Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - červen 2012

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVNU 2012 

2. so. ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ Z HLEDISKA BOTANICKÉHO. Pojďme společně navštívit jednu z pravděpodobně nejzachovalejších přírodních oblastí Prahy - Přírodní park Divokou Šárku. Můžete se těšit na velmi různorodá přírodní stanoviště s jejich typickými druhy. Začneme lužním lesem a chladnomilnými společenstvími soutěsek a společně vystoupáme až na přilehlou slunnou plošinu s řadou zajímavých stepních rostlin. POZOR! zdolávání většího převýšení, doporučujeme sportovní pevnou obuv. Začátek akce v 9:30 na zastávce tram. č. 26  „Divoká Šárka“. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Lucie V. Válová

OD KROUŽKU ŠITÍ AŽ K VYSOKOŠKOLSKÉMU DIPLOMU. Obrození českého národa se netýkalo jen mužů aneb jak byly dívky  v 19. století vychovávány ? Jaké měly možnosti, pokud toužily po vzdělání? U kterých vzdělaných mužů  mohly najít podporu, pokud chtěly rozšířit své obzory? Které spolky a školy vyšly jejich touze po poznání a uplatnění vstříc, jež si ženy samy založily včetně prvního dívčího gymnázia ve střední  Evropě? Které ženy získaly první vysokoškolská vzdělání? Vycházka městem se zajímavým vyprávěním. Začátek akce ve 14:30 před budovou základní školy ve Vodičkově ulici (zastávka tram. č. 3, 9, 14, 24 „Vodičkova“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

3. ne. ZA DÍLEM J. V. MYSLBEKA. Vydejte se s námi za dílem sochaře, od jehož smrti právě uplynulo 110 let. Zastavte se v každodenním shonu a pojďte objevovat jeho méně známá díla umístěná na fasádách domů či skrytá v nikách. Poznáte, že hlavní město zdobí nejen pomník sv. Václava či Libušino sousoší  na Vyšehradě. Vždyť Praha je pro vnímavého chodce velkou galerií pod širým nebem! Začátek akce v 10:00 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jana Jebavá

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE. Prohlídka vybraných prostor radnice (Velký sál, mázhauz, radniční kaple). Vzpomeneme zakladatele Nového Města pražského, první pražskou defenestraci, soudní procesy i vězení. Vystoupáme do věže, odkud se nám naskytne krásný výhled na město. Povíme si, co to je pražský loket a k čemu sloužil. Začátek akce ve 14:00 před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 50/30 Kč. Monika Koblihová

5. út. ZA ERBY PRAŽSKÝCH PRIMASŮ 16. A 17. STOLETÍ. Vycházka v okolí Staroměstského náměstí připomene domy a místa spojená s primátory Starého Města, kteří byli činní v období předbělohorském a pobělohorském a svými zásluhami a činy byli povýšeni do panského stavu. Proč visí v Týnském chrámu kyrys, proč je v domovním znamení ořech a odkud vzal primátor predikát „z Drahobejle“? To a mnohem více se dozvíte během vyprávění o heraldice, primátorských erbech a jejich, dnes již málo známé, symbolice. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

6. st. NA NÁVŠTĚVU DO AMERICKÉHO KLUBU DAM. Pojďte se vydat po stopách žen, které se ve 2. polovině 19. století nechaly inspirovat americkými zkušenostmi Vojty Náprstka, jenž chtěl vzdělávat druhou polovinu probouzejícího se národa. Vojta Náprstek a známé  spisovatelky založily vzdělávací a charitativní spolek s důrazem na vlastenectví českých žen. Z pasivního domácího života vstoupily ženy do aktivní účasti na kulturním i občanském životě. Vycházku završíme návštěvou nedávno zpřístupněné Náprstkovy knihovny, kde nás vědecká pracovnice seznámí s dalšími podrobnostmi o minulosti i současnosti Amerického klubu dam. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy B. Němcové na Slovanském ostrově. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 30 Kč. PhDr. Lenka Mandová

9. so. ZA INDIÁNY A DIVOCHY PO PRAZE. Akce pro děti. Podrobné informace naleznete na konci programu.

