Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - leden 2012

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V LEDNU 2012

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

1. ne. TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍN. Opět po roce se vydáme pokořit petřínský vrch. Pěší procházka na petřínský vrch spojená s povídáním o zajímavostech této pražské dominanty. Začátek akce ve 14:00 u dolní stanice lanové dráhy na Újezdě (zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Újezd“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

5. čt. KLÁŠTER NA SLOVANECH NEBOLI V EMAUZÍCH. Celková prohlídka areálu kláštera zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami ze 14. století, refektáře, Císařské kaple a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Začátek akce v 15:30 před vstupem do areálu z Vyšehradské ulice čp. 49. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kláštera 50/30 Kč. Alexandra Škrlandová

7. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

CHVALSKÝ ZÁMEK. Prohlídka areálu Chvalského zámku s procházkou kolem kostela sv. Ludmily. Prožijte příjemné odpoledne na kraji Prahy a zaposlouchejte se do vyprávění o dějinách tvrze, která byla pro kolej sv. Klimenta přestavěna v renesančním duchu a v 90. letech 20. století se započalo s její záchranou. Začátek akce ve 13:00 před vstupem do areálu Chvalského zámku (Na Chvalské tvrzi 857/12, Praha 9, Horní Počernice; aut. č. 221, 223, 261, 273 jede od stanice metra B „Černý most“ do stanice „Chvaly“). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do zámku 20 Kč. Marie Hátleová

ZIMNÍ PRAHA Z LETNÉ. Procházka Chotkovými a Letenskými sady s výhledy na pražské panorama a výkladem o historii místa a stavbách na Letné. Vzpomeneme nejvyššího purkrabího českého království Karla hraběte Chotka, který se zásadním způsobem zasadil o zvelebování veřejných pražských prostranství a neopomeneme také zmínit Viléma knížete Hanavského a zajímavou technickou památku, která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské sady. Začátek akce ve 13:00 na zastávce tram. č. 22 „Královský letohrádek“. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

8. ne. ŠVANDOVO DIVADLO. Účastníkům prohlídky nabízíme příjemně strávené dopoledne ve Švandově divadle. Společně se podíváme tam, kam je obvykle návštěvníkům zakázáno vkročit - do magického zákulisí divadla. Seznámíme se s historií divadla, s divadelními profesemi a divadelní terminologií. Čeká nás hravá prohlídka divadla, během které se projdeme po jevišti, navštívíme herecké šatny, maskérnu či kulisárnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00před vchodem do Švandova divadla (ul. Štefánikova čp. 57, zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 Kč. Hana Vrbová

POJĎTE S NÁMI NA KAVČÍ HORY. Od dob nejdávnějších až po historii České televize. Procházka nás zavede kolem Děkanky na Kavčí hory a odtud do Podolí. Povídání o dobách, kdy na pankrácké pláni nebývalo sídlo České televize, zato zde stávala bývalá rasovna neboli obydlí antouška. Začátek akce ve 13:00 ve vestibulu stanice metra C „Pražského povstání“. Cena 100/70 Kč (%).  Ing. Bohumil Kocourek

HOTEL CROWNE PLAZA (INTERNACIONAL). Prohlídka nezaměnitelného hotelu v  Dejvicích, který je nejvýraznějším představitelem socialistického realismu v Praze a dodnes vzbuzuje údiv svou impozantností. Hotel zdobí práce M. Švabinského, C. Boudy a dalších vynikajících umělců, jejichž práce si budete moci prohlédnout zblízka. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 2, 8 „Podbaba". POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

11. st. KDE SE ŘÍKÁ U ČERNÉHO MEDVĚDA? Vycházka za osudy a příběhy staroměstských domů a jejich obyvatel, o kterých budou vyprávět tesaná, malovaná, ale především starobylá domovní znamení v ulicích Dlouhá, Masná, Malá Štupartská a v kupeckém dvoře Ungelt. Začátek akce v 15:00 na nároží ulice Revoluční a Dlouhá třída před domem čp. 724. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

