Bytová komise

předseda:

 • JUDr. Richard Frank

místopředseda:

 • Mgr. Jana Mydlilová

členové:

 • Mgr. Jan Mejsnar, Ph.D.
 • Josef Schreier
 • Mgr. Daniela Rohde
 • Mgr., Ing. Lubomír Kmoch, MBA
 • Ing., Mgr. Lenka Stoklasová
 • Ing. Oldřich Balík

tajemník:

Náplň činnosti:

Členové bytové komise postupují v souladu s platným jednacím řádem komisí RMČ Praha 11 a mimo jiné se vyjadřují, projednávají, navrhují, upravují, doporučují a schvalují:

souhrn všech činností, tj. žádosti, stížnosti, oznámení, či jiné, uchazečů, žadatelů, oddělení, odborů, orgánů ÚMČ Praha 11, případně dalších institucí, které je nutné řešit, a dále realizaci procesu, zásady, pravidla, směrnice, podklady, které směřují k informovanosti nájemců, vlastníků a SVJ se stavem a procesem, a to nejen, když se na komisi přímo obrátí dopisem, ale i z vlastní iniciativy:

k nájmu bytu:
 • veškerou činnost, která je s tímto spojená, a to od podání žádosti, projednání v RMČ, až  po případné uzavření smlouvy o nájmu bytu,

 • nově vzniklému, jeho obnově, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, prodloužení, výpovědi z nájmu bytu, výši nájemného za jeho užívání, složení peněžní jistoty, její výše a výše úroku, době nájmu bytu,  výměně bytu, umístění sídla podnikání v bytě, podnájmu, společnému nájmu bytu, slevě nájmu bytu, či snížení výše nájmu bytu, atypické žádosti, zpracování doporučení RMČ,

 • místní šetření,

k prodeji bytu:
 • veškerou činnost, která je s tímto spojená, a to od podání žádosti, projednání v RMČ, v ZMČ, nabídky, až po uzavření kupní smlouvy, předložení MHMP a na KN,

 • a zastavěných a souvisejících a přilehlých pozemků, které jsou podílem k těmto bytům,

 • k různým žádostem převodu nebo přechodu vlastnického práva k nemovitým věcem a převodu a přechodu dalších věcných práv s těmito nemovitými, věcmi souvisejícími(např. v rámci dědictví, mimořádné splátky, jednorázové doplacení, břemena, postoupení, atd.),

k otevírání obálek a  k vyhodnocení nabídek dle podmínek výběrového řízení:
 • veškerou činnost, která je spojená s vyhodnocením nabídek, zejména vyřazení nabídek, které nesplnily podmínky výběrového řízení a z jakého důvodu, určení zájemců splňujících podmínky podle pořadí otevření obálek a navržení RMČ pořadí zájemců ke schválení v souladu s podmínkami daného výběrového řízení,

stanoviska a doporučení pro ostatní komise RMČ a výbory  ZMČ,

ostatní nepojmenované v dané oblasti.

Dnem schválení této náplně činnosti bytové komise v Radě MČ Praha 11 končí účinnost všech předchozích náplní činností bytové komise.

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

Vytvořeno 13.3.2019 10:54:03 - aktualizováno 23.1.2023 9:37:17 | přečteno 17050x | Ivana Dudová
load