Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Jihoměstská sociální, a. s.

Jihoměstská sociální, a.s.

P.O.B. 100, Ocelíkova 672/2, 149 41  Praha 4 - Háje

tel.: 267 990 151
e-mail: 
info@jmsoc.cz 
http://www.jmsoc.cz

Pro seniory a zdravotně postižené občany:

Jihoměstská sociální a.s. je společnost, která poskytuje sociální služby na území Prahy 11. Mezi registrované sociální služby, které poskytuje, patří:

 • Pečovatelská služba
 • Domov pro seniory
 • Odlehčovací služba

Pečovatelská služba:

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytována s individuálním přístupem, diskrétně a se zachováním práv uživatele.

Cílem pečovatelské služby:

Je umožnit uživatelům co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života, podporovat jejich soběstačnost a předcházet sociálnímu vyloučení a izolaci a pomáhat při udržování rodinných a společenských vazeb.

Služba se zaměřuje na:

 • Seniory
 • Osoby se zdravotním postižením´
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby po úrazech

Pečovatelská služba je poskytována v terénu, v domácnostech uživatelů, v domech s pečovatelskou službou a také v domech s bezbariérovými byty.

Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby včetně příloh.

Služba je účtována v hodinové sazbě 100,- Kč/ hod., případně v úkonové sazbě (dovoz oběda 20,- Kč, velký nákup 100,- Kč/hod apod.)

Služba obsahuje jak základní, tak fakultativní činnosti.

Pečovatelská služba je poskytována každý den od 7 do 19 hodin.

Kontakt:

Vedoucí pečovatelské služby:

Tel.: 724 603 316

pece@jmsoc.cz

Koordinátorka pečovatelské služby: 
Tel.: 724 603 303

teren@jmsoc.cz

http://jmsoc.cz/strediska/pecovatelska-sluzba/


Kromě terénní pečovatelské služby je pečovatelská služba poskytována v Domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská (dále jen DPS) a v Domě bezbariérového bydlení Petýrkova (DBB):
:

Jedná se o domy s byty zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení seniorů od 65 let, jednotlivců i manželů a zdravotně postižených občanů, kteří potřebují pomoc či podporu v rozsahu pečovatelské služby. Přednostně jsou byty přidělovány uchazečům s trvalým bydlištěm na území Prahy 11.

Žádost uchazeč podává na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11. Každá žádost je individuálně posouzena. O přidělení bytu rozhoduje Rada MČ na základě doporučení komise pro DPS a BBD. Rozsah péče, která bude nájemci poskytována, se sjednává na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a dle Ceníku služeb.

Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, či žádosti o přidělení bytu v Domě s bezbariérovými byty přijímá:

Mgr. Anna Veselá
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Roztylská 1860

Telefon: 267 902 154

veselaa@praha11.cz

 

DPS Blatenská 2146/4, Praha 11

Koordinátorka v DPS: 

pece.blatenska@jmsoc.cz 
Telefon: 770 197 680
Provozní doba: pondělí – neděle: 7.00 – 19.00

 

DPS Šalounova 2025/7, Praha 11

Koordinátorka v DPS:

pece.domy@jmsoc.cz
Telefon: 724 603 307
Provozní doba: pondělí – neděle 7.00 – 19.00

 

BBD Petýrkova 1952/22, Praha 11

Koordinátorka v BBD: 

pece.domy@jmsoc.cz

Telefon: 724 603 307
Provozní doba: pondělí – neděle: 7.00 – 19:00

Stravovací centrum

Křejpského 1502/8, Praha 11:
Obědy zde připravené se rozvážejí do domácností, dále do obou DPS a BBD Petýrkova v pracovní dny včetně sobot, nedělí a svátků. 
Na obědy je možné docházet do Stravovacího centra. Výdej obědů zde probíhá denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od 11.00 – 12.15 hod. V nabídce je strava racionální a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Jídelnu využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti.

Vedoucí Stravovacího centra:

Tel.: 724 603 314

krejpskeho@jmsoc.cz

http://jmsoc.cz/strediska/stravovaci-centrum/

 

Domov pro seniory Jižní Město:

Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. Posláním domova je poskytování sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče seniorům, kteří jsou vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí. Domov zajišťuje jak základní, tak fakultativní činnosti.

Domov nabízí tyto služby:

 • Ubytování s kapacitou 79 lůžek
 • Stravování – vlastní kuchyně
 • Péči, která je poskytována v souladu se zákonem č. 108

 

Kontakt:

Vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra:

Janouchova 670/1, 149 00  Praha 11
Tel.:  603 205 399

janouchova@jmsoc.cz

http://jmsoc.cz/strediska/domov-pro-seniory/

 

Odlehčovací centrum:

Jedná se o pobytové zařízení s nepřetržitým 24 hodinovým provozem pro přechodný pobyt uživatelů – seniorů, kteří vyžadují pomoc a podporu v každodenních činnostech a je o ně jinak pečováno v přirozeném prostředí.

