Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - září 2012

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ZÁŘÍ 2012

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@pis.cz

1. so. PO STOPÁCH LATY BRANDISOVÉ. Během vycházky  po stopách životních osudů Laty Brandisové, příbuzné hrabat Kinských, uvidíme rodinný „zámeček“ v Řitce a tzv. Brandejsovu hrobku. S klisnou Normou z chovu Zdenka Radslava Kinského vyhrála Lata Brandisová jako jediná žena Velkou Pardubickou steeplechase-cross country. Pěší trasa cca  8 km.  Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 321 „Řitka, hlavní silnice“, po příjezdu autobusu (jede ze „Smíchovského nádraží“ ve 13:30). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Magdaléna Šustová

RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor významné novorenesanční budovy konce 19. století. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo k návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. Připomeneme si také historii České filharmonie a působení jejích slavných dirigentů. POZOR! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová

2. ne. ZA BRUNCVÍKEM NA KARLŮV MOST. Akce pro děti. Podrobné informace naleznete na konci programu.

PRAHA NA DLANI. Vycházka po Žižkově, seznámení s historií někdejších Hor viničních, spojená s výstupem na Televizní věž Praha-Žižkov, kde se pokocháme krásným výhledem do okolí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici tram. č. 11 „Jiřího z Poděbrad" (ve směru do centra). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 100 Kč. Monika Koblihová

4. út. POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA. Jednou z největších nových částí hlavního města po roce 1922 byl Smíchov. Na vycházce si připomeneme jeho minulost od půvabného místa zahrad, vinic a klasicistních usedlostí přes bouřlivý průmyslový rozvoj v 19. století  po dnešní „city“ soustředěné kolem Nouvelova dynamického nároží u křižovatky Anděl. Zastavíme se u secesního zámečku baronky Ringhofferové, hodnotné industriální stavby Křižík-Chaudoir, Ehrmannovy funkcionalistické synagogy, Barvitiova novorenesančního kostela sv. Václava, barokního Dientzenhoferova letohrádku, secesní tržnice i dalších domů na nábřeží. A neopomeneme současnou architekturu, která nahradila původní zástavbu: Anděl Media Centrum, Hotel Andel´s, Portheimka Center, Veslařský klub. Začátek akce v 17:00 v podloubí smíchovské synagogy (zastávka tram. č. 4, 9, 10, 16 „Anděl“ směr do centra). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

6. čt. JIŽNÍ ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU. Po dvouleté generální rekonstrukci opět otevřely své brány jižní zahrady Pražského hradu: zahrada Rajská, Hartigovská a na Valech. Pojďte s námi poznat zajímavou historii těchto míst a obdivovat se krásným architektonickým prvkům, které jsou součástí zahrad. Kromě dozvuků doby renesanční a barokní upoutá vaši pozornost především celkový duch zahrad, jenž jim ve 20. letech 20. století vtiskl slovinský architekt Josip Plečnik. Začátek akce v 16:30u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena100/70 Kč (%). Milada Racková

8. so. VINOHRADSKÝ HŘBITOV I.  Prohlídka druhého největšího pražského pohřebiště, které bylo založeno r. 1885, vás zavede k náhrobkům mnohých významných osobností. Namátkou jmenujme malíře J. Schikanedra, herce J. Plachého, zpěváka P. Nováka, sochaře J. Koláře či rodinu Havlovu. Začátek akce ve 14:00 u vchodu na hřbitov (zastávka tram. č. 11, 19, 26 „Vinohradské hřbitovy“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

9. ne. NORDIC WALKING V PRŮHONICKÉM PARKU. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic walking“, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme na trasu. Tentokrát budeme procházet malebnými scenériemi Průhonického parku pouze pár kilometrů od hranic hlavního města. Tento park, jež založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca r. 1885, byl r. 2010 zařazen na seznam  chráněných památek UNESCO. Čekají na nás skalní vyvýšeniny, zákoutí u vodních ploch i lesní porosty.. Délka trasy 6km, doba vycházky včetně instruktáže cca 3 hod. Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte s sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:30 u pokladny u hlavního vstupu do Průhonického parku (zastávka autobusů č. 363, 385 „Průhonice“, jedou od metra C „Opatov“). Cena 100/70 Kč + vstupné do parku 50/30 Kč. Marie Hátleová

STŘÍŽKOV, PROSEK.  Procházka nás zavede přes Park přátelství a Prosecké skály na vyhlídku Emy Destinnové i k románskému kostelu sv. Václava. Cestou si povíme o proseckém podzemí i jak zámeček Na Ztracené vartě ke svému jménu přišel.  Začátek akce ve 14:00 na nástupišti stanice metra C „Střížkov“. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