13. pá. SLAVNÉ ČESKÉ ŽENY - PŘEDNÁŠKA. Osudy významných českých osobností napříč staletími. Zamyšlení nad strastmi denního života, povinnostmi i právy žen, nad jejich postavením ve společnosti a nad cestou k rovnoprávnosti. Vzpomeneme na nejslavnější dámy české společnosti.  Začátek akce v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

14. so. POJĎTE, DĚTI, ZA HUSITY! Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis." Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

STUDNICE MOUDROSTI – KNIHOVNA NA SMÍCHOVĚ. Další vycházka pro všechny milovníky knih. Prohlídka vybraných prostor budovy knihovny na Smíchově, která byla na počátku 20. století vybudována v secesním stylu architektem A. J. Čenským pro Ústřední smíchovskou tržnici a roku 2003 se stala sídlem jedné z mnoha poboček Městské knihovny. Seznámíme se s obecnými dějinami pražských knihoven, prohlédneme si budovu a vydáme se do smíchovské čtvrti za literáty. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu knihovny (Náměstí 14. října 15/83, Praha 5). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Trasa prohlídky není bezbariérová. Cena 100/70 Kč (%) (průvodce PIS).

SETKÁNÍ U SV. TOMÁŠE. Prohlídkakostela sv. Tomáše na Malé Straně založeného ve 13. století králem Václavem II. spolu s klášterem augustiniánů. Obdivovat budeme  bohatou výzdobu od předních barokních umělců: obrazy K. Škréty, fresky V. V. Reinera i obraz sv. Rocha od F. X. Palka. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela z Josefské ulice (zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 100/70 Kč (%). JUDr. Stanislav Antonín Marchal

15. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

CLAM-GALLASŮV PALÁC. Dnes sídlo Archivu hl. m. Prahy. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a od r. 1747  se tento honosný palác stal hlavní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale hlavním schodištěm vystoupáme do vyšších pater a prohlédneme si i reprezentační sály. Začátek akce v 10:00 a ve 12:00 před vchodem do paláce (Husova 20/158, Praha 1, Staré Město). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková

VYŠEHRAD. Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do kasemat 50/30 Kč. (průvodce PIS).

17. út. SKLENĚNÝ PALÁC. Prohlídka vybraných prostor objektu, který reprezentuje naši moderní předválečnou architekturu. Stavbu obytného domu Zemské banky projektoval architekt R. F. Podzemný a budova ve své době překvapovala např. topením v podlaze, terasami v nejvyšším patře či tenisovými kurty. Začátek akce v 15:30 u památníku padlých československých letců na náměstí Svobody, Praha 6, Dejvice (tram. č. 2, 8, 20, 26 „Vítězné náměstí“). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. (průvodce PIS).

19. čt. BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ. Vydáme se objevovat pražskou čtvrť Žižkov, podíváme se, kde stojí Sokolovna, radnice, kulturní dům, či kde stávala obecní váha a především s námi objevíte utajenou kubistickou stavbu Betlémské kaple architekta Emila Králíčka v Prokopské ulici na Žižkově. Právě prohlídkou interiéru této kaple Československé církve evangelické bude vycházka završena. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 5, 9, 26„Lipanská“. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra  Škrlandová

21. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

TRADICE A VÝZVY ČESKÉ VZDĚLANOSTI V EVROPĚ. Prohlídka stálé expozice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a krátkodobé výstavy. Návštěva výstavy bude spojená i s výkladem o historii muzea i o historii domů, ve kterých muzeum sídlí. Začátek akce ve 14:00  před vchodem do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (Valdštejnská čp. 20, Praha 1, Malá Strana). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do muzea 60/30 Kč. Mgr. Magdaléna Šustová

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek akce v 15:00 před kostelem sv. Markéty v areálu kláštera (zastávka tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč. Marie Vymazalová

22. ne. RUDOLFINUM – dnes sídlo České filharmonie. Roku 1872 Schraňovací pokladnice pro hlavní město Prahu – čili Česká spořitelna oslavila nadcházející 50. výročí svého založení rozhodnutím o stavbě kulturního stánku. S námi máte možnost prohlédnout si vybrané prostory této významné novorenesanční budovy architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze. Začátek akce v 10:00 před vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. (průvodce PIS).

