Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - únor 2012

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ÚNORU 2012

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@pis.cz

3. pá. HOTEL ALCRON A HOTEL JALTA. Prohlídka dvou mimořádně zajímavých hotelových objektů. Navštívíme vybrané prostory hotelu Alcron, jehož architektura a vnitřní výzdoba reprezentují styl art deco a poté budeme očekáváni v nedalekém hotelu Jalta, který svým pojetím navázal na předválečné umění a v nedávné době vydal i některá svá tajemství!

Začátek akce v 15:30 před vchodem do Lucerny ve Štěpánské ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková

4. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

SVĚT STŘEDOVĚKÝCH KATEDRÁL. Pojďme se tentokrát zaposlouchat do „hudby katedrál“ a vstupme do chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, abychom nejen vnímali krásu středověké architektury, ale abychom také porozuměli způsobu, jakým nás středověcí architekti dokázali pozdvihnout až k nebeským výšinám. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do katedrály 250/125 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

KORUNKA SV. VORŠILY. Návštěva barokního řádového kostela voršilek, který patří mezi přední pražské památky. Vstupte do prostor zasvěcených sv.Voršile a nechte se okouzlit jejich velebností! Lze obdivovat významnou malířskou a sochařskou výzdobu např. Františka Preisse a Petra Brandla. S výkladem o historii řádu a významných úspěších voršilského školství. V závěru procházka po blízkém okolí. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela (Národní třída. čp. 8, Nové Město). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + příspěvek na kostel 30  Kč. Eva Sokolová

5. ne. STAVOVSKÉ DIVADLO. Povídání o historii Stavovského divadla spojené s prohlídkou vybraných prostor stavby na Ovocném trhu i budovy divadla Kolowrat.  Začátek akce v 10:00 před hlavním vchodem do budovy Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč. (Průvodce PIS).

OPEVNĚNÍ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Projdeme místy, kudy vedla fortifikace, kde stávaly městské brány a fortny, z nichž některé zůstaly zachovány až do dnešních dnů. Projdeme ulicí Karolíny Světlé po Smetanově nábřeží na Křižovnické náměstí, kde uskutečníme prohlídku Staroměstské mostecké věže. Začátek akce ve 13:00 před Národním divadlem na Národní třídě. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do objektu 25 Kč. Zdeňka Kobylková

KOLEM PÍSKOVCOVÝCH SKAL. Co má Prosek společného se svatováclavskou legendou? Kdy se ráz zdejší volné krajiny začal měnit na dělnické kolonie?  Jaké století pamatuje místní kostel sv. Václava a kde hledat na Proseku pískovcové jeskyně? Víte, kde je Máchalka a kde Šilboch? Vydejte se s námi do lokality, která vyhrála první místo v soutěži „Zapomenutá místa Prahy“ www.zapomenutapraha.cz! Začátek akce ve 13:00 na stanici metra C "Prosek". Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

8. st. SLAVNÉ ČESKÉ ŽENY - PŘEDNÁŠKA. Přednáška volně navazuje na přednášku uvedenou v lednovém programu. Osudy významných českých osobností napříč staletími. Zamyšlení nad strastmi denního života, povinnostmi i právy žen, nad jejich postavením ve společnosti a nad cestou k rovnoprávnosti. Vzpomeneme na nejslavnější dámy české společnosti. Začátek akce v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

9. čt. FUNKCIONALISMUS ZASVĚCENÝ SV. JANU NEPOMUCKÉMU. Přijďte si prohlédnout funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích a poslechnout si vyprávění o architektovi - terciáři, o nezrealizované výzdobě Jana Zrzavého a další zajímavé příběhy spojené s touto moderní svatyní. Začátek akce v 16:00 před vstupem do areálu kostela, na schodišti mezi ulicemi Nepomucká a Píseckého (zastávka tram. č. 6, 9, 10, 16 a autobusů č. 123, 167 „Kavalírka"). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

10. pá. RESTAURACE EXPO 58. Nejste pamětníky a rádi byste nahlédli do minulosti? Nebo naopak pamatujete zašlou slávu starých časů a rádi zavzpomínáte? Navštivte s námi budovu bývalé restaurace Expo 58! S laskavým svolením firmy Euro RSCG můžeme vstoupit do objektu, který společně s pavilonem československé expozice získal na Světové výstavě v Bruselu r. 1958 nejvyšší ocenění – Zlatou hvězdu! Před návštěvou objektu se uskuteční vycházka částí Letné. Začátek akce ve 14:30 před vchodem do budovy Národního technického muzea (Kostelní čp. 42, Praha 7). POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. Eva Sokolová

11.so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka v němčině. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Všichni známe Týnský chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě dolehnout ozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. Týnským chrámem krok za krokem! Začátek akce ve 13:00 před vchodem do kostela ze Staroměstského náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + příspěvek na kostel 50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

SMÍCHOVSKÉ USEDLOSTI. Vraťme se do časů, kdy byl Smíchov za branami Prahy a na jeho stráních se pásl dobytek a pěstovala vinná réva. Procházka za smíchovskými usedlostmi nás zavede k Zámečnici, Skalce, Klamovce, Palatě či k usedlosti Hřebenka. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 9 a 10 „Kavalírka". Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

12. ne. POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do Lorety 100 Kč. (Průvodce PIS).

