Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - říjen

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ŘÍJNU 2011

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

1. so. KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Prohlídka kostela sv. Mikuláše spojená s procházkou po Malostranském náměstí. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 35 Kč. Marie Hátleová

Z KREJCÁRKU NA VRCH SV. KŘÍŽE. Z místa bývalé dělnické kolonie Krejcárek na pražském Žižkově se vydáme přes Židovské pece na vrch sv. Kříže, kde si připomeneme historii nejbližšího okolí a básníka S. K. Neumanna. Začátek akce ve 14:00  na zastávce tram. č. 1, 9, 16 „Strážní“. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

2. ne. STUDNY, KAŠNY, FONTÁNY A PÍTKA PRAŽSKÉHO HRADU. Vycházka, během které se zastavíme u známých kašen a studen. Až na třicet šest objektů krášlí exteriéry i interiéry Pražského hradu a my jistě neopomeneme ty nejkrásnější a nejzajímavější, které na nás čekají na nádvořích i v zahradách. Začátek akce ve 14:00 před Královským letohrádkem. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

VYŠEHRAD. Prohlídka areálu včetně hřbitova, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Alena Plíšková

3. po. MALOSTRANSKÁ BESEDA. Prohlídka vybraných prostor (např.: spolkový sál, hudební a divadelní klub, galerie, trick bar, videokavárna) bývalé Malostranské radnice, nově otevřené v loňském roce po rekonstrukci. Rozsah navštívených prostor se může změnit v závislosti na programu Malostranské besedy. Začátek akce ve 17:00 před vchodem do Malostranské besedy (Malostranské náměstí 21, Praha 1 – Malá Strana). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč.Lenka Petráková

5. st. KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK A JEHO ZAHRADA. Vstup italské renesance do Prahy. Nedávný odborný průzkum a rekonstrukce odhalily neznámé skutečnosti, s kterými se seznámíte při detailní prohlídce nádherné renesanční stavby. Jak vznikala složitá a neobvyklá konstrukce stavby i střechy, z jakých druhů kamene byl letohrádek postaven a hlavně jaký je smysl bohaté reliéfní výzdoby fasády. Ferdinand I. do ní nechal zakódovat prostřednictvím hrdinských antických i biblických paralel alegorie založení mocné středoevropské dynastie, komplikované vztahy se svým císařským bratrem, evropské konflikty své doby i své panovnické vize. POZOR! – omezený počet účastníků na 45 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 u Zpívající fontány před Letohrádkem královny Anny. Jednotná cena 100 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

8. so. STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z  nejvýznamnějších hudebních scén Evropy. Začátek akce v 10:00 před vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, Praha 2). Cena 100/70 Kč. Pavla Bartásková

Z DŘEVČIC NA JENŠTEJN. Vycházka na východ od Prahy nás zavede do obce Dřevčice k bývalé tvrzi, kostelu sv. Bartoloměje a na náves s řadou barokních statků. Odtud se vydáme ke zřícenině hradu Jenštejn, který je obecně znám především jako oblíbené sídlo arcibiskupa Jana z Jenštejna. Následovat bude celková prohlídka objektu. Začátek akce cca v 11:15 na zastávce autobusu č. 367 „Dřevčice“ po příjezdu autobusu (jede v 10:45 z „Černého Mostu“). Pěší trasa cca 3 km. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do tvrze 50 Kč + vstupné do hradu 20 Kč. Zdeňka Kobylková

INSPIRACE STARÝM MĚSTEM PRAŽSKÝM. Pojďme si je připomenout! Po stopách spisovatelů, hudebníků a dalších umělců. Staré Město jako domov a inspirace Franze Kafky, Maxe Broda, Berty Kinské-Suttnerové, Josefiny Duškové, Franze Werfela, Egona Erwina Kische a dalších. Začátek akce ve 14:30 na náměstí Franze Kafky. Cena 100/70 Kč (%).Milada Racková

9. ne. PALÁCOVÉ ZAHRADY. Objevte obnovenou krásu barokních zahrad pod Pražským hradem! Na vycházce projdete zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Kromě zahradního umění budete moci také obdivovat výtvory sochařů, malířů a architektů, kteří svými díly zahrady vyzdobili. Začátek akce ve 13:30 před vstupem do zahrady (z ulice Valdštejnské 12-14, metro A „Malostranská“). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 80/50 Kč. Monika Koblihová