PO STOPÁCH MATĚJE REJSKA. Nejen Matěj Rejsek, ale celá epocha pozdní gotiky se před námi otevře na vycházce, během které navštívíme Prašnou bránu a poté, co si prohlédneme expozici v jejím interiéru, zamíříme k domu U Jednorožce, všimneme si bohaté plastické výzdoby Staroměstské radnice a nakonec dojdeme k Týnskému chrámu. Začátek akce ve 14:00 před Prašnou branou na náměstí Republiky. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 20 Kč.PhDr. Jarmila Škochová

Hotely, kavárny a kabarety aneb „U Bucků zhasli“. Vydejte se po stopách kdysi slavných podniků v okolí Jungmannova náměstí, v ulici Na Příkopě, Na Poříčí a v Hybernské ulici. Rozmarná vycházka za někdejší atmosférou pražského večerního a nočního života.  Začátek akce ve 14:00 u pomníku  Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

23. po. ZEMSKÁ PORODNICE U SV. APOLINÁŘE. Jaká je souvislost mezi dnes již zaniklým nechvalně známým podnikem Jedová chýše a bývalou Zemskou porodnicí u sv. Apolináře? Nejen toto zjistíte na vycházce, která vás zavede i do kaple sv. Kříže dnešní gynekologicko-porodnické kliniky. Začátek akce v 16:00 před vstupem do budovy (ulice Apolinářská čp. 18, Praha 2). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

25. st. SLAVNÍ PRAŽŠTÍ PODNIKATELÉ - PŘEDNÁŠKA. Přednáška o podnikatelských úspěších a osudech rodiny Ringhofferů, Waltrů, Odkolků, Waldesů, Kolbenů, Zátků, Wagnerů, H. Podolské a dalších. Začátek přednášky v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

27. pá. KAROLINUM A HISTORICKÉ KOLEJE KARLOVY UNIVERZITY. Během prohlídky vybraných  prostor budovy Karolina, které je dnes sídlem rektorátu UK a místem, kde se odehrávají slavnostní ceremonie, se dozvíte o  okolnostech vzniku Karlovy univerzity, o tom, kde se nacházely historické koleje či o vnitřním řádu této instituce. Začátek akce v 15:30 před budovou Karolina (Ovocný trh 541/3, Praha 1). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.  Jednotná cena 100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

28. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka  v angličtině. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

STRAŠNICEMI MINULOSTI I SOUČASNOSTI. Na této vycházce vás čeká nejen procházka okolo Bečvářova dvora ke kostelu Neposkvrněného Početí Panny Marie, ale především prohlídka interiérů Trmalovy vily, významného díla architekta Jana Kotěry. Začátek akce ve 13:00 ve vestibulu stanice metra A "Strašnická". POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do vily 40/20 Kč. Zdeňka Kobylková

29. ne. ZA GOLEMEM NA JOSEFOV. Vycházka pro děti. Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER A JEHO OBRAZÁRNA. Prohlídka ambitu, kapitulní síně, obou refektářů a Strahovské obrazárny s díly od gotiky k romantismu. Začátek akce v 9:30 a ve 14:00 na Strahovském nádvoří před kostelem sv. Rocha (galerie MIRO). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena  100 Kč + jednotné snížené vstupné do obrazárny 40 Kč. Eva Sokolová

PINKASOVA A ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA. Prohlídka památek židovského ghetta v rámci cyklu „Poznávejte Židovské město“. Začátek akce ve 14:00 u Pinkasovy synagogy v Široké ulici, Praha 1. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do objektů 75 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková Pavlovská