11. út. KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ – STÁLE PROVOKUJÍCÍ. Pojďme si připomenout stále živé názory a postřehy, se kterými nás ve škole neseznámili. Postřehy novináře, politika a obrozeneckého básníka zazní před domem, kde bydlel, a před domem jeho švagra, kde posléze zemřel. Věčně živé postřehy o demokracii, školství, ženské emancipaci atd. Pravdivě se zmíníme o jeho vyhnanství v Brixenu. Přinesme kytičky na jeho hrob na Olšanských hřbitovech. Začátek akce v 16:30 na rohu ulice Růžové a Jindřišské (zastávka tram. č. 3, 9, 14, 24 „Jindřišská“; POZOR! v průběhu akce společný přejezd MHD: tramvají do zastávky „Olšanské hřbitovy“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

12. st. ZDYMADLO ŠTVANICE. Vycházka volně navazuje na úspěšnou prohlídku hydroelektrárny na ostrově Štvanice. Navštívíme zdymadlo Štvanice, jehož součástí jsou Helmovský jez a soustava plavebních komor, které byly v nynější podobě vybudovány v letech 1907 – 1912. Vstupte s námi do prostor „říčního království“ a poznejte zázemí pohybu plavidel na Vltavě. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 3 „Těšnov“. Jednotná cena 100 Kč. Alexandra Škrlandová

13. čt. RENESANCE NA STARÉM MĚSTĚ. Typické rysy renesance jako humanismus, sběratelství a mecenášství ovlivnily vývoj tohoto krásného slohu. Nejen ve Florencii, ale i v Praze lze obdivovat unikátní renesanční architekturu.Zastavíme se U Dvou zlatých medvědů, u tematicky bohatých sgrafit domu U Minuty, u kostela sv. Salvátora, u chiaroscurové výzdoby domu Granovských v Ungeltu a v dalších domech s arkádovými dvory. Začátek akce v 16:30 u Wimmerovy kašny na Uhelném trhu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová  

15. so. STAVOVSKÉ DIVADLO. Povídání o historii Stavovského divadla spojené s prohlídkou vybraných prostor stavby na Ovocném trhu i budovy divadla Kolowrat.  Začátek akce v 10:00 před hlavním vchodem do budovy Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč. Pavla Bartásková

PRAHA BEZBARIÉROVÁ – KARLOVO NÁMĚSTÍ. Akce přizpůsobena osobám se sníženou schopností pohybu a jejich doprovod. Jedno z největších evropských náměstí bylo svědkem událostí slavnostních i dramatických, odehrával se zde život každodenní i sváteční. Underlák, kaple Božího těla, kamenný stůl či zemanské sídlo – marně byste je dnes na Karlově náměstí hledali. Náměstí dnes naopak krášlí mnoho pomníků a dodnes tu zůstaly zachovány některé významné památky. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky je nutné zakoupit předem v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u pomníku Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí (zastávka tram. č. 4, 6, 10, 16, 22).Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová

16. ne. HOLEŠOVICKÉ FABRIKY ANEB CO VŠE SE V PRAZE VYRÁBĚLO. Vycházka Holešovicemi po stopách výroby kovového nábytku, uzenářského zboží, piva či barviv. V průběhu 19. století vzniklo v Holešovicích víc jak 30 továren, pokusíme se alespoň některé z nich připomenout. Začátek akce ve 13:30 na zastávce tram. č. 1, 3, 5, 25 „Pražská tržnice" (směr Holešovice). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

VRTBOVSKÁ ZAHRADA - BAROKNÍ PERLA NA SVAHU PETŘÍNA. Jedna z nejkrásnějších středoevropských zahrad nabízí nejen krásnou zahradní architekturu a výzdobu M. B. Brauna a V. V. Reinera, ale také jedinečný výhled na Prahu z terasy umístěné na jejím nejvyšším místě. Začátek akce v 15:00 před vstupem do Vrtbovského paláce (ul. Karmelitská 25, Malá Strana).Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do zahrady 60/50 Kč. Eva Sokolová

18. út. NÁVŠTĚVA V ČESKÉM ROZHLASE. Prohlídka budovy Českého rozhlasu vám umožní nahlédnout do objektu, odkud se ozývalo vysílání během pražského povstání, a také do studií, kde se dnes tvoří rozhlasové pořady. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00před budovouČRo (Římská 13, Praha 2; zastávka tram. č. 11 „Italská“). Jednotná cena 100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

19. st. PŘEČTĚTE SI PRAHU II – PŘEDNÁŠKA. O původu názvů měst a čtvrtí jste se již mnoho dozvěděli, nyní přijde řada na názvy ulic. Jak se vlastně názvy ulic tvořily? Co vypovídají o dějinách města? Kde hledat jejich kořeny? Přednáška z úst odborníka nad jiné povolaného: PhDr. Milana Harvalíka, Ph.D.,vedoucího oddělení onomastiky.POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek přednášky v 17:00 ve zmodernizovaném sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

