Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Finanční komise

předseda:

 • Mgr. Blanka Janečková

členové:

 • Ing. Richard Bureš, CSc.

 • Bc. Lukáš Chlup
 • Ing. Petr Popov - popov.petr@post.cz + 420 602 216 596
 • Mgr. Ing. Lenka Stoklasová
 • Ing. Lubomír Šolc
 • Ing. Jiří Kudlík
 • Ing. Petr Šesták
 • Klára Urbanová
 • Ing. Pavel Podgorný

tajemník:

Náplň činnosti:

Činnost komise je zaměřena na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu. Komise zejména:

 • v etapě návrhu na příští rok hodnotí požadavky kladené na rozpočet výdajů MČ a zabývá se objektivním hodnocením reálnosti budoucích příjmů MČ,
 • v etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje k  rozborům hospodaření podle rozpočtu a návrhům na změny schváleného rozpočtu, zejména jestliže dochází k překračování příjmů, nebo jestliže naopak hrozí vznik schodku v hospodaření MČ,

 • na žádost RMČ se vyjadřuje k návrhům na provedení rozpočtových opatření a jiných návrhů, včetně formy zpracování,

 • vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu MČ,

 • provádí iniciativně vlastní šetření v rozpočtovém hospodaření MČ, a to jak v jeho výdajové části, tak také ve využívání všech možností tvorby rozpočtování příjmů, a to též u rozpočtových organizací a v zařízeních zřízených MČ,

 • vyjadřuje se k návrhům cenových map nebo jiných cenových opatření v rámci působnosti MČ a návrhu obecné závazné vyhlášky města Prahy, kterou se stanoví podmínky rozpočtového určení daní, pokud jde o rozpočet MČ,

 • vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření MČ a jím zřízených nebo založených organizací za uplynulé období (na základě platné vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek),

 • vyjadřuje se k městskou částí přijímaným úvěrům, půjčkám anebo návratným finančním výpomocím,

 • navrhuje zásady finanční politiky MČ,

 • v návaznosti na hospodaření s  rozpočtem komise sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy MČ, vyjadřuje se k návrhům na jejich zřízení nebo zrušení. Vyjadřuje se k návrhům na uložení volných peněžních prostředků MČ,

 • iniciuje a doporučuje mimorozpočtové zdroje,

 • tajemník komise je povinen sledovat úkoly vyplývající z RMČ, ZMČ, PV, zabezpečit jejich projednání v komisi, sledovat jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu ze zasedání komise. 

Termíny jednání komise na rok 2021

 

měsíc

datum

den

místo, čas

poznámky

pozvánky 

leden 14.1.2021 ČT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 16:30  1. jednání
únor 11.2.2021 ČT jednání bylo zrušeno
 
březen 18.3.2021 ČT jednání je prostřednictvím MS Teams - 16:30 změna termínu2. jednání
duben 1.4.2021 ČT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 16:30
 
květen 20.5.2021 ČT jednání je prostřednictvím MS Teams - 16:30 změna termínu
3. jednání 
červen 2.6.2021 ST jednání je prostřednictvím MS Teams - 17:30 společné jednání s FV jednání 
červenec       prázdniny 
srpen       prázdniny 
září 16.9.2021 ČT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "A" - 16:30
 
říjen 20.10.2021 ST jednání je formou MS Teams - 17:30 změna data jednání - společné jednání s FV
jednání 
listopad


  
prosinec 
 


Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

13.3.2019 10:58:09 | přečteno 8646x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load