PRAHA Z JINÉ STRANY. Příjemná procházka přes Trojskou a  přírodní památku Velká Skála nás zavede údolím potoka Haltýře do Troje a dále do Stromovky. Začátek akce
ve 13:30 na zastávce tram. č. 14, 17 „Nad Trojou". Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

MUCHOVO MUZEUM. Prohlídka muzea věnovaného životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese Alfonsu Muchovi, které je umístěno v barokním Kaunickém paláci. Výběr přibližně 100 děl skládající se z olejomaleb, kreseb, pastelů, soch, fotografií a osobních předmětů poskytuje jedinečný pohled do světa slavného autora plakátů pro Sarah Bernhardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu Kaunického paláce (ulice Panská čp. 7). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 30 Kč. PhDr. Jana Jebavá

11. út. PARK KLAMOVKA. Vydáme se do Košíř a navštívíme Klamovku, dříve ještě coby vinici zvanou Oslici. Dnešní park si prohlédneme z botanického hlediska a ukážeme si jeden z nejstarších jinanů v Praze vůbec, poznáme břestovec západní, jasan pensylvánský či několik druhů jeřábů. Začátek akce v 16:00  na zastávce tram. č. 6, 9, 10, 16  „Klamovka“ (směr z centra). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Věra Válová

13. čt.120: VYLODĚNÍ VE SMEČKÁCH. Výstava ke 120. narozeninám Městské knihovny v Praze, která návštěvníky provede tím nejlepším z jejích fondů: od nejstaršího tisku Městské knihovny v Praze - Pražské bible z roku 1488, přes perličky z oblasti hudby, divadla, výtvarného umění až k nejnověji vydaným e-knihám. Chybět nebudou ani archivní materiály z historie knihovny a výroční parník od Václava Šlajcha. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Galerie Smečky (ulice Ve Smečkách čp. 24). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné vstupné do objektu 10 Kč. Kurátorka výstavy Mgr. Michaela Losíková

15. so. ZE STŘÍŽKOVA NA KOLČAVKU. Vycházka se zastaveními u obnovené střížkovské kapličky, na vyhlídce E. Destinnové, dále kolem proseckých skal, vinice Máchalka a bobové dráhy do Podviní a podél Rokytky ke staré usedlosti Kolčavka. Pěší trasa cca 2,5 km. Začátek akce ve 14:00 na nástupišti ve stanice metra C „Střížkov" (ve směru do Letňan). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

STUDNICE MOUDROSTI - MĚSTSKÁ KNIHOVNA. Vycházka pro všechny milovníky knih. Prohlídka vybraných prostor budovy Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Seznámíme se nejen s historií knihovny, ale také s její architekturou a výtvarnou výzdobou. Naskytne se nám možnost nahlédnout do sálů i veřejnosti běžně nepřístupných skladů. Začátek akce ve 14:30 před vstupem do budovy na Mariánském náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Trasa prohlídky není bezbariérová.  Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková

VÝLET DO STARÉ BUBENČE. Vycházka, na které se seznámíme s historií místa, bývalé osady Přední Ovenec. Navštívíme interiér Vily Lanna a kostela sv. Gotharda. Procházku zakončíme u hostince Na Slamníku.Začátek akce v 15:00 na zastávce autobusu č. 131 „Sibiřské náměstí“ (jede od metra A „Hradčanská“ ve 14:36). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

16. ne. KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“. Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

ZA VÍNEM DO SKLEPA GRÉBOVKA. Vycházka zaměřená na naše chuťové buňky, během které se nám naskytne jedinečná možnost projít se vinicí, jejichž tradice sahá do první poloviny 19. století. Zároveň se dovíme, jak se vína odrůd Miller Thurgau, Rulandské šedé a modré, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal, ale i zajímavé nové odrůdy Dornfelder a Hibernal pěstují, sklízejí a zpracovávají. Samozřejmostí bude ochutnávka některých z výše jmenovaných vín i s malým pohoštěním přímo od místního vinohradníka a vinaře. Začátek akce v 10:00 před Gröbeho vilou v Havlíčkových sadech (MHD spojení: zastávka tram. č. 6, 7, 24 „Nádraží Vršovice“ nebo zastávka tram. č. 4, 22 „Ruská“). POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 240 Kč (cena zahrnuje ochutnávku vín a malé občerstvení). Pavel Bulánek

