Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Bytová komise

předseda:

 • Vlasta Tillová

členové:

 • Ing. Jana Martenková
 • Ing. Yvona Grošková
 • Ing. Petr Popov
 • Ing. Lubomír Kmoch
 • JUDr. Václav Kuchař
 • Mgr. Blanka Janečková
 • PhDr. Vladimír Pelc
 • Luděk Bartes
 • Josef Belaník
 • Mgr. Jan Bulíř


tajemník:

 • Alena Marešová - zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OMP, l. 255

Náplň činnosti:

Členové bytové komise postupují v souladu s platným jednacím řádem komisí RMČ Praha 11 a mimo jiné se vyjadřují, projednávají, navrhují, upravují, doporučují a schvalují:

 • souhrn všech činností, tj. žádosti, stížnosti, oznámení, či jiné, uchazečů, žadatelů, oddělení, odborů, orgánů ÚMČ Praha 11, případně dalších institucí, které je nutné řešit, a dále realizaci procesu, zásady, pravidla, směrnice, podklady, které směřují k informovanosti nájemců, vlastníků a SVJ se stavem a procesem, a to nejen, když se na komisi přímo obrátí dopisem, ale i z vlastní iniciativy:
  • k nájmu bytu:
   • veškerou činnost, která je s tímto spojená, a to od podání žádosti, projednání v RMČ, až  po případné uzavření smlouvy o nájmu bytu,
   • nově vzniklému, jeho obnově, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, prodloužení, výpovědi z nájmu bytu, výši nájemného za jeho užívání, složení peněžní jistoty, její výše a výše úroku, době nájmu bytu, výměně bytu, umístění sídla podnikání v bytě, podnájmu, společnému nájmu bytu, slevě nájmu bytu, či snížení výše nájmu bytu, atypické žádosti, zpracování doporučení RMČ,
   • místní šetření,
  • k prodeji bytu:
   • veškerou činnost, která je s tímto spojená, a to od podání žádosti, projednání v RMČ, v ZMČ, nabídky, až po uzavření kupní smlouvy, předložení MHMP a na KN,
   • a zastavěných a souvisejících a přilehlých pozemků, které jsou podílem k těmto bytům,
   • k různým žádostem převodu nebo přechodu vlastnického práva k nemovitým věcem a převodu a přechodu dalších věcných práv s těmito nemovitými, věcmi souvisejícími(např. v rámci dědictví, mimořádné splátky, jednorázové doplacení, břemena, postoupení, atd.),
  • k otevírání obálek a  k vyhodnocení nabídek dle podmínek výběrového řízení:
   • veškerou činnost, která je spojená s otevíráním obálek, zejména kontrola neporušenosti obálek, její správné označení, doručení do uvedeného data a hodiny do podatelny ÚMČ,
   • veškerou činnost, která je spojená s vyhodnocením nabídek, zejména vyřazení nabídek, které nesplnily podmínky výběrového řízení a z jakého důvodu, určení zájemců splňujících podmínky podle pořadí otevření obálek a navržení RMČ pořadí zájemců ke schválení v souladu s podmínkami daného výběrového řízení,
 • stanoviska a doporučení pro ostatní komise RMČ a výbory  ZMČ,
 • ostatní nepojmenované v dané oblasti.

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

16.11.2010 13:09:05 - aktualizováno 13.2.2017 11:37:09 | přečteno 13624x | Ivana Dudová

Navigace

 
load