Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - duben

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V DUBNU 2011

Vlastivědný útvar Pražské informační služby
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.:221 714 714, 221 714 161
vlastiveda@pis.cz

1. pá. PRAŽSKÉ BYTY RODINY MASARYKŮ - 2.část. Vyprávění o rodinném životě prvního československého prezidenta T.G.Masaryka a o místech, kde se svou rodinou bydlel a pobýval. Začátek akce v 16:00 na rohu ulice Tomášské a Valdštejnského náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

2. so. VÝZNAMNÉ DOMY MALOSTRANSKÉHO NÁMĚSTÍ. Víte kde vznikl velký požár Malé Strany? Vycházka s vyprávěním o domech malostranských a jejich bohaté historii a osudech. Dozvíte se, kde bydlela Ema Destinnová, kde se říká U Sedmi čertů anebo kde bývala Stará pošta. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 12, 22 „Malostranské náměstí“. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

OD VYPICHU K MALOVANCE. Během vycházky si povíme o historii této pražské lokality a vzpomeneme na básníka Jaroslava Seiferta v místech, kde žil. Začázek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22, 25 a autobusu č. 108, 174, 180, 191 „Vypich“. Cena 100/70 Kč (%). Božena Švejnohová

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA V KLEMENTINU. Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu a s připomenutím 455. výročí příchodu jezuitů do Prahy. Začátek akce v 15:00 na Křižovnickém náměstí u pomníku Karla IV. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

3. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

PODOBA PRAŽSKÉHO HISTORISMU A ROMANTISMU. Za stavbami odrážejícími vzestup české měšťanské společnosti v 19. století. Zastavíme se u stylových inspirací z italské, francouzské, nizozemské i české renesance (Lažanský palác, Česká spořitelna, palác Bellevue, Staroměstské mlýny), u monumentální veřejné plastiky (pomník Karlu IV. a pomník císaři Františku I.) a u měšťanských domů v okolí Staroměstského náměstí (Rottův a Štorchův dům). Začátek akce ve 14:00 před Národním divadlem (z ulice Národní třída). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

Z PODSKALÍ PŘES SANTOŠKU K ANDĚLU. Vycházka nás povede přes Železniční most a Radlickou lávku na Paví vrch k Santošce a Andělu. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 3, 7, 17, 21 „Výtoň“. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

5. út. HOTEL EVROPA. Celková prohlídka hotelu Evropa s pohoštěním kávou a zákuskem. POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Vstupenky na tuto akci lze zakoupit pouze v předprodeji. Začátek akce v 16:00 a v 17:00 před vstupem do hotelu Evropa (Václavské náměstí 25, Praha 1). Cena 140/120 Kč včetně konzumace. Ing. Jan Stěnička.

7. čt. HLÁVKOVY STUDENTSKÉ KOLEJE. Prohlédneme si vybrané prostory objektu s původním vybavením, výstavu v malém muzeu a připomeneme si osobnost Josefa Hlávky jako architekta, stavitele a zakladatele nadací. Začátek akce v 15:00 na rohu ulic Jenštejnská a Dittrichova. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

8. pá. PRAŽSKÉ BYTY RODINY MASARYKŮ - 3. část. Vyprávění o rodinném životě prvního československého prezidenta T.G.Masaryka a o místech, kde se svou rodinou bydlel a pobýval. Začátek akce v 16:00 před Hrzánským palácem (Loretánská čp. 9, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

9. so. KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé povídání o pověstech i historii Vyšehradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Začátek akce v 10:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena děti 70 Kč/dospělí 100 Kč + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková, Monika Koblihová

ZMIZELÁ PRAHA - SMÍCHOV. Cyklus "Pražská předměstí". Jak nám dnes slouží šlechtické letohrádky a kam zmizely kartounky a cukrovary? Pojďte s námi zavzpomínat na časy nedávné, ale možná skoro již zapomenuté. Začátek akce ve 14:00 u fontány na náměstí Kinských. Cena 100/70 Kč (%). Ing. arch. Petr Kučera

10. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

KLAUSOVÁ SYNAGOGA. Prohlídka synagogy v rámci cyklu „Poznávejte Židovské město“. Začátek akce v 10:00 u vchodu do Klausové synagogy (ul. U Starého židovského hřbitova, Praha 1). POZOR! - omezený počet účastníků na 30 osob. Jednotná cena 100 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 75 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková.

DOMINIKÁNSKÝ KOSTEL SV. JILJÍ A JEHO OKOLÍ. S výkladem o bohaté historii a umělecké výzdobě této významné staroměstské architektury. V následné procházce se dozvíte m. j. kde se nachází nejstarší pražský gotický krov, co to je Americký klub dam či kolik kázání denně bývalo v Betlémské kapli.Začátek akce ve 14:00 před kostelem v Husově ulici. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do kostela 30 Kč. Eva Sokolová

11. po. PARK CIBULKA. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ nás zavede do parku, kde si ukážeme rozmanitost našich evropských druhů, občas zabrousíme též do botaniky či ekologie lesa. Místo množství druhů zde budeme obdivovat mohutnost a vzhled jednotlivých i dobře známých stromů. Začátek akce v 16:00 na stanici tram. č. 9, 10 „Poštovka“. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Věra Válová

13. st. SV. ANEŽKA ČESKÁ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ. Přednáška u příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky České z rodu Přemyslovců, šiřitelky Evangelia a následovnice sv. Kláry. Přednáška je doplněna obrazovou projekcí. Začátek přednášky v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! - omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jana Jebavá