MALOSTRANSKÁ BESEDA. Prohlídka vybraných prostor (např.: spolkový sál, hudební a divadelní klub, galerie, trick bar, videokavárna) bývalé Malostranské radnice, nově otevřené v loňském roce po rekonstrukci. Rozsah navštívených prostor se může změnit v závislosti na programu Malostranské besedy. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Malostranské besedy (Malostranské náměstí 21, Praha 1 – Malá Strana). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč.Lenka Petráková

17. po.ZAPOMENUTÝ PĚVEC STAROPRAŽSKÝ - FRANTIŠEK HAIS. Přednáška k mezinárodnímu dni boje s chudobou připomene osudy pražského pěvce, flašinetáře a autora mnoha náboženských i světských písní, který dlouhá desetiletí šířil svým zpěvem po Praze a jejím okolí novinky o domácích i světových událostech a v neposlední řadě podporoval i  vlasteneckého ducha pražského lidu. Přijďte se dozvědět více o osudu a tvorbě muže, který, ač pochován r. 1899 v chudinském hrobě, byl za svého života upřímně ctěn Janem Nerudou! Začátek akce v 17:30 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

20. čt. PRAHOU ZA HUDBOU – ANTONÍN DVOŘÁK. Vycházka u příležitosti 170. výročí narození Antonína Dvořáka. Ve svých šestnácti letech se  Antonín Dvořák přestěhoval do Prahy. Jaké byly jeho další osudy? To si připomeneme na trase kostel sv. Vojtěcha – Národní divadlo - Žofín – Bartolomějská – Karlovo náměstí - Žitná – Na Rybníčku. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Vojtěcha (ulice Vojtěšská 14, Praha 1 – Nové Město). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

22. so.  NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ZÁKLADY NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU PO UHŘÍNĚVSI.Na zcela mimořádné vycházce spojíme Nordic walking s krásnou přírodou a historií. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně „Nordic walking“ provozovat, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“,  průvodkyní a instruktorem vydáme za poznáním. Povíme si o místním kostele Všech Svatých, faře i bývalém pivovaru, ale i o soustavě rybníků Vodice a Nadýmač. Začátek akce v 10:00 na Novém náměstí v Uhříněvsi (spojení: zastávka autobusů č. 232, 267, 381, 382, 383 „Nové náměstí"; autobusy jedou od metra C „Háje"). Doba vycházky včetně instruktáže cca 3h, trasa cca 4 km. Vycházka bude zakončena na Novém náměstí. Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte s sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro účastníky se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

STAVOVSKÉ DIVADLO. Povídání o historii Stavovského divadla spojené s prohlídkou vybraných prostor stavby na Ovocném trhu i budovy divadla Kolowrat.  Začátek akce v 10:00 před hlavním vchodem do budovy Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč. Pavla Bartásková.

120: VYLODĚNÍ VE SMEČKÁCH. Výstava ke 120. narozeninám Městské knihovny v Praze, která návštěvníky provede tím nejlepším z jejích fondů: od nejstaršího tisku Městské knihovny v Praze - Pražské bible z roku 1488, přes perličky z oblasti hudby, divadla, výtvarného umění až k nejnověji vydaným e-knihám. Chybět nebudou ani archivní materiály z historie knihovny a výroční parník od Václava Šlajcha. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Galerie Smečky (ulice Ve Smečkách čp. 24). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné vstupné do objektu 10 Kč. Kurátorka výstavy Mgr. Michaela Losíková

23. ne. POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do Lorety 30 Kč. Alena Plíšková

Z HOROMĚŘIC DO ÚNĚTIC. Z Horoměřic se vydáme ke zdejšímu menhiru, který je součástí většího komplexu menhirů severozápadně od Prahy. Přes Kozí hřbety dojdeme do Únětic, které daly pojmenování kultuře, která stálá na počátku doby bronzové. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce cca v 10:15 na zastávce autobusu č. 356 „Horoměřice“ (jede od metra A „Dejvická“ v 9:50). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

ÚZEMÍ MALÉ STRANY VE STŘEDOVĚKU. Jak vypadalo pražské podhradí, které viděl známý diplomat a cestovatel Ibrahím ibn Jakub? Co zůstalo skryto z Juditina mostu na mnoha místech dodnes? Vyprávění o biskupském dvoře s utajenou věží ve dvoře a o založení johanitské komendy. Začátek akce ve 14:00 před domem U Tří pštrosů u Malostranské mostecké věže. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

