Radnice

Samosprávu Prahy 11 tvoří Rada městské části Praha 11 a Zastupitelstvo městské části Praha 11. Tyto orgány městské části jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.).

Městská část Praha 11 má člennou radu. Jednání rady jsou neveřejná a konají se zpravidla každých 14 dní.

Městská část Praha 11 má 35 členné zastupitelstvo. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná a konají se asi 10x ročně.

Zhruba 7 dní před jednáním Zastupitelstva městské části Praha 11 je na těchto internetových stránkách k dispozici pozvánka na jednání včetně programu.

Na začátku každého jednání Zastupitelstva městské části Praha 11 je program schvalován a některé body mohou být do programu zařazeny dodatečně.


load