Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - červenec

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVENCI 2011

Vlastivědný útvar Pražské informační služby
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

1. - 2. 7. OSLAVY PRAHY, www.oslavyprahy.cz

2. so. HISTORIE PRAŽSKÉHO OSVĚTLENÍ. Bez osvětlení si dnes každodenní život nelze ani představit, osvětlení proniklo též na veřejná prostranství a my si povíme, kdy se tak stalo, kdo je vynálezcem prvních plynových lamp, jaké povinnosti měli a mají lampáři, kdy se rozsvítila první plynová lampa v Praze. Procházka nás povede cestou královských průvodů a naskytne se nám možnost obdivovat krásu světla linoucího se z plynových lamp se žárovými punčoškami. Začátek akce ve 20:00 u plynového kandelábru na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Dagmar Vávrová Čermáková

3. ne. VÝHLED NA VLTAVSKÉ ÚDOLÍ. Vycházka nad vltavským údolím nás zavede na území přírodní památky Ctirad, která je významným geologickým a paleontologickým územím. Ve stopách Joachima Barrande projdeme k Dívčím hradům, jež byly údajným svědkem tzv. dívčí války, prohlédneme si vyrovnávací vodárenskou věž arch. Karla Hubáčka (autora slavného vysílače Ještěd) a připomeneme si také osudy středověkého hradu Děvín. Začátek akce v cca 13:30 na stanici autobusu č. 231 „Dívčí hrady“ po příjezdu autobusu (jede z „Na Knížecí“ ve 13:15). Cena 100/70 (%). Pavla Lešovská

5. út. KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE V KARLÍNĚ. Připomeneme si slovanské věrozvěsty, kteří do českých zemí přinesli křesťanskou víru a vytvořili nové písmo. Prohlédneme si okolí a interiér kostela postaveného v polovině 19. století za podpory panovníka a sbírky pořádané Katolickou jednotou podle projektu Karla Rössnera za účasti Ignáce Ullmanna. Začátek akce v 16:00 na Karlínském náměstí před kostelem. Cena 100/70 Kč (%). JUDr. Stanislav Antonín Marchal

6. st. PO STOPÁCH UTRAKVISTŮ A ČESKÝCH BRATŘÍ V PRAZE. Připomeneme si učitele, kněze, náboženského myslitele a reformátora mistra Jana Husa i jeho odkaz. Projdeme se místy spjatými s jeho osobou nebo s jeho předchůdci a následovníky. Povíme si, kdo byli utrakvisté a jak byla založena Jednota bratrská. Zastavíme se v kostele sv. Martina ve Zdi, který byl spjatý s přijímáním pod obojí.Začátek akce ve 14:00 před budovou Karolina na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

7. čt. SLOVANSKÝ A STŘELECKÝ OSTROV. Ostrov, který vznikl v 17. století a původně nesl jméno Barvířský byl svědkem významné události, která mu vepsala jméno a slávu do dnešních dní. Dozvíme se, jak mlynář přišel na název Žofín a naskytne se nám příležitost obdivovat interiér tohoto novorenesančního paláce. Procházku zakončíme na ostrově vedlejším, který sloužil pražské ostrostřelecké společnosti, ale i mnoha společenským událostem jako velké průmyslové výstavě, prvnímu sokolskému sletu, Svatováclavskému posvícení. Začátek akce v 15:00 před budovou paláce Žofín (Masarykovo nábřeží). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová.

9. so. CHRUSTENICKÁ ŠACHTA. V železnorudném dole se seznámíme s jeho historií. Prohlédneme si podzemní expozici a svezeme se důlním vláčkem. Prohlédneme si památky městyse Loděnice. Začátek akce cca v 9:45 na žel. stanici „Loděnice“ po příjezdu vlaku (jede z „Prahy-Smíchovského nádraží“ v 8:58; návrat: z „Loděnic“ vlakem nebo autobusem). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 80/40 Kč. Ing. Bohumil Kocourek

PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONOHRA. Na Strahově se večer rozezní tóny mobilní zvonohry, v níž se zvuky 57 zvonů slévají do tónů koncertních melodií. Každý ze zvonů byl hrazen jednou z pražských městských částí. Návštěvníci této vlastivědné vycházky budou mít zajištěn výklad o historii a výrobě zvonohry a také krátkou ukázku hry na tento mimořádný nástroj za účasti autora s vystoupením několika předních evropských carillonérů. Součástí vycházky bude prohlídka znovuzrozené historické usedlosti Ladronka. Začátek akce v 17:00 před usedlostí Ladronka (Tomanova čp. 1, Praha 6, zastávka tram. č. 22 „Vypich“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Jan Stěnička

