Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - srpen

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V SRPNU 2011

Vlastivědný útvar Pražské informační služby
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

2. út. ZAHRADOU KINSKÝCH DO PARKU SACRÉ - COEUR. Z původních zahrad a vinic v letech 1827-1831 vybudoval hrabě Rudolf Kinský anglický park a letohrádek, který můžeme obdivovat dodnes jako Musaion. Naši pozornost upoutá pomník Hany Kvapilové, významné české divadelní herečky. Pokračovat budeme do parku Sacré-Coeur a k novogotickému kostelu Srdce Ježíšova. Na vyhlídce nad smíchovským Andělem si povíme o slavných časech usedlosti Bertramka. Začátek akce v 15:00 u kašny na náměstí Kinských (zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 Kč (%). Božena Švejnohová

4. čt. K HRÁZI VELKÉHO POČERNICKÉHO RYBNÍKA. Procházka jednou z nejzelenějších částí Prahy nás seznámí s pamětihodnostmi přírodního i kulturního rázu. Čeká na nás kostel Nanebevzetí P. Marie založený na počátku 13. století, Starý zámek i zámecký park, novogotický mlýn a Velký počernický rybník, přírodní památka, která skýtá útočiště mnoha živočišným i rostlinným druhům.Začátek akce v cca 16:00 na žel. stanici „Praha-Dolní Počernice“ po příjezdu vlaku (jede v 15:40 z „Masarykova nádraží“; směr Kolín). Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová

6. so. NÁVŠTĚVA U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA. V tomto roce slaví chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně 400 let od svého založení. V rámci tohoto jubilea navštívíme interiér kostela, jenž je zdoben významnými uměleckými díly, povíme si o historii stavby i uctívané sošky, připomeneme si příběhy dvou zázračných obrazů, které jsou v kostele ochraňovány. Prohlédneme si nejen slavné Pražské Jezulátko, ale navštívíme také muzeum Pražského Jezulátka se zajímavými předměty, včetně šatiček, kterými je soška odívána. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela (ul. Karmelitská, zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Hellichova“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

7. ne. SOLVAYOVY LOMY. Za historií dobývání a zpracování vápence. Pěšky dojdeme do areálu lomu, kde důlním vláčkem projedeme štolu (8-10°). Odtud sejdeme do sv. Jana pod Skalou (místy náročnější sestup), kde si připomeneme historii zdejšího kláštera. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce v cca 9:00 na zastávce autobusu č. 311 „Bubovice“ po příjezdu autobusu (jede ze stanice metra B „Zličín“ v 8:00). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 50/30 Kč.. Ing. Bohumil Kocourek

11. čt. PŮVAB TECHNIKY NA OSTROVĚ ŠTVANICE. Procházka po ostrově, který byl znám i jako Hec, nás zavede tentokrát i do interiérů historické hydroelektrárny, která byla uvedena do provozu r. 1914. Kromě návštěvy této technické stavby s prohlídkou staré turbíny a výstupem na věžičku vycházka zahrnuje i vyprávění o historii ostrova a prohlídku exteriérů dalších zajímavých staveb na ostrově včetně unikátní výzdoby Hlávkova mostu.Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 3 „Těšnov“. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

13. so. ŠLÁPNEME DO PEDÁLŮ. Na další z populárních vyjížděk na kole v doprovodu průvodce si tentokráte povíme o historii a současnosti zajímavých míst na trase: Letňany - Kbely - Satalice - Vinoř - Ctěnice - Kbely - Letňany. Ve Ctěnicích prohlídka zámku a možnost občerstvení. Délka trasy cca 20 km, cca 3 hod, rovinatý zpevněný terén, obtížnost lehká. POZOR! Omezený počet účastníků. Účastníci jsou povinni nosit ochrannou helmu po celou dobu jízdy. Kola nelze zapůjčit na místě, každý účastník má kolo vlastní v dobrém technickém stavu. (Doporučujeme: vhodný sportovní oděv + lahev s pitím.) Začátek akce v 9:00 na stanici metra C "Letňany" (výstup směr výstaviště PVA Letňany). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do zámku 20 Kč. Pavla Bartásková

MALOSTRANSKÉ KAŠNY, FONTÁNY, STUDNY A PÍTKA. Vycházka, během které se zastavíme u kašen a fontán známých i pozapomenutých. Připomeneme si je nejen jako umělecké objekty, ale také jako bývalá centra společenského života sloužícího lidu a zdroje pitné vody obyvatel města. Začátek akce ve 14:00 ve vestibulu stanice metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

