Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Významné stavby na území před vznikem Jižního Města

Hlavní město řešilo po 2. světové válce nutné otázky svého dalšího rozvoje. V šedesátých letech 20. století se soustředila pozornost na katastry Chodova a Hájů.

Hlavní město republiky po 2. světové válce řešilo nutné otázky svého dalšího rozvoje. Automobilismus v republice si vynucoval vznik dálnice, pražská aglomerace také nutně potřebovala páteřní komunikace, spojující ji se středními Čechami a s budoucí dálnicí. Metropole vyžadovala přísun pitné vody, dostatečný i pro nejbližší budoucnost, stejně tak elektřiny, zemního plynu. Výstavby se měla dočkat naše první dálnice D1, bylo rozhodnuto o vzniku vodovodu ze Želivky, zřizovat se měly mj. nové plynárny, hydroelektrárny a rozvodny elektrického proudu. V šedesátých letech 20. století se soustředila pozornost na katastry Chodova a Hájů. Prosazovaly se na nich stavby, jejichž realizaci si potřeby Prahy vynutily . 

Od roku 1966 probíhaly práce na tělese dálnice D 1. Předprojektová a projektová příprava jejího prvního úseku od Spořilova kolem Chodova se uskutečnila již v letech 1961 - 1967. V roce 1966 začal podnik Vojenské stavby provádět zemní práce v západní části katastru Chodova. Na rozhraní Spořilova a Chodova byly stavěny ubikace, jídelna a kanceláře, prováděla se skrývka ornice v pruhu o šíři dálnice. Velké stroje a těžká auta začínaly ovládat komunikace v dosud poklidné obci. Základní kámen dálnice byl zasazen při slavnostního aktu 8. září 1967. Od podzimu se pak rozběhly stavební práce na prvém úseku Praha - Čestlice naplno.

V roce 1965 byla daleko od Prahy zahájena první etapa výstavby vodovodu pro Prahu ze Želivky. Brzy se začala razit štola o celkové délce téměř 51 kilometrů pro přivedení čisté vody z úpravny v Nesměřicích do Jesenice. Mezitím již byla z vodojemu v Jesenici vedena dvě potrubí, jedno severozápadním směrem na Libuš, Novodvorskou a dál, druhé k Chodovu, na Kozinec či Vartu u Hostivaře. Dne 2. dubna 1967 začaly bagry a buldozery na katastru Chodova hloubit rýhy pro trojí paralelní potrubí. Pokračovaly katastrem Hájů a dál. Voda měla postupovat co nejvíce samospádem, proto vše, co nejvýhodnější trase stálo v cestě, muselo ustoupit. Celý nový systém rozvodu vody ze Želivky tvoří okruh okolo hustě zastavěné části Prahy o celkové délce téměř 70 km. V sousedství vrchu Chodová a na měcholupské Vartě - Kozinci se budovaly vodojemy. Chodovský o kapacitě dvacet tisíc metrů krychlových a v jeho sousedství vznikala přečerpávací stanice. Čerpací stanice byla dokončena roku 1970 a prvá etapa výstavby vodovodu byla uzavřena až v následujícím roce. Přiváděcí řád, na který jsou oba vodojemy napojeny, se označuje jako Jesenice - Ládví.

Uvedené zásahy do podoby krajiny již respektovaly připravovaný vznik páteřních komunikací. Tyto velkokapacitní silnice spojily hustě zastavěnou centrální část pražské aglomerace s dálnicí a středočeským okolím. Představují je ulice Türkova a Ke Stáčírně, Litochlebské náměstí a odtud na most přes dálnici ulice Chilská (jižní závěr ul. Chilské u D1 viz úvodní foto). Úprava starších a výstavba nových částí těchto ulic si vynutily proměnu dosavadního urbanistického řešení a podoby intravilánu (zástavby) okolo nich. Připravené projekty páteřních komunikací v Chodově se z praktických důvodů naplňovaly od roku 1971 v kontextu s uskutečňováním dalšího zásadního záměru, s výstavbou technických sítí pro velké soubory bytových domů.  Vznikaly nezávisle na výstavbě Jižního Města, nové obytné čtvrti, započaté v Hájích. Ve spojení s dalšími komunikacemi s jinými jmény ale dnes tvoří na území Prahy 11 část její uliční sítě s největším provozem; prostírají se od ulice Mírového hnutí na východě po komunikaci U Kunratického lesa na západě.

Potřeba bytové výstavby, v Praze po roce 1948 dlouho opomíjené, vyvstávala do popředí stále naléhavěji. Katastry Chodova a Hájů se od počátku ukazovaly jako příhodné i pro ni. V roce 1966 proběhla veřejná soutěž na pojetí budoucího celku, nazvaného Jižní Město. Následovaly další práce. Zvážena byla i nutnost rozšíření zázemí Prahy vhodného k relaxaci. Vedlo to ke vzniku Hostivařské přehrady a okolního lesoparku a mělo vliv i na další  lesy v okolí. O výstavbě nové pražské čtvrtě viz: Vznik Jižního Města

(Z dobové literatury a dokumentace.)

1.8.2011 11:33:29 - aktualizováno 11.9.2011 16:42:58 | přečteno 11278x | PhDr. Jiří Bartoň

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load