10. ne. ZÁKLADY NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU V OKOLÍ VLTAVY. Na zcela mimořádné vycházce spojíme Nordic walking s krásnou přírodou v okolí Vltavy. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně „Nordic walking“ provozovat, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme na trasu: Stromovka - Císařský ostrov - Troja - podél toku Vltavy až do Podhoří. Mimo jiné se dozvíme, jaký císař jezdil na ostrov za odpočinkem a který významný šlechtický rod nechal vystavět římskou vilu v pražské kotlině. Vycházka bude zakončena v Podhoří, kde se můžete občerstvit, nebo příjemně strávit odpoledne v přírodní rezervaci, či využít přívozu a dostat se na opačný břeh Vltavy. Začátek akce v 9:00 před hlavní bránou Výstaviště Praha - Holešovice. Doba vycházky včetně instruktáže cca 3hod. Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30,-Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! - omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

11. po. ABECEDA EVROPSKÉ ARCHITEKTURY. Ze sbírky předloh Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Komentovaná prohlídka unikátní výstavy zaměřené na tvarosloví architektonických prvků v kontextu evropské architektury. Obsáhneme slohová období od antiky po secesi. Unikátnost výstavy spočívá ve výjimečnosti sbírky předloh ze všech oblastí uměleckého řemesla, dekorativního malířství, plastiky a architektury, zejména v rozsahu a dokonalosti obrazové ilustrace. Z dvacetitisícové kolekce bylo vybráno 90 předloh vztahujících se k architektuře. Umístění výstavy umožnilo rozšíření expozice o přímý kontakt s „živou“ architekturou. Provede nás autorka výstavy a určitě se dovíme, co je to bestiář, na jakých pražských památkách můžeme nalézt roh hojnosti, pompejskou dekoraci, kraba, gryfa, drápek nebo boltec. Začátek akce v 16:30 před vstupem do Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. POZOR! - omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Eva Matyášová

13. st. ZTRACENKA. Utajenýkout na Novém Městě. Procházka nedávno obnovenou zahradou, která bývala vinicí. Rozkládá se mezi Karlovem, Albertovem a novoměstskými hradbami, kde se nám naskytnou krásné výhledy na Prahu. Začátek akce v 15:00 u kostela Panny Marie a Karla Velikého na Karlově (ulice Horská, Praha 2, metro C „I. P. Pavlova“). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

16. so. ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU. Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Na vycházce podél vltavských břehů stinnou Kampou zjistíme, zda Bruncvík stále chrání Karlův most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechneme si, zda klapají mlýnská kola a podíváme se, zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Dojdeme až na Dětský ostrov, odkud nás převeze přívoz na ostrov Slovanský (dle tarifu PID, Opencard nebo jízdenka MHD za 32 Kč, děti do 6 let zdarma) a tam si povíme o Žofínu a Českém lvíčku, na kterém se za příznivého počasí budeme moci povozit (10 Kč). Začátek akce v 10:00 u sochy Bruncvíka na Kampě. POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová, Zuzana Tlášková

STAROMĚSTSKÉ KAŠNY, FONTÁNY, STUDNY A PÍTKA. Vycházka, během které se zastavíme u kašen a fontán známých i pozapomenutých. Připomeneme si je nejen jako umělecké objekty, ale také jako bývalá centra společenského života sloužícího lidu a zdroje pitné vody obyvatel města. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vstupem do Karolina na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

17. ne. SADSKÁ - MĚSTO PŘI LABI A NA OKRAJI LESŮ. Vycházka nás povede přes náměstí ke kostelu sv. Apolináře do míst, kde na dominantním vrchu celého kraje stával knížecí dvorec, později kapitula, dále ke kapli Panny Marie Bolestné se zaniklými železitými lázněmi a k pramenu alkalické kyselky Sadka. Začátek akce v cca 10:00 na aut. zastávce „Sadská“ po příjezdu autobusu (jede z „Černého Mostu“ v 9:18 /směr Kostelní Lhota/). Návrat možný vlakem. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

AREÁL PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BOHNICÍCH. Prohlídka areálu dnes již sto let staré a největší psychiatrické léčebny v republice, který ukrývá architektonicky zajímavý secesní kostel sv. Václava. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 177 a 200 "Odra" (jede od metra A "Kobylisy"). Cena 100/70 Kč (%). Božena Švejnohová

18. po. RŮŽOVÝM SADEM NA PETŘÍNĚ. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrada a parků“ přiblíží Růžovou zahradu z botanického hlediska. Přijďte přivonět až k 35 odrůdám růží různých barev a tvarů, či se blíže seznámit s exotickými stromy papírovníkem čínským a zmarličníkem japonským. Začátek akce v 16:30 u horní stanice lanové dráhy na Petříně. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Věra Válová

21. čt. ČESKÝ ARCHITEKTONICKÝ UNIKÁT. Kubistické domy a vily pod Vyšehradem a ozvuky kubismu v zástavbě asanovaného Podskalí. Prohlédneme si trojdům na Rašínově nábřeží, Kovařovicovu vilu, činžovní domy v Neklanově ulici od Josefa Chochola, významného českého architekta, urbanisty a teoretika architektury, od jehož smrti tento rok uběhlo pětapadesát let. Začátek akce v 17:00 na zastávce tram. č. 3, 7, 17, 21 „Výtoň“ (ve směru do centra). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