24. po. ZA VÍNEM DO SKLEPA GRÉBOVKA. Vycházka zaměřená na naše chuťové buňky, během které se nám naskytne jedinečná možnost projít se vinicí, jejichž tradice sahá do první poloviny 19. století. Zároveň se dovíme, jak se vína odrůd Miller Thurgau, Rulandské šedé a modré, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal, ale i zajímavé nové odrůdy Dornfelder a Hibernal pěstují, sklízejí a zpracovávají. Samozřejmostí bude ochutnávka některých z výše jmenovaných vín i s malým pohoštěním přímo od místního vinohradníka a vinaře. Začátek akce v 16:00 před Gröbeho vilou v Havlíčkových sadech (MHD spojení: zastávka tram. č. 6, 7, 24 „Nádraží Vršovice“ nebo zastávka tram. č. 4, 22 „Ruská“). POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 240 Kč (cena zahrnuje ochutnávku vín a malé občerstvení). Pavel Bulánek

29. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka  v angličtině. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ZBRASLAVSKÝ HAVLÍN. Běhemnávštěvy „parku vzpomínání“ s dominantní románskou stavbou kostela sv. Havla se dozvíte zajímavosti spojené s tímto pohřebištěm a starobylou svatyní. Následovat bude procházka části Zbraslavi, kde se neopomeneme zastavit u vily V. Vančury či si připomenout autora slavné melodie Škoda lásky. Začátek akce ve 13:00  na zastávce aut. č. 241, č. 243 „Žabovřeská“ (autobusy jedou od metra B „Smíchovské nádraží“ ve 12:08, ve 12:32). Cena 100/70 Kč (%). Božena Švejnohová

KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE. Vycházka v rámci cyklu „Památky církví reformovaných a evangelických“.Prohlídka kostela zaměřená na tvorbu Františka Bílka, jehož životní jubilea si připomeneme. Prohlídka spojená s procházkou po okolí. Začátek akce v 15:00 před kostelem sv. Václava v Resslově ulici na Novém Městě. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová.

30. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ZA KOCOUREM MIKEŠEM DO HRUSIC. Vycházka nejen za večerníčkovou postavou malého chytrého kocoura, ale i za autorem této milé postavičky – Josefem Ladou. Zajdeme k Ladově vile, a i ke kostelu sv. Václava.Začátek akce cca v 10:15 na železniční stanici „Mirošovice“ po příjezdu vlaku (jede z „Prahy – Hlavního nádraží“v 9:20. Návrat do Prahy vlakem ze Senohrab. Pěší trasa cca 6 km. Cena 100/70 Kč (%) + event. vstupné do muzea 50/30 Kč. Pavla Lešovská

PO MALOSTRANSKÉM BŘEHU. Od Strakovy akademie k náplavce pod Mánesovým mostem, na vyhlídku v Hergetově cihelně, kolem Lužického semináře a dále po kampském břehu k mostu Legií. Začátek akce ve 14:00 u pomníku 2. odboje na Klárově(zastávka tram. č. 12, 18, 20, 22 a metra A „Malostranská"). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

31. po. CÍSAŘSKÝ ASTROLOG TYCHO BRAHE. Čtyři staletí uplynula od smrti významného astronoma a astrologa Tycho Brahe. Osobnost Tycho Brahe, ale také Prahu na konci 16. století si přiblížíme při přednášce, která mimo jiné zrekapituluje, proč i na začátku 21. století je tomuto muži věnována taková pozornost. Přednáška k 410. výročí úmrtí Tycho Brahe. Začátek akce v 17:30 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI

V ŘÍJNU 2011

16. ne. KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii Vyšehradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Vycházka volně navazuje na zářijové vyprávění o prvních Přemyslovcích. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Začátek akce ve 13:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena děti 70 Kč/dospělí 100 Kč (%)  + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková-Pavlovská,  Monika Koblihová

NOVINKY

Pražská informační služba vydala POHLEDNICI u příležitosti výročí 120 let od otevření Petřínské rozhledny. Pohlednice v balíčku s publikací o Petřínské rozhledně je k zakoupení v turistických informačních centrech PIS.


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz/.

Další informace naleznete na http://www.praguewelcome.cz/

20.9.2011 8:47:36 | přečteno 2987x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load