Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - prosinec

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V PROSINCI 2011

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

V prosinci jsme pro Vás připravili několik zcela ojedinělých vycházek – náš vánoční dárek pro Vás. Vycházky jsou označeny symbolem *

*2. pá. POKLONA JOSEFU MÁNESOVI A JEHO NÁSLEDOVNÍKŮM. V tomto měsíci si připomeneme 140 let od úmrtí malíře Josefa Mánesa. Úcta k tomuto umělci inspirovala r. 1887 výtvarníky a architekty, aby svůj nově založený spolek nazvali právě Mánes. Vycházka po stopách spolku, který vždy přinášel podněty pro nové umělecké směry, nás zavede do interiéru dnešního Salonu Topič na Národní třídě, poté se projdeme okolo budovy Mánesu a na závěr nás čeká návštěva galerie SVU Mánes v domě Diamant ve Spálené ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před Topičovým domem (Národní čp. 9, Praha 1). Cena 100 Kč. (průvodce PIS)

3. so. LUCERNA. Prohlídka vybraných prostor paláce Lucerna – navštívíte mimořádnou stavbu z počátku 20. století, která svým pojetím připomíná spíše zámořské vzory a ve své době ohromila nejen svou rozlehlostí, ale také neobvyklými konstrukčními postupy. Vstupte do Velkého sálu, prohlédněte si kinosál, navštivte bývalou čajovnu Yokohama! POZOR – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 v pasáži Lucerna pod schodištěm do kinosálu (stanice tram. č. 3, 9, 14, 24 „Václavské náměstí“).  Jednotná cena 100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

ADVENT V ZÁMECKÉM PARKU. Procházka z Černého Mostu do Dolních Počernic, kde bude na vycházku navazovat v areálu zámeckého parku program MČ Praha Dolní Počernice „Dolnopočernická vánoční nadílka“. POZOR! – pěší trasa cca 4 km. Začátek akce ve 13:00 u kašny před budovou České spořitelny u výstupu z metra B „Černý Most“. Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová

4. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 9:00 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ANTONÍN BARVITIUS A NOVORENESANČNÍ ARCHITEKTURA. Nejdříve si prohlédneme smíchovskou baziliku sv. Václava, dílo významného architekta české novorenesance Antonína Barvitia, od jehož úmrtí v letošním roce uplynulo 110 let. Na bohaté plastické a malířské výzdobě interiéru se podílela řada předních umělců té doby. Poté se projdeme novorenesančním Janáčkovým nábřežím, jehož architektura je důstojným protějškem Národního divadla. Fasády činžovních domů jsou bohatě zdobeny arkýři, lodžiemi, sgrafity i malbami s náměty z českých dějin a pověstí i mj. plastikami J. V. Myslbeka. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Václava na náměstí 14. října, Smíchov. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

STAROMĚSTSKÁ STRAŠIDLA. Pojďte se s námi v potemnělé Praze bát a vydejte se za strašidly! Bezhlavý rytíř, vltavští vodníci, přízraky Židovského Města a mnoho dalších se před vámi vynoří ve vyprávění o staroměstských strašidlech. Začátek akce v 17:00 před Stavovským divadlem na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%).Ing. Bohumil Kocourek

6. út. „ZPRÁVA O LODŽI“ Odborná přednáška na téma prvních transportů pražských židovských občanů do Lodže. Připomínáme si 70 let od těchto událostí a povíme si o podmínkách a zvyklostech lodžského ghetta a o historických okolnostech, za kterých byl dán rozkaz k těmto transportům. Začátek akce v 17:30 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Zuzana Tlášková Pavlovská

7. st. KOSTEL SV. ANEŽKY V ROZTYLECH. Závěrečná vycházka věnovaná v tomto jubilejním roce památce sv. Anežky České nás zavede až do Roztyl, kde byl ve 30. letech 20. století díky velikému úsilí věřících vybudován puristický kostel zasvěcený tehdy blahoslavené Anežce Přemyslovně. Během prohlídky této moderní svatyně si připomeneme nejen život a dílo světice, ale také např. osobnost JUDr. Františka Noska, prvorepublikového ministra, který se o výstavbu kostela významně zasloužil. Začátek akce v 16:00 před vstupem do kostela na Roztylském náměstí (zastávka aut. č. 118 „Roztylské náměstí“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jana Jebavá