31. út. ZA VLASTOU BURIANEM Právě v tento den si připomeneme výročí úmrtí krále komiků Vlasty Buriana a projdeme se po některých místech, kde působil a rozesmával publikum. Vzpomeneme divadlo Rokoko, Červenou sedmu, divadlo Adria, ale především Divadlo Vlasty Buriana, které od r. 1930 sídlilo v Paláci Báňské a hutní společnosti. Součástí vycházky je i prohlídka vybraných prostor architektonicky hodnotných interiérů někdejšího Divadla Vlasty Burina, dnes Divadla Komedie. Začátek akce v 16:00 v pasáži Lucerna pod schodištěm do kinosálu (stanice tram. č. 3, 9, 14, 24 „Václavské náměstí“). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V LEDNU 2012

14. so. POJĎTE, DĚTI, ZA HUSITY! Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis." Doba Otce vlasti pominula a nastoupil čas ohnivých kazatelů a hrdinných bojovníků. S dětmi se dozvíme, co je to řemdih, odpustek či pavéza. V Betlémské kapli se naučíme co nejbojovněji zazpívat husitský chorál, v kostele sv. Martina si povíme, co je to vlastně „pod obojí“ a děti se mohou těšit i na sladkou odměnu, pokud vyluští poněkud netradiční kviz. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Vhodná pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Začátek akce v 10:00 před Betlémskou kaplí na Betlémském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do objektu 30 Kč. Markéta Gausová Zörnerová,Mgr.Pavla Bartásková

29. ne. ZA GOLEMEM NA JOSEFOV. Vycházka pro děti. Zajímavé povídání o památkách Židovského města spojené s návštěvou Starého židovského hřbitova a Staronové synagogy. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Začátek akce v 10:00 na náměstí Franze Kafky (u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Vhodná pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 60 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková Pavlovská, Monika Koblihová


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz


PRAVIDELNĚ PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY VE SPRÁVĚ PIS

Staroměstská radnice: prohlídkový okruh (románsko-gotické podzemí, historické sály
a radniční kaple) po 11:00 - 18:00,  út - ne 9:00 - 18:00, gotická věž  po 11:00 - 22:00,
út - ne 9:00 - 22:00 

Staroměstská mostecká věž: denně 10:00 - 18:00 s promítáním filmu „Karlův most
- paprsek staletími“ a expozicí „Karel IV.“

Malostranská mostecká věž: denně 10:00 - 18:00 (v zimním období může dojít ke změně provozní doby, aktuální informace na www.prazskeveze.cz) s expozicí „Pražský adept
- alchymie Rudolfinské doby“

Prašná brána: denně 10:00 - 18:00 s unikátní expozicí zbrojí a zbraní „Zbraně napříč staletími“, s expozicí zbraní a zbrojí, které hrály ve známých filmech

Zvonice kostela  sv. Mikuláše (Malá Strana): denně 10:00 - 18:00 s expozicí „Pražské zvony“ a s expozicí „Pozorovatelna StB“ 

Bludiště na Petříně: denně 10:00 - 18:00

Petřínská rozhledna: denně 10:00 - 18:00  s výstavou „Jára Cimrman - genius, který se neproslavil“

NOVINKY

TIC Rytířská v novém. V neděli 11. prosince 2011 se po krátkém uzavření, při němž došlo
k výměně vnitřního vybavení i technického zázemí, znovu otevřelo předprodejní místo vycházek - Turistické informační centrum PIS v Rytířské ulici č. 31, naproti Stavovskému divadlu.

KURZ ANGLIČTINY PRO PRŮVODCE. Deset dvouhodinových přednášek si klade za cíl naučit podat souvislý výklad o historii města v cizím jazyce včetně používání odborné terminologie. Cena kurzu činí 3.000 Kč. První přednáška proběhne v pondělí 9. ledna 2012. Pro bližší informace se prosím obraťte na telefonní číslo 221 714 159
nebo na adresu i.stepankova@pis.cz

19.12.2011 9:10:09 | přečteno 2793x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load