VINOHRADSKÉ VILY. Vycházka nás zavede do míst, kde si svá sídla či ateliéry stavěly významné osobnosti z řad průmyslníků, umělců či literátů. Zastavíme se před domem, kde žil a tvořil Viktor Dyk, před budovou, v níž byla první Křižíkova elektrárna, prohlédneme si exteriéry vily podnikatele Daňka či se zastavíme u Šalounova ateliéru. Začátek akce ve 14:00 před Husovým sborem (ulice Dykova 1, Praha 2, Vinohrady; zastávka tram. č. 10, 16, „Vinohradská vodárna“). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

PRAHA BEZBARIÉROVÁ – KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU. Akce pouze pro osoby se sníženou schopností pohybu a doprovod. Zákampí, campus, pán z Kampu – podle čeho se nazývá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii i známých obyvatelích tohoto romantického místa. Začátek akce ve 14:00 u vstupu do Vojanových sadů (ulice U Lužického semináře). POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky je nutné zakoupit předem v předprodeji vycházek. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

10. ne. HISTORIE A ASANACE PÁTÉ ČTVRTI. Pátá pražská čtvrť musela na přelomu 19. a 20. století ustoupit modernímu věku a rázovitá podoba židovského osídlení navždy zmizela z historického jádra města. Bestia triumphans! Vydejte se s námi proti toku času do někdejšího židovského ghetta a v místech dnešních honosných činžovních domů a hotelů nechte vyrůst před svým vnitřním zrakem bizarní uličky Josefova. Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Mikuláše na náměstí F. Kafky.Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

ZA POUSTEVNÍKEM IVANEM.  V 9. století žil v dnešní vesničce Svatý Jan pod Skalou první poustevník v Čechách Ivan. My si prohlédneme starý kostel, který sloužil prý již za života poustevníka Ivana, lože na kterém odpočíval, studánku z které pil. Kromě toho navštívíme i kostel Narození sv. Jana Křtitele a kapli sv. Kříže. (Delší trasa vycházky pokračuje údolím Kačáku do Srbska, odtud vlakem do Prahy; kratší trasa návrat autobusem ze sv. Jana pod Skalou). Začátek akce cca ve 14:10 na žel. zastávce „Vráž u Berouna“ po příjezdu vlaku (jede z „Prahy - Smíchovského nádraží“ ve 13:23). Cena 100/70 Kč (%) + 20 Kč příspěvek na kostel. Pavla Lešovská

11. po. STARÝM BŘEVNOVEM. „Obyvatelstvo obcí břevnovských zaměstnává se rolnictvím a mlékařstvím, také řemesla jsou zde v rozkvětu a perník cukrářů břevnovských zasílá se v bednách daleko po Čechách. Zvláštností jest též rukavičkářství, jímž celé rodiny se obživují“, píše pamětník o obci, která roku 1907 byla povýšena na město. Projděte se s námi Břevnovem a zachyťte ještě letmé dozvuky let minulých. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram č. 1, 2, 18 „Větrník“. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

13. st. VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A SLAVÍN. Věnujte s námi jarní podvečer podrobné prohlídce vyšehradského hřbitova s výkladem o významu a životních osudech osobností, které tu sní svůj věčný sen. S mimořádnou příležitostí návštěvy interiéru Slavína, který je opět spravován spolkem Svatobor. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč (%) + příspěvek na údržbu Slavína 20 Kč. Eva Sokolová

14. čt. PRAŽSKÉ BANKOVNÍ DOMY. Vycházka ku příležitosti vydání prvních rakouských papírových bankovek r. 1762 nás povede okolo budov současných i zaniklých bankovních domů, pojišťoven a úřadů spojených s péčí o investování či uchovávání zlaťáků, bankocetlí či korun. Navštívíme také interiéry někdejší Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici, které zaujmou nejen hodnotnou uměleckou výzdobou, ale také současným designem vnitřních prostor. Začátek akce v16:00 před budovou bývalé Městské pojišťovny (Staroměstské náměstí 6, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

16. so. BÍLKOVA VILA. „Život jako pole plné zralých klasů, skýtající výživu bratří na každý den“ – to měl vyjadřovat dům, který si sochař František Bílek navrhl jako obytný objekt i jako ateliér. Vstupte s námi do mimořádného objektu a objevte hlubokou symboliku domu i sochařského díla Františka Bílka. Začátek akce v 10:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + vstupné do vily 40 Kč. PhDr. Jana Jebavá

PŘES TŘI PARKY PRAHY 3. Ač v šumném velkoměstě, vydáme se na procházku zelenými plochami Žižkova, shlédneme město z výšin vrchu sv. Kříže, projdeme se Parukářkou, kde byste dnes již marně hledali výrobnu kapslí, a zavítáme také na Židovské pece, někdejší místo veřejných poprav za branami Prahy. Začátek akce ve 14:00 u kaple sv. Rocha na rohu ulic Olšanská a Jičínská (zastávka tram. č. 5, 9, 26 nebo autobubusů č. 136, 175 „Olšanské náměstí“). Cena 100/70 Kč (%).  Pavla Lešovská

17. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ZLATÁ KAPLIČKA NAD VLTAVOU.  Akce pro děti. Podrobné informace naleznete na konci programu.

