM):
  - na pronájem a výpůjčky nebytových prostor v bytových a nebytových objektech a bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 pro účely reklamy a k umístění různých technických zařízení, které jsou delší než 3 měsíce
  - žádostí na změny nájemní či výpůjční smlouvy (např. snížení nájemného, změna sortimentu, rozšíření činnosti, přechod nájmu na jiný subjekt, změnu doby nájmu, prodloužení nájmu, změna účelu nájmu, atd.
  - žádosti MČ Praha 11 na svěření nemovitého majetku od hl. m. Prahy do správy MČ Praha 11
  - na regeneraci bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11

 • spolupodílí se na kontrole a řešení problematiky správních firem
 • projednává podněty a návrhy týkající se zkvalitnění způsobu řízení správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11
 • podílí se na tvorbě a kontrole VHČ
 • projednává případné stížnosti a podněty, týkající se správy a hospodaření s majetkem
  ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11
 • projednává případné návrhy změn směrnic ÚMČ Praha 11, týkající se nakládání s nemovitým majetkem hl. m. Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 11
 • vykonává povinnosti komise pro hodnocení nabídek ve vztahu k pronájmům nemovitostí a nebytových prostor v kompetenci OMP a zpracovává doporučení pro RMČ, pokud RMČ nebyla k jednotlivému případu vytvořena speciální ad hoc komise
 • veškerou činnost, která je spojená s otevíráním obálek, zejména kontrola neporušenosti obálek, její správné označení, doručení do uvedeného data a hodiny do podatelny ÚMČ,
 • otázky k projednání v komisi předkládají jednotlivé odbory tajemníkovi komise a jednání komise se zúčastní odpovědný pracovník odboru. 

Náplň činnosti za investice:

 • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na úseku požadavků investic od jednotlivých Odborů MČ a doporučuje jejich priority.
 • podílí se na dlouhodobé investiční strategii MČ s ohledem na stav majetku a rozvojové záměry MČ
 • navrhuje investiční priority pro rozpočtové období s ohledem na výši rozpočtu a objem dotací
 • vyhodnocuje a doporučuje předložené záměry na zpracování studií, projektů a realizací investičních akcí.
 • připravuje stanoviska k investičním akcím z podnětů Rady, ostatních Komisí a Výborů MČ.
 • provádí místní šetření zadané Radou MČ.
 • připravuje návrhy k vyřizování připomínek, podnětů a stížností občanů k činnostem oddělení.
 • může se podílet na vyhodnocení výběrových řízení na zhotovitele.
 • hledá projekty vhodné pro zapojení soukromých investorů do investičních záměrů MČ
 • posuzuje nabídky soukromých investorů se zájem o zapojení do investičních akcí MČ
 • posuzuje varianty realizace plánovaných investic s ohledem na ekonomiku a potřeby MČ 

Náplň činnosti za dotace:

 • členové komise se budou aktivně věnovat sledování a výběru aktuálních a pro městskou část vhodných možností získání dotací  - vyhlášení programů či projektů
 • komise se bude zabývat dotacemi napříč různými gescemi a radní pro investice bude tyto dále delegovat přes jednotlivé gesce jak radním, komisím, tak i úředníkům.
 • komise zpracuje koncepci, jakým způsobem se bude ucházet o dotace z MHMP a od Ministerstev, resp. fondů EU
 • příprava projektů pro získávání dotací pro rok 2023 (pravidelné vyhlašování dotací od MŠMT, MHMP, apod.)
 • sledování stránky http://penizeproprahu.cz/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/
 • posuzuje, doporučuje a schvaluje návrhy studií, projektů financovaných dotačními tituly z EU fondů a dalšími dotačními tituly.
 • komise sleduje přehled výzev v operačních programech a dává podněty k přípravě žádostí
 • komise projednává přehled potřeb úřadu pro přípravu žádostí na dotace a dává k jednotlivým potřebám své doporučení pro podání žádosti
 • komise vytváří podklad a jedná s řídícími orgány a MHMP o možnosti financování svých záměrů
 • komise vytvoří přehled priorit pro nové období politiky soudržnosti po roce, které bude skrze HMP prosazovat na národní úrovni
 • komise sleduje možnosti účasti v projektech a výzvách vyhlašovaných přímo Evropskou komisí, nebo jinými institucemi EU
 • komise schvaluje a dává podněty k vytvoření metodiky a jednotného přístupu ke všem formám dotací

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

13.3.2019 11:08:32 - aktualizováno 23.1.2023 10:38:18 | přečteno 9183x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj stolní tenis
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Kino klub Zahrada – Hodně štěstí pane Veliký
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Tři prasátka
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: PŘÍBRAMSKO
Kino klub Zahrada – Top Gun: Maverick
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výtvarná dílna
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Finanční výbor ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
OMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH ŠPITÁLŮ A LAZARETŮ
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Turistický výlet pro seniory: POUTNÍ CESTOU Z HÁJKU DO PRAHY
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
OMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH ŠPITÁLŮ A LAZARETŮ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load