Pobyt je umožněn na přechodnou dobu, kdy pečující osoba, která o člověka pečuje v přirozeném prostředí, není schopna tuto péči zajistit (např. z důvodu hospitalizace, čerpání dovolené, odjezdu do lázní apod..). Jde o pobyt, který se poskytuje nejdéle po dobu 3 měsíců. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Kontakt:

Sociální pracovnice:
Janouchova 670/1, 149 00  Praha 11
Telefon:  603 205 396

soc@jmsoc.cz

http://jmsoc.cz/strediska/osetrovatelske-centrum/

 

Sociální poradenství pro seniory a jejich blízké

· Rádi Vás vyslechneme a poskytujeme informace, které Vám umožní se lépe zorientovat v nabídce dostupných sociálních služeb při řešení obtížné sociální situace.

· Předáme Vám kontakty na vhodné sociální či zdravotní služby dle Vašich potřeb.

· Dle Vašeho přání zajistíme služby naší společnosti: pečovatelskou službu včetně rozvozu obědů, pobytovou odlehčovací službu, službu domova pro seniory, či nabídku volnočasových aktivit a setkávání s vrstevníky v klubech seniorů.

 • Poradíme Vám, jak postupovat a kde podat žádost o příspěvek na péči, mobilitu, bydlení, jak požádat o průkaz osoby zdravotně postižené TP, ZTP, ZTP/P či o parkovací stání.
 • Informujeme Vás o využití dalších možností pomoci.
 • Poradíme Vám jak postupovat při vyřizování dokladů (OP pro seniora nebo osobu s omezenou mobilitou).
 • Služby sociálního poradenství poskytujeme bezplatně.

 

Jak a kde sociální poradenství poskytujeme:

Rádi se Vám budeme věnovat po telefonu nebo prostřednictvím na e-mailu.

Poradenství může probíhat i formou osobního setkání po předchozím sjednání termínu schůzky.

Kontakt:

Sociální pracovnice
Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025 / 7, 149 00  Praha 11
Telefon: 724 603 317

poradenstvi@jmsoc.cz

 

Kluby seniorů:

JMS pomáhá předcházet izolovanosti či osamělosti seniorů na Jižním městě nejen nabídkou sportovních, společenských akcí, vzdělávacích programů – kurzů či přednášek volně přístupných seniorské veřejnosti, ale také podporuje klubová setkávání občanů podobného věku a zájmů, při kterých mohou sdílet své zážitky, zkušenosti, nalézt nové přátele, zavzpomínat, oslavit svá jubilea nebo se obohatit o nové informace.

 

Název klubu

adresa

termín

Doba schůzek

Křejpského I

Křejpského 1502/8,jídelna

pondělí

13:15-17:00

Křejpského II

Křejpského 1502/8,jídelna

1.+ 3.čtvrtek v měsíci

14:00 – 16:30

Křejpského III

Křejpského 1502/8,jídelna

úterý

13:45 – 17:00

Campanus

ZŠ Jírovcovo náměstí 1782

pátek

14:00 – 16:00

Jižní Město II

Nordic walking v Krčském lese, sraz uiiceFilipova 2013/1 Chodov

úterý

10:00 – 12:00

DPS Blatenská

Blatenská 2146/4, klubovna

středa

14:00 – 17:00

DPS Šalounova

Šalounova 2025/7, klubovna

středa

15:00 – 17:00

Každý klub má svou vedoucí, která upravuje program dle přání členů. Můžete být členem jednoho z klubů seniorů.

Kontakt:

sociální pracovnice 
Šalounova 2025 / 7, 149 00  Praha 11
Telefon: 724 603 317
e-mail: 
poradenstvi@jmsoc.cz

MČ Praha 11 prostřednictvím JMS a.s. finančně podporuje sportovní aktivity a zdravý životní styl seniorů formou dotovaného plavání seniorů a zdravotně postižených občanů s tělesným handicapem a cvičení seniorů. Výše dotace na cvičení činí 30Kč/hodina, výše dotace na plavání 20Kč/vstup.

Cílem podpory těchto aktivit je zajistit co nejširší dostupnost pro tuto cílovou skupinu.

Bližší informace o připravovaných aktivitách, akcích, přednáškách a kurzech naleznete na webových stránkách společnosti: www.jmsoc.cz

ikona souboruJihoměstská sociální a.s. Zakladatelské dokumenty

Všechny informace o společnosti naleznete zde: http://jmsoc.cz/

Výroční zprávy společnosti naleznete zde: http://jmsoc.cz/
20.7.2009 8:54:51 - aktualizováno 24.4.2018 13:51:48 | přečteno 23986x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load