9. pá. DO LIBEŇSKÉHO ZÁMKU ANEB PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍM STROMKEM. Prohlídka interiérů Libeňského zámku vás provede nejen bohatě zdobenými sály, ve kterých pobývaly korunované hlavy, ale seznámí vás také s počátky novodobých vánočních tradic, mezi které se řadí i zdobení vánočního stromečku, který byl nazdoben poprvé v Čechách právě zde! Začátek akce v 16:00 před vchodem do Libeňského zámku (Zenklova čp. 35, Praha 8, zastávka tram. č. 10, 24, 25 „Stejskalova“). Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová

10. so. KDE NECHAL ČERT DÍRU? Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“. Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

OD NOVOTNÉHO LÁVKY NA VÝTOŇ. Procházka po vltavském nábřeží přiblíží významné budovy, historické události i zajímavé osobnosti, které jsou spojeny s těmito místy.Zmíníme např. B. Smetanu, J. Myslivečka, E. Arnolda, všimneme si pomníků, které zdobí nábřeží a zastavíme se u zajímavých budov, jakými jsou např. vodárenská věž či spolkové domy. Začátek akce ve 13:00 u pomníku Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Praha 1 – Staré Město. Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová

ZA SVATOJAKUBSKOU MUŠLÍ. Víte, že pokud se chcete vydat do slavného španělského poutního místa Santiago de Compostela, můžete vyjít právě od svatojakubského chrámu v Praze? Věděli jste, že tento kostel přetrval staletí i díky statečnosti staroměstských řezníků? Prohlídka klášterní baziliky, která se honosí titulem Basilica Minor a jejíž historie je úzce spjata s vývojem Starého Města. Vejděte s námi do tohoto chrámu, který je bohatě ozdoben pracemi gotickými, barokními i renesančními a navštivte vybrané části konventu s výkladem o historii kláštera minoritů. POZOR – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 naproti kostelu sv. Jakuba v ulici Malá Štupartská, Praha 1, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%) + příspěvek na údržbu kostela 20 Kč. Mgr. Marie Radkovská

11. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 9:00 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

*ŠVANDOVO DIVADLO. Letos slaví tato smíchovská scéna 130 let od svého založení a tak účastníkům prohlídky nabízíme příjemně strávené dopoledne ve Švandově divadle. Společně se podíváme tam, kam je obvykle návštěvníkům zakázáno vkročit - do magického zákulisí divadla. Seznámíme s historií divadla, s divadelními profesemi a divadelní terminologií. Čeká nás hravá prohlídka divadla, během které se projdeme po jevišti, navštívíme herecké šatny, maskérnu či kulisárnu. POZOR – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00před vchodem do Švandova divadla (ul. Štefánikova čp. 57, zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 Kč. Hana Vrbová

KLAUSOVÁ SYNAGOGA. Prohlídka synagogy v rámci cyklu „Poznávejte Židovské město“. Začátek akce ve 10:00 u vchodu do Klausové synagogy (ul. U Starého židovského hřbitova, Praha 1). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 75 Kč.

*14. st. ROD KLÁRŮ A KLÁRŮV ÚSTAV SLEPCŮ NA MALÉ STRANĚ. Mimořádná příležitostdozvědět se nejenmnohé z dějin počátků sociálních služeb v Praze a z historie mecenášského rodu Klárů, ale také vstoupit do vybraných prostor bývalého Klárova ústavu. Vycházka nás zavede na Klárov do dnešního Geologického ústavu, ale i k domu U Klárů a dokonce na Karlův most. POZOR! Prohlídka vybraných prostor České geologické služby bude probíhat v provozních prostorách depozitáře, je nutné dbát o nenarušení provozu ústavu. Omezený počet účastníků na 2 x 15 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 a 16:00 v atriu metra A „Malostranská“. Jednotná cena 100 Kč.Milada Racková, JUDr. Stanislav Antonín Marchal