ZA PRAŽSKOU PODMOŘSKOU SOPKOU. Podíváme se do nedávno zřízeného arboreta Albrechtův vrch s šípákovou doubravou i babiččiným sadem a prohlédneme si geologické pozůstatky prahorní sopky činné před 425 milióny let na dně silurského moře. Údolím  projdeme k přírodní památce Opatřilka-Červený lom, mineme volné seskupení kamenných objektů - soch od akad. soch. Kurta Gebauera a nakonec se vrátíme romantickou lokálkou ze stanice „Praha-Holyně“ na „Smíchovské nádraží“. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 235 „Ovčí hájek“ (jede ze zastávky „Nové Butovice“). Cena 100/70 Kč (%).PhDr. Jarmila Škochová

SYNAGOGY V MAURSKÉM STYLU: JUBILEJNÍ A ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA. Prohlídka synagog, které byly v Praze vystavěny ve 2. polovině 19. století a oznamovaly nástup moderní doby: Španělská synagoga byla vystavěna na Starém Městě pro reformované Židy a synagoga Jubilejní měla nahradit ztrátu tří stržených synagog někdejšího Josefova. Obě synagogy dostaly exotickou podobu „maurského stylu“, Jubilejní synagoga již v secesizujícím duchu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Jindřišské věže (ul. Jindřišská, zastávka tram. č. 3, 9, 14, 24 „Jindřišská"). Cena 100/70 Kč (%) + snížené vstupné do objektů 55/35 Kč (Španělská synagoga) a 50/30 Kč (Jubilejní synagoga). Ing. Bohumil Kocourek

ČERNÍNSKÁ ZAHRADA. Mimořádná příležitost k návštěvě zahrady, jejíž založení se datuje rokem 1693. Zahrada přiléhá k rozlehlému Černínskému paláci a kromě zašlé slávy rodu Černínů pamatuje také pobyt francouzského okupačního vojska či proměnu paláce v kasárna. Do dnešní pseudobarokní podoby byla přetvořena za první republiky arch. Pavlem Janákem. Začátek akce ve 14:30 před vchodem do Lorety na Loretánském náměstí, Praha 1, Hradčany. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

19. út. LÉKAŘSKÁ PÉČE V PRAZE  II – PŘEDNÁŠKA. I v tomto měsíci se budeme věnovat tématu lékařské péče v Praze.  Dozvíte se mnoho poutavého o reformě zdravotnictví podle Direktivních pravidel Josefa II., která péči o nemocné tělo i ducha převedla od špitálů k nemocnicím a státním léčebným ústavům. S využitím počítačové obrazové dokumentace. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek přednášky v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

20. st. NEJEN ZA JÁKOBEM DO KOBYLIS. Vycházka nás provede částí Prahy 8, kde budeme mít příležitost zastavit se u zajímavého Domu Bible, vstoupíme do originálně řešeného interiéru kostela U Jákobova žebříku, ale naše kroky se stočí také k památníku na Kobyliské střelnici, kde si připomeneme památku obětí nacismu. Začátek akce v 15:30 ve vestibulu metra C před vstupem do placeného prostoru stanice „Kobylisy“ (směr Katastrální úřad). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

23. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

O ČEM MLČÍ POMNÍKY III. Míjíme je den co den, ale nemáme čas u nich postát. Využijme této vycházky a zastavme se u podob vytesaných do kamene či litých do kovu a připomeňme si výjimečné osudy či pozapomenuté příběhy. Začátek akce v 10:00 u pomníku M. R. Štefánika na Petříně (před Štefánikovou hvězdárnou, Strahovská 205, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

24. ne. NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU Z DOLNÍCH CHABER DO BOHNICKÉHO ÚDOLÍ. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic walking“, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme na trasu, která nás povede kolem mnoha mimořádně zajímavých objektů, jakými jsou např. románský kostel sv. Jana Křtitele, Knorův statek a dále v Drahaňském údolí barokní mlýn, archeologická lokalita Zámka či první továrna na výrobu dynamitu v Čechách! Doba vycházky včetně instruktáže cca 3hod. Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte s sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:30 na zastávce autobusu č. 162 „Bílenecké náměstí“ (jede od metra C „Kobylisy“).  Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.  Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené vstupné do Lorety 100 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

STUDNY, KAŠNY, FONTÁNY A PÍTKA PRAŽSKÉHO HRADU. Vycházka, během které se zastavíme u známých kašen a studen. Až na třicet šest objektů krášlí exteriéry i interiéry Pražského hradu a my jistě neopomeneme ty nejkrásnější a nejzajímavější, které na nás čekají na nádvořích i v zahradách. Připomeneme si je nejen jako umělecké objekty, ale také jako centra společenského života a zdroje pitné vody. Začátek akce ve 14:00 před Královským letohrádkem v Královské zahradě (zastávka tram. č. 22 "Královský letohrádek"). Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

