Komise a výbory

Komise jsou iniciativními a poradními orgány zřízenými Radou městské části Praha 11 (dále jen "rada") pro jednotlivé úseky její činnosti. Komise může předkládat návrhy ve věcech jí svěřených. Komise se ze své činnosti zodpovídají radě. 

Výbory jsou iniciativními a poradními orgány zřízenými zastupitelstvem pro jednotlivé úseky jeho činnosti. Výbor může předkládat návrhy též radě ve věcech jí svěřených. Výbory se ze své činnosti zodpovídají zastupitelstvu, radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.
load