20. čt. KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Jeho dnešní podoba je však především dílem pozdějších stavitelů. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, které nám zanechali předkové. Začátek akce v 16:30 před vstupem do kostela (ul. Horská, zastávka autobusu č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“, metro C „I. P. Pavlova“). Cena 100/70 Kč (%) + 30 Kč příspěvek na kostel. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

22. so. PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM. Barevný podzim přímo láká uniknout shonu města a zabrousit do tichých zákoutí barokních zahrad a okem spočinout na ladných tvarech sochařského a stavitelského umění. Projděte se s námi zahradami paláců pod Pražským hradem a zaposlouchejte se do jejich historie. Začátek akce v 10:00 před vstupem do zahrad (ul. Valdštejnská 14, Praha 1, Malá Strana). Cena100/70 Kč (%) + vstupné do zahrad 80/50 Kč. Monika Koblihová

VYŠEHRAD. Prohlídka areálu včetně hřbitova, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Alena Plíšková

23. ne. JMENUJI SE  … VOJTĚCH. Akce pro děti. Podrobné informace naleznete na konci programu.

ZA PAMÁTKAMI DO MODŘAN. Na vycházce na nás čekají nejen krásné vyhlídky na modřanskou arcibiskupskou vinici a soutok Berounky s Vltavou, ale také nejstarší památky Modřan: kostel Nanebevzetí Panny Marie, přilehlá zvonice a Boží muka nad hroby padlých vojínů z války prusko-rakouské. Začátek akce je v 10:00 na Obchodním náměstí (zastávka tram. č. 3, 17 ,,Nádraží Modřany"). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová

25. út. KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ. Stavba proslulého slovinského architekta Josipa Plečnika v sobě spojila moderní styl a tradici starou dva tisíce let způsobem zcela jedinečným. Interiér této svatyně doplnily i sochy a umělecké prvky, které zpracovali B. Stefan, O. Rothmayer, Š. Zálešák a další. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek.  Začátek akce v 16:00 před vstupem do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad (zastávka tram. č. 11 „Jiřího z Poděbrad“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

26. st. ZA CÍSAŘSKÝMI MANŽELI. Navštivte s námi kostel zasvěcený dvěma světcům, císařským manželům - sv. Jindřichu a sv. Kunhutě, kteří žili na přelomu 10. a 11. století. Nenechte se odradit hlukem projíždějících tramvají a vstupte s námi do příbytku ticha a rozjímání, který byl založen při fundaci Nového Města pražského ve 14. století. Z původní podoby zůstala zachována např. křížová klenba či gotické opěráky, obdivovat můžeme i barokní výzdobu či sepulkrální památky. Prohlídka kostela bude spojena i s procházkou po nejbližším okolí. Začátek akce v 15:00 před vstupem do kostela (ul. Jindřišská, Praha 1, Nové Město; zastávka tram. č. 3, 9, 14, 24 „Jindřišská“). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

27. čt. TAJUPLNÁ SYMBOLIKA STAROMĚSTSKÉHO ORLOJE - PŘEDNÁŠKA. Po první úspěšné přednášce současný orlojník, pan Petr Skála, volně naváže na svůj výklad. Seznámí nás s výzdobou orloje jako celku, jeho historickým vývojem v průběhu staletí a osvětlí původní význam jednotlivých soch a částí orloje. Nabídne nové pohledy na orloj a nejnovější poznatky a objevy. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek přednášky v 17:00 ve zmodernizovaném sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Petr Skála

28. pá. ZA SV. VÁCLAVEM NA BUDEČ. Vydejte se s námi za sv. Václavem, kterého „jeho otec blahoslavený kníže Vratislav poslal do hradu jménem Budeč, aby ho tam cvičil v žaltáři jistý kněz zvaný Učen.“ (Legenda Crescente Fide). Poznáte přemyslovské hradiště, pocítíte velebnost rotundy sv. Petra, založené na přelomu 9. a 10. století, postojíte nad základy kostelíku P. Marie z 10. století. Poté se z Budče společně vydáme údolím zákolanského potoka na Okoř. Začátek akce cca v 11:00 na vlakovém nádraží „Zákolany“ po příjezdu vlaku (jede  v 9:30 z „Masarykova nádraží“ (směr Kralupy nad Vltavou); návrat zpět cca v 16:58 z Okoře autobusem č. 350 do zastávky „Dejvická“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

29. so. SLADKÉ CUKRÁRNY. Vycházka připomene nejslavnější pražské cukrárny a jejich osudy. Víte, kam se chodilo na jedinečný karamelový pohár? Kde vyráběli dort Batul nebo které místo proslavila točená banánová zmrzlina? Sladké vyprávění se sladkou tečkou na závěr v cukrárně Myšák, kde je pro účastníky zajištěna menší sleva na konzumaci. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:30 před domem U Černé Matky Boží (roh Ovocného trhu a ulice Celetné). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