15. čt. PLAVECKÝ KOSTELÍK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V PODSKALÍ.  Některé části našeho hlavního města již z popela nepovstanou – to je také případ pražského Podskalí, které nenávratně zmizelo. Jedním z posledních svědků slavných časů podskalských vorařů je kostelíček Nejsvětější Trojice na Novém Městě. Projdeme se od podskalské celnice ke kostelu Nejsvětější Trojice, který dle Hájkovy kroniky postavili vlastníma rukama obyvatelé Podskalí.  Prohlídka interiérů kostela, který je dodnes domovským kostelem spolku Vltavan a vyprávění o zajímavé historii této svatyně. Začátek akce v16:00 před bývalou celnicí na Výtoni (Rašínovo nábřeží, Nové Město, zastávka tram. č. 3, 7, 17, 21 „Výtoň“). Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

17. so. STRAHOVSKÝ KLÁŠTER. Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, nově zrestaurovaného Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. Začátek akce v 11:30 před Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč + jednotné snížené vstupné 80 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

18. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 9:00 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

ADVENTNÍ SETKÁNÍ U JEZULÁTKA. Kostel P. Marie Vítězné je pozoruhodný nejen jako první barokní sakrální stavba v Praze, ale i okolnostmi svého druhého zasvěcení či obrazy Petra Brandla. Především však světově proslulou soškou malého Ježíška, na níž se v předvánočním čase zvláště zaměříme - zmíníme její historii, pověsti, rituál jejího oblékání a navštívíme její malé muzeum. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela (ul. Karmelitská, zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Hellichova“). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

*19. po. ROMANTICKÉ VARHANY SVATOVÍTSKÉHO DÓMU. Vycházka po okolí svatovítské katedrály nám připomene stručné dějiny liturgické hudby na našem území a nakonec nás zavede až na Wohlmutovu kruchtu katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha, kde nás bude očekávat svatovítský regenschori Jos. Kšica a seznámí nás s romantickými varhanami, které byly vytvořené r. 1932 dle návrhu skladatele a varhaníka Ant. Jandy. Jednou ze zvláštností těchto varhan je i zvonkohra na druhém manuálu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před vstupem do katedrály sv.Víta. Jednotná cena 100 Kč. Markéta Gausová Zörnerová

25. ne. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROCHÁZKA AREÁLEM PRAŽSKÉHO HRADU. Ve svátečním odpoledni budeme procházet Pražským Hradem a připomeneme si stěžejní, ale i méně známé milníky jeho historie a budeme sledovat proměny Pražského Hradu během staletí. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová.

26. po. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Vojtěcha Hynaise, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 9:00 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

27. út. MALOSTRANSKÁ BESEDA Prohlídka vybraných prostor (např.: spolkový sál, hudební a divadelní klub, galerie, trick bar, videokavárna) bývalé Malostranské radnice, nově otevřené v loňském roce po rekonstrukci. Rozsah navštívených prostor se může změnit v závislosti na programu Malostranské besedy. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Malostranské besedy (Malostranské náměstí čp. 21, Praha 1 – Malá Strana). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč.Lenka Petráková

HRADČANY A NOVÝ SVĚT, TENTOKRÁT V OBRÁCENÉM SLEDU.
Kolem Lumbeho vily, t. č. prezidentské rezidence, se projdeme romantickým Novým Světem, známým svými pověstmi i pobyty významných osobností, přes Loretánské náměstí až na Pohořelec, kde vycházku zakončíme návštěvou soukromé sbírky betlémů paní Dočekalové.
Začátek akce ve 14:00,  na zastávce tram. č. 22, 25 "Brusnice". Cena 100/70 Kč (%)
+ vstupné na výstavu 45/25 Kč. Eva Sokolová

28. st. ZE ZADNÍ TŘEBAŇE NA KARLŠTEJN. Vánoční vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevřou se nám malebné pohledy na krajinu kudy projížděly královské průvody i nepřátelská vojska a hrad Karlštejn se před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané či mechanické, ale také veliký podkrovní betlém inspirovaný dějinami hradu Karlštejna. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce cca v 11:00 po příjezdu vlaku na zastávce „Zadní Třebaň“ (jede z „Prahy hl. nádraží“ v 10:12). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do Muzea betlémů 30 Kč. Pavla Lešovská 

29. čt.  SLOVANSKÝ BETLÉM  V KOSTELE SV. ANTONÍNA V HOLEŠOVICÍCH. Neo-gotický kostel sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí jistě každý alespoň od pohledu zná. Ne každý ale ví, že o vánocích ho krášlí i Slovanský betlém, který  byl ve 20. letech zakoupený právě pro tento chrám. Přijďte si poslechnout příběh těchto jesliček a pokochat se jejich krásou! Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela na Strossmayerově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová  

