Na obsah stránky

Jazyk:
 

Komise pro dotace a EU fondy

předseda:

 • Mag. Martin Muzikant, Ph.D.

členové:

 • Zbyněk Čáp
 • Ladislav Horák
 • Milan Lisý
 • Ing. Karel Mařík
 • Mgr. Martin Petrtýl
 • Ing. Jiří Kudlík
 • Ing. Irena Řivnáčová
 • Mgr. Blanka Janečková
 • Bc. Jakub Šimkovský, DiS., MBA

tajemník:

Náplň činnosti:

 • Členové Komise se budou aktivně věnovat sledování a výběru aktuálních a pro městskou část vhodných možností získání dotací  - vyhlášení programů či projektů.

 • Komise se bude zabývat dotacemi napříč různými gescemi a radní pro investice bude tyto dále delegovat přes jednotlivé gesce jak radním, komisím, tak i úředníkům.

 • Komise zpracuje koncepci, jakým způsobem se bude ucházet o dotace z MHMP a od Ministerstev, resp. fondů EU.

 • Příprava projektů pro získávání dotací pro rok 2020 (pravidelné vyhlašování dotací od MŠMT, MHMP, apod) – termíny cca 10/2019.

 • Posuzuje, doporučuje a schvaluje návrhy studií, projektů financovaných dotačními tituly z EU fondů a dalšími dotačními tituly.

 • Komise sleduje přehled výzev v operačních programech a dává podněty k přípravě žádostí.

 • Komise projednává přehled potřeb úřadu pro přípravu žádostí na dotace a dává k jednotlivým potřebám své doporučení pro podání žádosti.

 • Komise vytváří podklad a jedná s řídícími orgány a MHMP o možnosti financování svých záměrů.

 • Komise vytvoří přehled priorit pro nové období politiky soudržnosti po roce, které bude skrze HMP prosazovat na národní úrovni.

 • Komise sleduje možnosti účasti v projektech a výzvách vyhlašovaných přímo Evropskou komisí, nebo jinými institucemi EU.

 • Komise schvaluje a dává podněty k vytvoření metodiky a jednotného přístupu ke všem formám dotací.

  Termíny jednání komise na rok 2022 

Uvedené termíny nemusejí být vždy využity

měsíc datum den místo, čas poznámkypozvánky
leden . . .  
únor  
březen . . . .
duben  
květen  
červen . . .  
červenec       prázdniny 
srpen       prázdniny 
září  
říjen  
listopad  
prosinec . . .
.

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

1.4.2019 10:04:41 | přečteno 522x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load