30. ne. KRÁLOVSKÁ ZAHRADA ANEB ROZLOUČENÍ S ADÓNISEM. Vycházka vás seznámí nejen s památkami umístěnými v areálu Královské zahrady, ale pokusí se vám přiblížit „duši“ zahrady tak, jak jí rozuměli naši předkové. Proč se v minulých staletích lidé utíkali k řecké mytologii? Od kdy umisťujeme květiny do květináčů? Co bylo heslem zahradnického cechu? Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady (zastávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“). Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

PRAHA SECESNÍ II. Vycházka volně navazuje na první díl Prahy secesní a zaměří se na tvorbu architektů Josefa Fanty a Osvalda Polívky. Povídání o reprezentačním domu spolku Hlahol. Procházkou kolem výstavných domů na Národní třídě a Václavském náměstí dojdeme k Fantově kavárně na Hlavním nádraží. Začátek akce v 9:00 před budovou Mánes na Masarykově nábřeží (zastávka tram. č. 14, 17 „Jiráskovo náměstí“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jana Jebavá


VASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2012

2. ne. ZA BRUNCVÍKEM NA KARLŮV MOST. Akce pro děti. Zajímavé povídání o stavbě Karlova mostu spojené s návštěvou mosteckých věží. Na děti čekají hry, pracovní list s domácím úkolem a kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 u Malostranských mosteckých věží v ulici Mostecká na Malé Straně. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do objektů 25 Kč. (průvodci PIS)

23. ne. JMENUJI SE  … VOJTĚCH. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“. V tomto školním roce opustíme „velké dějiny“ a zaměříme se na životy jednotlivců. Na děti bude čekat biskup z rodu Slavníkovců - Vojtěch, který jim nejen přiblíží počátky budování přemyslovského státu, ale také je provede svým pohnutým a dobrodružným životem. Na děti čekají hry, kvizy, pracovní list s domácím úkolem a pracovní sešitek na celý rok strávený se „Zábavným dějepisem“. S námi zjistíte, že dějiny nejsou žádná nuda! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová, Mgr. Pavla Bartásková

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz


NOVINKY

AKCE PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

„ZÁBAVNÝ DĚJEPIS“– „Dějiny s námi nejsou žádná nuda!“

Krůček za krůčkem od počátků českého knížectví až do 19. století provedou zábavnou, ale naučnou formou, vyškolení průvodci Pražské informační služby. Děti se mohou těšit na netradiční formu seznámení s českou historií skrze dějiny Prahy. Vycházky na sebe časově a tematicky volně navazují. Pro děti jsou připravené interaktivní hry, edukativní kvízy, či pracovní listy s domácími úkoly a v neposlední řadě pracovní sešit na celý rok se Zábavným dějepisem.

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO 2012/2013

Populárně vzdělávací cykly přednášek a tematicky navazujících vycházek. V podzimním semestru školního roku 2012/2013 (září - prosinec 2012) nabízíme následující cykly:

Praha v toku dějin
Městské čtvrti za hradbami historické Prahy
Vltava, tichý svědek příběhu Prahy
Za zavřenými dveřmi…
Býti měšťanem aneb po stopách významných měšťanských rodin
Vývoj lékařské péče v Praze

Bližší informace na tel. č. 221 714 159
nebo na e-mailové adrese univerzita@pis.cz 

PRAHA SLAVÍ, PIS ROZDÁVÁ CENY

Praha si tento rok připomíná 20 let od zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Pražská informační služba (PIS) k této významné události vyhlašuje soutěž „PRAHA 20 let UNESCO – Jak to vidíš Ty?“. Zašlete nám fotografie s pražskými motivy a soutěžte s námi o víkendový pobyt v hotelu Radisson Blu Alcron, večeři pro dva v michelinské restauraci, zážitkový voucher a jiné hodnotné ceny. Informace o termínech soutěže a způsobech doručování fotografií na www.prg20unesco.cz, nebo 221 714 138.  

KURZY PRŮVODCE PRAHOU

Pražská informační služba pořádá v podzimním semestru 2012 – 2013 kurzy Průvodce Prahou v termínech  11. 9. 2012 – 3.2. 2013  a 22. 9. 2012 – 10.2. 2013 a Průvodce cestovního ruchu v termínech  11. 9. 2012 – 3. 3. 2013  a 22. 9. 2012 – 17. 3. 2013

Více informací : www.praguewelcome.cz,
studijni@pis.cz
, 221 714 125.

14.8.2012 8:39:11 | přečteno 2338x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load