25. po. K. J. ERBEN JAKO ARCHIVÁŘ. Pojďme se projít malebnou Michalskou a Husovou ulicí na Starém Městě ve stopách V. M. Krameria, Elišky Krásnohorské, Jana Nerudy či K. J. Erbena. Budeme velmi překvapeni spojitostí mnoha starobylých domů se životem národních buditelů, vydavatelů, básníků, herců a jejich pokračovatelů. Podrobněji se zaměříme na práci K. J. Erbena. Tento básník, historik a první archivář Archivu hl.m. Prahy pobýval velmi často v místech, která navštívíme. Začátek akce ve 14:00 u Wimmerovy kašny na Uhelném trhu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

26. út. NA NÁVŠTĚVU K BOROMEJKÁM DO ŘEP. Vycházka s výkladem o historii Řádu milosrdných sester sv. Karla Boromejského a jejich působení u nás, včetně návštěvy klášterní zahrady a kostela sv. Rodiny, vyzdobeného unikátní beuronskou školou. A když do Řep, tak také ke hrobu legendárního loupežníka Václava Babinského. Začátek akce cca v  15:10 na zastávce autobusu č. 264 „Škola Řepy" po příjezdu autobusu (jede ze zastávky „Zličín“ ve 14:55 nebo v protisměru ze zastávky „Bílá Hora“ ve 14:51). Cena 100/70 Kč (%) + 30 Kč příspěvek na kostel. Eva Sokolová

28. čt. SOUBOR LÉČEBNÝCH ÚSTAVŮ V AREÁLU KARLOVA, VĚTROVA A NA SLUPI. Kde nalézali ve staré Praze útočiště choří a bezmocní? Naše kroky povedou kolem bývalého ústavu pro choromyslné k nemocnici pražských obchodníků, postojíme u nalezince a sirotčince, zastavíme se také u zemské porodnice a ženské nemocnice. Připomeneme si historii těchto budov a jejich současné využití. Vycházka volně navazuje na přednášku o lékařské péči v Praze. Začátek akce v 16:00 na nároží ulic Na Bojišti a Ke Karlovu. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

29. pá. JUDr. MILADA HORÁKOVÁ A NEJVĚTŠÍ POLITICKÝ PROCES. Každoročně si svět připomíná 27. června Den památky obětí komunistického režimu. Právě v tento den r. 1950 byla popravena JUDr. Milada Horáková. Připomeňme si její život v pravdě, její odvahu i její neústupnost! Vydejte se po stopách tohoto tragického procesu společně s pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Začátek akce v 15:00 u pomníku M. Horákové na Náměstí Hrdinů, Praha 4, Pankrác (zastávka tram. č. 18 a autobusu č. 193 a metra C „Pražského povstání“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

30. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka v angličtině.Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVNU 2012

9. so. ZA INDIÁNY A DIVOCHY PO PRAZE. Akce pro děti. Od Kolumbovy objevné plavby do zámoří nebyla již Evropa nikdy jako dřív. Evropané objevili Nový svět a jejich život doznal mnohých změn, které jsou patrné i v Praze: z klášterů byli vypravováni misionáři do neznámých krajů za oceánem, za dobrodružstvím se vydávali cestovatelé, botanici a etnografové, pole za pražskými branami byla osázena bramborami, za oknem městských domů kvetla rajská jablíčka a pánové po večerech pokuřovali fajfčičky. Vyprávění o cestovatelích, dobrodruzích i exotických návštěvnících Prahy. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 u Kohlovy kašny na II. hradním nádvoří Pražského hradu. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová, Mgr. Pavla Bartásková

17. ne. ZLATÁ KAPLIČKA NAD VLTAVOU.  Akce pro děti. Povídání o historii stavby Národního divadla spojené s prohlídkou vybraných prostor divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer. Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 před hlavním vchodem do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Jednotná cena 100 Kč. (Průvodci PIS).

NOVINKY

Pražská informační služba nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti
letní kurzy o historii a uměleckých památkách Prahy.

Kurz Proměny Prahy v průběhu doby seznámí posluchače intenzivní, ale zábavnou formou s vývojem samotného města, jeho dějinami a uměleckými památkami, které zformovaly tvář města a které do Prahy právě v létě přijíždí obdivovat celý svět.
Kurz se uskuteční v termínu 6. až 12. srpna 2012.

Zároveň PIS připravila i kurz pro ty posluchače, kteří již mají základní širší znalosti o Praze a rádi by si své poznatky prohloubili a navštívili místa, která jsou často (neprávem) opomíjena na úkor těch známějších. Kurz Slunce nesvítí jen na Orloj a katedrálu
proběhne od 16. do 22. července 2012.


Více informací na www.praguewelcome.cz, mail: i.stepankova@pis.cz, nebo tel.: 221 714 159.

22.5.2012 8:43:33 | přečteno 2526x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load