MALOSTRANSKÁ BESEDA Prohlídka vybraných prostor (např.: spolkový sál, hudební a divadelní klub, galerie, trick bar, videokavárna) bývalé Malostranské radnice. Rozsah navštívených prostor se může změnit v závislosti na programu Malostranské besedy. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Malostranské besedy (Malostranské náměstí čp. 21, Praha 1 – Malá Strana). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%).Lenka Petráková

Zajímavosti náměstí na Novém Městě. Vycházka nás tentokrát zavede na náměstí Václavské a Jungmannovo. Povíme si, kde býval na Koňském trhu rybník, kde stávala Bouda či okolo které sochy probíhala mše na svátek sv. Ducha. Zajímavosti z dob dávno minulých na vás budou čekat i na Jungmannově náměstí - například se dozvíte, který spolek zřídil pomník našemu velkému jazykozpytci Josefu Jungmannovi. Začátek akce ve 14:00 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová

15. st. LIDOVÝ DŮM. Prohlídka raně barokního paláce vystaveného Carlo Luragem původně pro rod Losyů z Losinthalu. V tomto paláci se čas nezastavil a v dobách moderních vstoupil tento objekt do dějin r. 1912 jako místo sjezdu VI. všeruské konference, v současnosti je sídlem ČSSD. Pojďte putovat v čase od dob barokních až do současnosti! Začátek akce v 16:00 před vchodem do objektu (ulice Hybernská čp.7, Praha 1). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

16. čt. KOSTEL SV. HAŠTALA. Málokdo z Pražanů dnes neví, kde se nachází kostel sv. Haštala, ačkoliv ostatky sv. Anežky České v něm nalezeny nebyly. Svatyně však odkryla jiné poklady: původní gotické nástěnné malby s motivy Ukřižování či Poslední večeře Páně. Pojďte se projít okolím kostela, obdivovat nově zrestaurované skvosty v interiéru a připomenout si historii této svatyně. Začátek akce v 15:00 před kostelem na Haštalském náměstí na Starém Městě. POZOR! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + příspěvek na kostel 40 Kč. PhDr. Jana Jebavá

18. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka v ruštině. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ZA DÍLEM FRANTIŠKA BÍLKA. Tento den zasvětíme cele dílu velkého symbolistického umělce Františka Bílka, jehož díla v mnohých sakrálních i světských stavbách dodnes působí na diváka svým duchovním přesahem. Máte možnost obdivovat Bílkova díla a navštívit společně s průvodcem původně románský kostel sv. Václavana Zderaze a kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle na Malé Straně. Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Václava (ulice Ditrichova na Novém Městě). POZOR! - společný přesun MHD ze zastávky tram. „Karlovo náměstí“ do zastávky tram. „Hellichova“. Omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

PETRSKÁ ČTVRŤ. Obvykle rušná lokalita se o víkendu stává překvapivě klidnou a můžeme tak objevit  v plné míře zvláštní kouzlo Petrské čtvrti. Procházka jednou z nejstarších částí Prahy mezi kostely sv. Petra a sv. Klimenta. V jejím rámci si prohlédneme interiér kostela sv. Klimenta založeného v 11. století, dozvíte se o historických proměnách přilehlého nábřeží, včetně plánované monumentální stavby zv. pracovně „Novomlýnská věž“. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram č. 3 „Těšnov“. Cena 100/70 Kč (%) + příspěvek na kostel 30 Kč. Eva Sokolová

19. ne. TROCHU ZIMNÍ PŘÍRODY. Zimou ztichlé Prokopské údolí nás uvítá na vycházce, která nás podél Dalejského potoka povede z Klukvic do Holyně - obě obce byly k Praze připojeny až ve 20. století a zachovaly si tak dodnes vesnický ráz. Nenechme se ovšem mýlit vesnickou atmosférou - i zde můžeme objevit zajímavé historické objekty, nejzajímavějším bezesporu bude tzv. Horův mlýn ze 16. století. Pěší trasou cca 4 km.  Začátek akce cca v 10:00 po příjezdu autobusu na konečné zastávce aut. č.120 „Klukovice“ (jede ze zastávky „Na Knížecí“ v 9:30). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

MUCHOVO MUZEUM. Prohlídka muzea věnovaného životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese Alfonsu Muchovi, které je umístěno v barokním Kaunickém paláci. Výběr přibližně 100 děl skládající se z olejomaleb, kreseb, pastelů, soch, fotografií a osobních předmětů poskytuje jedinečný pohled do světa slavného autora plakátů pro Sarah Bernhardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století. Začátek akce ve 13:00 před vchodem do objektu Kaunického paláce (ulice Panská čp. 7). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do muzea 30 Kč. PhDr. Jana Jebavá

