Komise pro kulturu a spolky

předseda:

 • Ing. Veronika Šiftová

místopředseda:

 • MgA. Martin Bouček

členové:

 • Jan Suchánek
 • Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D.
 • Michal Škramlík
 • Mgr. Naďa Prchalová
 • Natálie Svitáková
 • Mgr. Jan Bulíř
 • Mgr. Naděžda Stupková
 • Mgr. Alexandra Volfová

tajemník:

Náplň činnosti:

 • Příprava podkladů, analýz, návrhů apod. sloužících při vytváření koncepcí a metodik v oblasti kultury na území MČ Praha 11

 • Zabezpečování aktuálních informací a podkladů pro rozhodování RMČ v oblasti kultury

 • Předkládání kvalifikovaných stanovisek k záměrům v oblasti kultury

 • Projednávání návrhů, podnětů a stížností občanů týkajících se kultury, pokud se na komisi přímo obrátí

 • Plnění role komise pro vedení kroniky dle zákona č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních

 • Posuzování dotací pro oblast kultury v rámci MČ Praha 11

 • Podílení se na přípravě a vyhlášení dotačních programů MČ Praha 11

 • Předkládání kvalifikovaných stanovisek k rozpočtu pro oblast kultury (oddíl 33)

 • Poskytování stanovisek k žádostem o finanční dar nepříspěvkových organizací pro oblast kultury

 • Tajemník komise je povinen:
  a) sledovat úkoly vyplývající z RMČ, ZMČ, PV
  b) zabezpečit projednání úkolů v komisi
  c) sledovat splnění úkolů
  d) uvádět informace o úkolech do zápisu ze zasedání komise Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

Vytvořeno 13.3.2019 11:07:36 - aktualizováno 23.1.2023 9:49:15 | přečteno 2458x | Ivana Dudová
load