14. ne. KDE SKONAL KRÁL VÁCLAV IV.? Vycházka po Kunratickém lese připomene především dramatický skon Václava IV. na jeho loveckém hrádku v srpnu r. 1419. Obklopeni zelení se projdeme nejen podél Kunratického potoka, ale především si prohlédneme zbytky zřícenin Nového hrádku a stopy husitského obléhání. Pěší trasa cca 5km.Začátek akce ve 14:00 u výstupu z metra C „Roztyly“ (směr Kunratický les). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

15. po. KOSTEL SV. VAVŘINCE NA MALÉ STRANĚ. Prohlídka interiérů původně románského, později goticky přestavěného kostela sv. Vavřince nás seznámí s často opomíjenou a přesto velmi zajímavou sakrální stavbou s unikátními freskami ze 13. a 14. století. Po prohlídce kostela bude následovat procházka po blízkém okolí. Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Hellichova“ (směr na Malostranské náměstí). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

17. st. NÁVŠTĚVA U STARÉ DÁMY. Procházka Petřínem s výkladem o historii a pozoruhodných místech tohoto pražského návrší. Pořádáno při příležitosti 120. výročí otevření Petřínské rozhledny. Začátek akce v 16:00 na stanici tram. č. 22 „Pohořelec“. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do bludiště 20 Kč. Eva Sokolová

20. so. ZÁKLADY NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU V OBOŘE HVĚZDA. Na zcela mimořádné vycházce spojíme Nordic walking s krásnou přírodou bývalé královské obory. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně „Nordic walking“ provozovat, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme za poznáním. Mimo jiné si povíme, o válečné události, neblahé bitvě na Bílé hoře r. 1620, která vrcholila u oborní zdi i o válečném táboření za třicetileté války, ale i o tom, kdo nechal vystavit renesanční letohrádek se symbolikou šesticípé hvězdy. Začátek akce v 9:00 před kostelem Panny Marie Vítězné (ulice Zbečenská, tram. č. 22 „Bílá hora“). Doba vycházky včetně instruktáže cca 3hod. Vycházka bude zakončena u brány směrem na Heyrovské náměstí (zastávka tram. č. 1 "Petřiny"). Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! - omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

ABECEDA EVROPSKÉ ARCHITEKTURY. Ze sbírky předloh Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Komentovaná prohlídka unikátní výstavy zaměřené na tvarosloví architektonických prvků v kontextu evropské architektury. Obsáhneme slohová období od antiky po secesi. Unikátnost výstavy spočívá ve výjimečnosti sbírky předloh ze všech oblastí uměleckého řemesla, dekorativního malířství, plastiky a architektury, zejména v rozsahu a dokonalosti obrazové ilustrace. Z dvacetitisícové kolekce bylo vybráno 90 předloh vztahujících se k architektuře. Umístění výstavy umožnilo rozšíření expozice o přímý kontakt s „živou“ architekturou. Provede nás autorka výstavy a určitě se dovíme, co je to bestiář, na jakých pražských památkách můžeme nalézt roh hojnosti, pompejskou dekoraci, kraba, gryfa, drápek nebo boltec. Pro velký zájem vycházku znovu zařazujeme! Začátek akce v 10:00 před vstupem do Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. POZOR! - omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Eva Matyášová

21. ne. KOLEM SV. JULIÁNY. Z Přední Kopaniny s rotundou sv. Máří Magdalény dojdeme na lesní křižovatku, kde stávala socha sv. Juliány a podél potoka do Statenic. Zde si připomeneme historii obce, zámku, ale i prožité dětství M. D. Rettigové. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce cca v 9:00 na zastávce autobusu č. 254, 312 „Přední Kopanina“ (č. 254 jede z metra A „Dejvická“ v 8:30). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

ZA ARCHEOLOGIÍ A NAŠIMI PŘEDKY DO ŠÁRKY. Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Poznávání Šáreckého údolí nejen jako zajímavé přírodní lokality a dějiště pověstí o dívčí válce, ale především jako významného archeologického naleziště. Děti si prohlédnou hradiště Šárka a budou (skoro doopravdy) pátrat po archeologickém nálezu! Dozvědí se, jak významné zkameněliny byly nalezeny v Šáreckém potoce, a kteří méně známí tvorové v údolí žijí. (Kdo má, nechť si s sebou vezme malou lopatičku). POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. 20, 26 „Divoká Šárka“. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová, Pavla Bartásková