23. so. KUDY ASI KRÁČELA ANEŽKA ČESKÁ? Vycházka navazuje na akci v měsíci červnu. Putování od Karlova mostu přes Židovské Město, Haštalské náměstí až k Anežskému klášteru s prohlídkou interiéru kláštera. Začátek akce ve 14:00 u pomníku Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné 75 Kč. PhDr. Jana Jebavá

URBANISTICKÝ VÝVOJ MALÉ STRANY. Vycházka zaměřená na stavební vývoj Menšího Města pražského s připomínkou významných staveb církevních i světských. Začátek akce v 15:00 u pomníku Obětem komunismu na Újezdě. Cena 100/70 Kč (%). Ing. arch. Petr Kučera

24. ne. POUTNÍ MĚSTO - STARÁ BOLESLAV. Za historií a památnými kostely. Cestou se zastavíme na stadionu v Houšťce, který je spojen se jménem atleta Emila Zátopka. Začátek akce v cca 9:30 na zastávce autobusu "Brandýs n. L. - Stará Boleslav, aut. st." po příjezdu autobusu č. 367 (jede v 8:45 z "Prahy-Černého Mostu", stanoviště č. 11; návrat: z Brandýsa nad Labem autobusem). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

PARK NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ. Na vycházce z cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ poznáme různorodé dřeviny rozlehlého městského parku mj. břestovec západní, lapinu jasnolistou, morušovník bílý, katalpu obecnou a možná zastihneme i svitel latnatý v plném květu. Začátek akce v 14:00 před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Věra Válová

25. po. OBČANSKÁ PLOVÁRNA - nejstarší dochované poříční lázně. Prohlídka klasicistní budovy Občanské plovárny od J.Krannera z roku 1840. Připomínka míst, na nichž v těsném sousedství stávala plovárna vojenská i akciová plovárna občanská. Během prohlídky v interiéru plovárny bude možnost se občerstvit za zvýhodněnou cenu, malé pivo: 30,- Kč a káva40,- Kč.Začátek akce v 16:00 u kaple Maří Magdalény (nábřeží Edvarda Beneše, zastávka tram. č. 12, 17 "Čechův most"). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Jan Stěnička

28. čt. ELEGANCE GEOMETRIE. Funkcionalismus a meziválečnou architekturu budeme obdivovat při vycházce kolem obchodního domu ARA, paláce Chicago, Lindtova domu, Bati, pojišťovny Praha - Dětského domu, Domu moderních hraček, pasáže Broadway. Začátek akce v 17:00 u pomníku J. Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

30. so. KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA STARÉM MĚSTĚ. Prohlídka barokního kostela postaveného dle projektu slavného Kiliána Ignáce Dienzenhofera nás seznámení s jeho bohatou historií. Dozvíte se nejen o katolické a pravoslavné minulosti kostela, který dnes slouží Církvi československé husitské, ale budete seznámeni i se zajímavostmi technického rázu. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela (náměstí Franze Kafky). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

PALÁCOVÉ ZAHRADY. Objevte obnovenou krásu barokních zahrad pod Pražským hradem! Na vycházce projdete zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Kromě zahradního umění budete moci také obdivovat výtvory sochařů, malířů a architektů, kteří svými díly zahrady vyzdobili. Začátek akce v 16:00 před vstupem do zahrady (z ulice Valdštejnské 12-14, metro A „Malostranská“). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 80/50 Kč. Monika Koblihová

31. ne. KDE SÍDLILA BÁJNÁ KAZI? Vycházka po pravobřežní straně řeky Berounky nás zavede od Jíloviště až na výšinné sídliště pozdní doby kamenné, později známé jako Kazín. Během cesty budeme obdivovat malebné výhledy do krajiny i zajímavou místní historií. Začátek akce v cca 13:30 na autobusové zastávce „Jíloviště, Cukrák“ po příjezdu autobusu č. 321 (jede od metra B „Smíchovské nádraží“ ve 13:00). Pěší trasa cca 6 km. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

NOVINKY

Pražská univerzita pro každého - prodej zahájen

Populárně vzdělávací cyklus přednášek a vycházek po Praze pro školní rok 2011/2012 (září-prosinec a leden-červen).

Prázdninová škola o historii Prahy a pražských památkách

Studijní oddělení připravilo v termínu 18. -23. července 2011 pro zájemce o historii a památky Prahy cyklus přednášek i vycházek. Témata přednášek budou věnována historii Prahy, českým panovníkům, architektonickým a uměleckým památkám. Posluchači navštíví Pražský hrad včetně Zlaté uličky a vybraných interiérů, Anežský klášter s expozicí gotického umění a další významné stavby.


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel.: 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

13.6.2011 10:31:21 | přečteno 2577x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load