Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Finanční komise

předseda:

 • Mgr. Blanka Janečková

členové:

 • Ing. Richard Bureš, CSc.
 • Bc. Lukáš Chlup
 • Ing. Petr Popov - popov.petr@post.cz + 420 602 216 596
 • Mgr. Ing. Lenka Stoklasová
 • Ing. Lubomír Šolc
 • Ing. Jiří Kudlík
 • Ing. Petr Šesták
 • Klára Urbanová
 • Ing. Pavel Podgorný

tajemník:

Náplň činnosti:

Činnost komise je zaměřena na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu. Komise zejména:

 • v etapě návrhu na příští rok hodnotí požadavky kladené na rozpočet výdajů MČ a zabývá se objektivním hodnocením reálnosti budoucích příjmů MČ,
 • v etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje k  rozborům hospodaření podle rozpočtu a návrhům na změny schváleného rozpočtu, zejména jestliže dochází k překračování příjmů, nebo jestliže naopak hrozí vznik schodku v hospodaření MČ,

 • na žádost RMČ se vyjadřuje k návrhům na provedení rozpočtových opatření a jiných návrhů, včetně formy zpracování,

 • vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu MČ,

 • provádí iniciativně vlastní šetření v rozpočtovém hospodaření MČ, a to jak v jeho výdajové části, tak také ve využívání všech možností tvorby rozpočtování příjmů, a to též u rozpočtových organizací a v zařízeních zřízených MČ,

 • vyjadřuje se k návrhům cenových map nebo jiných cenových opatření v rámci působnosti MČ a návrhu obecné závazné vyhlášky města Prahy, kterou se stanoví podmínky rozpočtového určení daní, pokud jde o rozpočet MČ,

 • vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření MČ a jím zřízených nebo založených organizací za uplynulé období (na základě platné vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek),

 • vyjadřuje se k městskou částí přijímaným úvěrům, půjčkám anebo návratným finančním výpomocím,

 • navrhuje zásady finanční politiky MČ,

 • v návaznosti na hospodaření s  rozpočtem komise sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy MČ, vyjadřuje se k návrhům na jejich zřízení nebo zrušení. Vyjadřuje se k návrhům na uložení volných peněžních prostředků MČ,

 • iniciuje a doporučuje mimorozpočtové zdroje,

 • tajemník komise je povinen sledovat úkoly vyplývající z RMČ, ZMČ, PV, zabezpečit jejich projednání v komisi, sledovat jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu ze zasedání komise. 

Termíny jednání komise na rok 2022 

Uvedené termíny nemusejí být vždy využity

 

měsíc

datum

den

místo, čas

poznámky

pozvánky 

leden . . .  .
únor 9.2.2022 ST společné jednání s FV formou MS Teams - 17:30 .
jednání 
březen . . . ..
duben . . .
 
květen . . . .
červen 1.6.2022 ST společné jednání s FV formou MS Teams - 17:30 jednání 
červenec       prázdniny 
srpen       prázdniny 
září . . .
 
říjen . . . .
listopad


  
prosinec 
 


Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

13.3.2019 10:58:09 | přečteno 8999x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes desáté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load