22. po. UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Nejen zahrady Strahovského kláštera či Seminářská zahrada oživují svojí zelení historické centrum, ale před našimi zraky jsou ukryty i bývalé viniční terasy, které v minulosti patřily rodině Pinkasů, dnes jsou zahradou Domova sociální péče. Vstupte společně s námi do neznámé zahrady! Začátek akce v 16:00 před kostelem P. Marie na Strahovském nádvoří. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

25. čt. ZA ERBY PRAŽSKÝCH PRIMASŮ 16. A 17. STOLETÍ. Vycházka v okolí Staroměstského náměstí připomene domy a místa spojená s primátory Starého Města, kteří byli činní v období předbělohorském a pobělohorském a svými zásluhami a činy byli povýšeni do panského stavu. Vyprávění o heraldice, primátorských erbech a jejich, dnes již málo známé, symbolice. Začátek akce v 15:00 před vstupem do Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

27. so. HURÁ NA PETŘÍN! Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Poutavé povídání o zajímavostech Petřína spojené s návštěvou zrcadlového bludiště a rozhledny. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Začátek akce v 10:00 na horní stanici lanové dráhy. POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 20 Kč. Monika Koblihová, (průvodce PIS)

ZLATÁ ULIČKA. Vycházka malebným zákoutím Pražského hradu. Ulička, která vznikla při stavbě severního opevnění se v proměnách času změnila na místo skromných obydlí hradní čeledi, snad i zlatníků, hradních střelců i umělců. Pitoreskní ráz uličky se nám dochoval do dnešních dnů a stojí za návštěvu. (Pozn.: v rámci vycházky nebudou přístupné nové expozice). Začátek akce v 18:00 před bazilikou sv. Jiří na Jiřském nádvoří. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

28. ne. KUDY ASI KRÁČELA ANEŽKA ČESKÁ? Vycházka navazuje na akci v měsíci červenci. Putování po stopách Anežky České v kráse gotického umění. Seznámíme se s díly vrcholné gotiky v době vlády Karla IV.: cykly Mistra Vyšebrodského, Mistra Theodorika, Mistra Třeboňského oltáře v expozici středověkého umění v autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do areálu kláštera Anežky České (U Milosrdných 17, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 150/80 Kč. PhDr. Jana Jebavá

Z VINOŘE DO CTĚNIC. Vycházka se zastavením na vinořském hřbitově u Černínské hrobky, na starobylé návsi a u zámku. Dále Ctěnickým hájem do areálu zámku Ctěnice s návštěvou interiéru se zajímavou expozicí „Habsburkové v českých zemích“. Pěší trasa cca 2km. Začátek akce cca v 10:15 na stanici autobusu č. 378 „Vinořský hřbitov“ (jede od metra C „Letňany“ v 10:00; POZOR! možná změna v prázdninovém jízdním řádu). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 20 Kč. Eva Sokolová

29. po. ARCHITEKTURA PŘELOMU 20. A 21. STOLETÍ. Stavby, rekonstrukce, koexistence. Pokud neznáte architektonické ateliéry DaM, OmicronK či AHK, jistě budete znát palác Euro, hotel Metropol či palác Myslbek. Klášter ambrosiinu byl přeměněn na divadlo, kasárna se stala nákupním centrem a proluka pro „podzemní tramvaj“ zmizela pod palácem Myslbek. Pojďte s námi posoudit, zda novostavby souzní s historickým centrem a jaká je jejich stavební historie.Začátek akce v 17:00 u pomníku J. Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

31. st. OD CH. CHAPLINA NA BARRANDOV. Barrandovemnejen za oslnivým filmovým pozlátkem. Domovy a pracoviště umělců se staly perlami moderní architektury. Vycházka k 80. výročí filmových atelierů. Připomeneme si filmového producenta Norberta Auerbacha,filmaře a architekta Maxe Urbana i malířku Ladovou či Václava Cibulu. Ze zahrady si prohlédneme vilu od architekta O. Štěpánka, žáka Jana Kotěry. Začátek akce v 16:15 u sochy Ch. Chaplina na Chaplinově náměstí (zastávka tram. č. 4, 12, 14, 20 „Chaplinovo náměstí“). Cena 100/70 (%). Ing. Jan Stěnička

NOVINKY

DVD s Hurvínkem k výročí 600 let Pražského orloje - ZLEVNĚNO. Papírový obal 99,-Kč (původní cena 399,-), plastový obal s brožurou 199,-Kč (původní cena 499,-). Možno zakoupit v turistických informačních centrech PIS nebo na: http://eshop.praguewelcome.cz


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz

14.7.2011 14:00:13 | přečteno 2646x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load