DŮM U ŽELEZNÝCH DVEŘÍ - THE IRON GATE HOTEL. Jedinečná příležitost navštívit jeden z mimořádně cenných domů Starého Města, jehož historie sahá snad až  do 13. století. V budově, kde dnes sídlí The Iron Gate Hotel byly během náročné rekonstrukce na počátku 21. století odkryty renesanční trámové stropy, torzo historické dlažby či fragment nástěnné malby ze 14. století. Využijte možnost nahlédnout do míst, kde žili či působili např. malíř A. Piepenhagen, hrabě Hartig či Jan Neruda. Začátek akce v 15:00 před hotelem The Iron Gate Hotel (ulice Michalská čp. 19, Staré Město). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková

BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. Připomeneme si osobnost svébytného českého umělce a náboženského myslitele i nově zřízené Bílkovo centrum. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Bílkovy vily (Mickiewiczova čp. 1, Praha 6, Hradčany). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč + vstupné do Bílkovy vily 60 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

20. po. POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ - PŘEDNÁŠKA. Seznámení s prezentací nejzajímavějších pražských hotelových interiérů, využívajících paláce, kláštery, středověké domy i moderní budovy pro příjemné i působivé ubytování hostů. Podíváme se obrazem tam, kde je to většině Pražanů obtížně dostupné. Začátek akce v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

22. st. HLEDÁNÍ DUŠE BAROKNÍHO ČLOVĚKA. Baroko je nesporně pěkné pro oko, ale protože „oko – do duše okno“, nespokojíme se tentokrát pouze s prohlídkou krásných děl, ale pokusíme se nahlédnout i do nitra barokního člověka. Jaký byl, co cítil, čeho se bál a v co věřil? Prohlídka Schwarzenberského paláce a vybraných děl expozice. Začátek akce v 15:00 před palácem (Hradčanské náměstí čp. 2). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%)  + vstupné do objektu 150/80 Kč. PhDr. Jana Jebavá

25. so. ZA APOŠTOLY NA RADNICI. Akce pro děti v rámci vycházek "Zábavný dějepis". Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER. Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, nově zrestaurovaného Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. Začátek akce v 11:30 před Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 80 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

PODÉL ČERTOVKY MALOU STRANOU NA KAMPU. Utečte s námi ruchu velkoměsta a pojďte se projít ztichlými zákoutími Malé Strany a připomenout si u mnoha půvabných domů a impozantních paláců především významné osobnosti, které svůj život tak či onak spojily s okolím Čertovky. Začátek akce ve 13:00 v atriu stanice metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

26. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka  v angličtině.  Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

VYŠEHRAD. Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Alexandra Škrlandová

KAVÁRNY, PIVNICE A KABARETY STARÉ PRAHY. Putování za flamendry, nočňátky, pražskou bohémou, kamarády z mokré čtvrti, spisovateli i grafomany, obrozenci i frajery, mondénními dámami i kabaretiéry. Od Slávie se vydáme k domu U Medvídků, okolo Zlatého tygra k Červenému pávovi, zavzpomínáme na slavné časy Montmartru či hostinec U Komárků. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 6, 9, 18, 22 „Národní divadlo" u kavárny Slavia. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

28. út. ZA KALICHEM NA VINOHRADY. Vycházka nás zavede do dvou církevních staveb, které možná unikají našemu zájmu ve shonu všedního dne, ale patří nesporně mezi ozdoby Vinohrad: nejprve navštívíme komplex budov Husova sboru v Dykově ulici, který byl navržen arch. P. Janákem v konstruktivistickém stylu. Netěšme se však pouze na krásu architektonických prvků, ale i na vyprávění o zajímavostech se sbory spojenými. Víte např. kde byly konfirmovány Masarykovy děti, či odkud vysílal Československý rozhlas výzvy o pomoc v květnu 1945? Poté navštívíme evangelický sborový dům v Korunní ulici, jenž byl vystaven na počátku 20. století v novogotickém slohu. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 10, 16 „Vinohradská vodárna“.Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ÚNORU 2012

25. so. ZA APOŠTOLY NA RADNICI. Akce pro děti v rámci vycházek "Zábavný dějepis". Vyprávění o radnici a jejích dějinách spojené s prohlídkou interiérů i románského podzemí. Tentokrát se děti dozví o tom, proč nápis na radnici hlásá, že je "Praha hlavou království", kolik bylo konšelů, který z nich se mohl stát purkmistrem, co ukrývají sklepení Staroměstské radnice i mnoho dalšího. Vycházka tentokrát volně navazuje na vyprávění o husitech. Začátek akce v 10:00 před Staroměstskou radnicí na Staroměstském náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do radnice 25 Kč + jednotné snížené vstupné do věže 25 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská, Monika Koblihová

NOVINKY

INFORMAČNÍ MATERIÁL O PRAŽSKÉ PŘÍRODĚ. V nově otevřeném turistickém informačním centrum PIS v Rytířské ulici č. 31, naproti Stavovskému divadlu, si můžete zdarma vyzvednout informační materiály o pražské přírodě vydané MHMP (Odbor ochrany prostředí). Jedná se o tematické okruhy: Lesy a lesoparky v Praze, Přírodní parky Prahy a Naučné stezky v Praze.


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

12.1.2012 9:20:46 | přečteno 2607x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load