15. pá. PROHLÍDKA KOSTELA SV. HAVLA. Původně románského farního kostela v Havelském Městě, později barokně přestavovaného, dnes místem posledního odpočinku význačného umělce Karla Škréty. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela z Havelské ulice. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

16. so. STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy. Začátek akce v 10:00 před vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, Praha 2). Cena 100/70 Kč. Pavla Bartásková

Z POHOŘELCE NA PRAŽSKÝ HRAD. Povídání o stavebních památkách a zajímavých osobnostech na Hradčanech s výhledem na podvečerní Prahu. Začátek akce v 16:00 u pomníku kvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22 „Pohořelec“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jana Pehe

17. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

MALOSTRANSKÝ HŘBITOV. Prohlídka běžně nepřístupného místa, posledního odpočinku známých i méně známých osobností společenského a kulturního života Prahy devatenáctého století. Začátek akce v 10:00u vchodu na hřbitov (ul. Plzeňská, Praha 5, zastávka tram. č. 4, 7, 9, 10 „Bertramka“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

TROJSKÝ ZÁMEK. Ojedinělé dílo římské barokní architektury v českém prostředí, také výstavní prostor Galerie hl. m. Prahy, představuje veřejnosti novou expozici krajinomalby, především z děl českých malířů, kteří připravovali půdu modernismu a tvořili v expresivním i secesním duchu (Z.Braunerová, A.Hudeček, O.Lebeda, V.Špála, J.Prucha, O.Kubín), doplněnou o dobové plastiky (O.Guttfreund, L.Šaloun, J.Mařatka, B.Kafka, J.Štursa). Začátek akce ve 14:00 před vchodem do zámku (U Trojského zámku 1, Praha 7, zastávka autobusu č. 112 „Zoologická zahrada“). Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 60 Kč. PhDr. Jarmila Škochová.

18. po. JIŽNÍ ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU A ZAHRADA NA BAŠTĚ. Na vycházce v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ poznáte jerlín japonský, paulovnii plstnatou či nahovětvec dvoudomý, někdy nazývaný parohatý strom. Uvidíme též údajně nejstarší strom v hradních zahradách - pětisetletý tis červený. Začátek akce v 16:00 u pomníku T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Věra Válová

20. st. PRAŽŠTÍ KNIHKUPCI A NAKLADATELÉ ANEB JAK TO BYLO S KNIHOU V PRAZE? Jména jako Kramerius, Otto, Vilímek, Topič vstoupila do dějin české literatury. Jaké byli jejich životní osudy?Začátek přednášky v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! - omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 (%) Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

22. pá. MALOSTRANSKÁ BESEDA. Prohlídka vybraných prostor bývalé Malostranské radnice, nově otevřené po rekonstrukci. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Malostranské besedy (Malostranské náměstí 21, Praha 1 - Malá Strana). POZOR! - omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč + jednotné vstupné 20 Kč. Ing. Jan Stěnička

23. so. DO LYSÉ NAD LABEM ZA FRANTIŠKEM ANTONÍNEM ŠPORKEM. Vycházka nás zavede ke kostelu sv. Jana Křtitele, kolem bývalého kláštera augustiniánů k zámku a do zámecké zahrady. Začátek akce po příjezdu vlaku, který odjíždí z „Prahy-Masarykova nádraží“ v 7:54, před nádražní budovou v Lysé nad Labem. Cena 100/70 Kč (%). Zdenka Kobylková

24. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka v angličtině. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

TICHÝM ÚDOLÍM DO ÚNĚTIC. Vycházkaza historií roztockého zámku, roztockých vil, bývalé výletní restaurace Maxmiliánka a mlýnů na únětickém potoce. Začátek akce po příjezdu vlaku, který odjíždí v 9:40 z „Prahy Masarykova nádraží“, na žel. stanici „Roztoky u Prahy“.Cena100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

26. út. KINSKÉHO ZAHRADA. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ přiblíží krásnou zahradu z botanického hlediska. Začátek akce v 16:00 před vstupem do zahrady z náměstí Kinských (zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Věra Válová

28. čt. DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. Prvořadá památka románského období ukrytá v klasicistním domě nedávno obnoveném. Jde o využití dočasné přístupnosti objektu ještě před jeho pronájmem. Začátek akce v 16:00 před vchodem do uzavřeného objektu v Řetězové ulici čp. 222, Staré Město. Jednotná cena 100 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 30 Kč. Milada Racková

30. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS).

ZMIZELÁ PRAHA - KARLÍN. Cyklus "Pražská předměstí". Proměny Špitálských polí v průmyslové srdce Prahy. Pojďte s námi zavzpomínat na časy nedávné, ale možná skoro již zapomenuté. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Muzea hl. m. Prahy na Florenci. Cena 100/70 Kč (%). Ing. arch. Petr Kučera

ZE STARÝCH BOHNIC NEJEN ZA SELSKÝM BAROKEM. Procházka nabídne poznání jedinečného statku Vraných, kostela sv. Petra a Pavla, jehož zakládací listina patří k nejstarším v Praze, ale také trochu zábavy při návštěvě terapeutické zvířecí farmy Psychiatrické léčebny a nakonec pohodlnou turistickou trasou ke starému ústavnímu hřbitovu a na vyhlídku v Bohnickém údolí. Začátek akce v 15:00 na zastávce autobusu č. 177, 200 „Odra“ (jede od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků (novinka). Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Dětem do patnácti let, studující mládeži, seniorům a invalidům poskytujeme slevu. Maximální kapacita sálu PIS je 30 osob.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel.: 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

16.3.2011 10:12:56 | přečteno 2774x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load