ZÁKLADY NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU NA VÍTKOVĚ. Na pravidelné populární vycházce spojíme Nordic walking s krásnou přírodou a historií. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně „Nordic walking“ provozovat, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“,  průvodkyní a instruktorem vydáme za poznáním. Čeká na nás jedna z největších jezdeckých soch na světě a vyprávění o kopci, který dostal své jméno ještě dávno před husitskými válkami. Začátek akce ve 13:00 na zastávce aut. č. 133, 136 „Ohrada“. Doba vycházky včetně instruktáže cca 3h, trasa cca 4 km. Vycházka bude zakončena na zastávce tram. č. 1, 10, 19 „Krejcárek“ Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte s sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro účastníky se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

*30. pá. KOSTEL P. MARIE ANDĚLSKÉ, KONVENT KAPUCÍNŮ A JESLIČKY. Nechte se okouzlitvánoční atmosférou a vstupte s námi do kapucínského kostela P. Marie Andělské, který byl vystavěn na počátku 17. století pod vedením sv. Vavřince z Brindisi. Využijte možnosti společně s pastýři a mudrci projít okolo bublajícího potůčku až ke slavným „kapucínským jesličkám“ z počátku 18. století! Po prohlídce jesliček a kostela nám zcela mimořádně otevře brány kapucínského konventu  bratr Josef OFMCap. a provede nás vybranými prostory kláštera.POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.Začátek akce v 15:00u sochy E. Beneše na Loretánském náměstí. Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová

DO ROZTOK ZA PRVNÍMI DÁMAMI. Příjemná procházka oblíbenou výletní destinací, kde hledaly odpočinek i mnohé osobnosti 19. století, nás povede okolo Braunerova mlýna nad Únětickým potokem, kolem bývalé restaurace Maxmiliánka a okolo mnohých architektonicky zajímavých vil až k roztockému zámku, kde je nyní umístěna výstava „První dámy – osud, poslání, úděl“. Začátek akce cca v 10:15 na vlakovém nádraží „Roztoky u Prahy“ po příjezdu vlaků a autobusu (vlaky jedou z „Masarykova nádraží“ v 9:40, z „Prahy-Holešovic“ 9:54;  aut. č. 350 jede z „Dejvické“ v 9:50). Cena 100/70 Kč (%) + vstup do muzea 50/30 Kč. Zdeňka Kobylková

31. so. V PRAZE BEJVÁVALO BLAZE! Společenský život je ve městech spojený nejen s divadly, koncertními sály či promenádami, ale také s  restauracemi, vinárnami, pivnicemi a hospodami. Některá tato místa již v ulicích Prahy nenajdeme, jiná existují dodnes. Vycházka  připomínající slavné restaurace, pivnice, nálevny či dupárny nás provede ulicemi Starého a Nového Města. Čekají na nás např. „Stoletka“, pivnice „U Fleků“ a „U Medvídků“ či „Batalion“.  Začátek akce ve 14:00 před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

MALOSTRANSKÁ STRAŠIDLA. Tradiční silvestrovská vycházka s vyprávěním o pražských pověstech a tajemstvích hradčanských a malostranských ulic. Začátek akce v 16:00  u pomníků Hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22, 25 „Pohořelec“). Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová

1. ne. TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍN. Opět po roce se vydáme pokořit petřínský vrch. Pěší procházka na petřínský vrch spojená s povídáním o zajímavostech této pražské dominanty. Začátek akce ve 14:00 u dolní stanice lanové dráhy na Újezdě (zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Újezd“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V PROSINCI 2011

10. so. KDE NECHAL ČERT DÍRU? Lehce strašidelná vycházka pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“ nás tentokrát zavede na Karlovo náměstí, kde si připomeneme budování dalšího z pražských měst – Nového Města. Povíme si, proč má benediktinský klášter v sousedství Karlova náměstí tolik názvů a nezapomeneme ani na čerty a další „temné síly“, které se možná dodnes prohánějí ve Faustově domě. Na závěr čeká na děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vycházka volně navazuje na listopadové vyprávění o Lucemburcích. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Zuzana Tlášková Pavlovská, Monika Koblihová 


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

14.11.2011 11:47:09 | přečteno 2630x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load