Procházka Prahou 11

Projděte se s námi Jižním Městem - Prahou 11 od okraje naší městské části směrem od centra hlavního města, tedy z Chodovce, na druhý konec, do Hájů. Navštívíte tak různá místa s objekty ze současnosti i s těmi staršími. Alespoň letmo si připomenete také zdejší život a některé tradiční události.
Soubor je ve stavu trvalého postupného doplňování, případně částečné aktualizace, představuje ovšem pouze výseč Prahy 11. Srovnání některých záběrů se souborem " Den v Praze 11", o několik roků starším, snad přesto naznačuje dynamiku proměn, kterými městská část už po léta prochází.

Procházka Prahou 11

Chodovec

Pohled do severněji položené části ulice Obrovského.
 

Chodovec

Na Chodoveckém náměstí.
 

Chodovec

Jižněji položený vstup do ulice Obrovského.
 

Horní Roztyly

Jižní Město II. U Michelského lesa, jehož část náleží k území Prahy 11, se rozkládá areál jednoho z hotelů.
 

Horní Roztyly

Jižní Město II. Obytná část západně od Roztylské ulice.
 

Horní Roztyly

Jižní Město II. Ve vnitřním prostoru mezi obytnými domy se někdy objevují vskutku prapodivné bytosti. Tahle se snad vynořila přímo ze země
 

Horní Roztyly

Jižní Město II. Horní Rotyly v pohledu z lávky pro pěší.
 

Val u dálnice D1

Jižní Město II. Když se řekne protihlukový val, moc to neláká. Některé z valů kolem dálnice D1 a jejího napojení na městské komunikace ale umožňují docela zajímavé procházky. Tenhle náleží do Horních Roztyl.
 

Val u dálnice

Tatáž trasa vás zaujme i v zimě.
 

Dálnice D1

Na území Jižního Města se nachází první metry dálnice D1 a její nultý kilometr. Počátky dálničního tělesa spadají dokonce do třicátých let minulého století. Správa dálnice městské části nenáleží.
 

U OC Chodov

Jižní Město II. Víceúčelový komplex obchodního centra u stanice metra Chodov je jedním ze středů nové zástavby této části Jižního Města a je přímo spojen i s dálnicí.
 

Večer nad městem

Jižní Město II. Z lávky u OC Chodov jsou vždy zajímavé výhledy. Večer mají osobitou atmosféru.
 

Mokrá noc

Jižní Město II. Svůj půvab může mít i nepřízeň počasí. Schodiště mezi podchodem od metra a OC Chodov.
 

Stanice autobusů

Jižní Město II. Stanice autbusů MHD nad stanicí metra Chodov.
 

Výhled z areálu V Parku

Jižní Město II. Areál V Parku, komplex víceúčelových budov s prosklenými plášti, má charakteristickou úpravu komunikací a veřejných prostranství. Ze vstupu do areálu je výhled na křižovatku a obchodní centra Jižního Města II.
 

Ulice V Parku

Jižní Město II. Vlastně jde o celý komplex objektů, které představují sídla významných firem
 

V Parku

Jižní Město II. Atrium jednoho z nových objektů v areálu V Parku.
 

KC Zahrada

Jižní Město II. Kulturní centrum Zahrada na Jírovcově náměstí vítá návštěvníky příjemným atriem.
 

KC Zahrada

Jižní Město II. Kulturní centrum Zahrada představuje rozsáhlou nabídku kulturních činností. Ochoz atria umožňuje nejrůznější výstavy.
 

Brána do jiného času

Jižní Město I, Chodovec. Areál různých podniků a organizací. Kdysi zde měl vyrůst snad největší pražský hřbitov, ale sešlo z toho. Zůstala jenom brána, charakteristická pro léta 1. čs. republiky.
 

Atmosféra Chodovce

Jižní Město I, Chodovec. Průhled skleněnou stěnou.
 

Blíží se bouře

Jižní Město I, Chodovec. Skleněné plochy výškové budovy. Později byly polepeny ornamentální výzdobou.
 

Před Národním archivem

Jižní Město I, Chodovec. Společný areál Národního archivu a Státního oblastního archivu středních Čech
 

V Národním archivu

Jižní Město I, Chodovec. V atriu při přestávce v jednání konference odborníků
 

Archivní ulice

Jižní Město I, Chodovec. V ulici se nachází Národní archiv, státní archiv pro oblast středních Čech a Archiv hl.m. Prahy
 

Archiv hl. města Prahy

Jižní Město I, Chodovec. Portál objektu archivu
 

Chodovec

Jižní Město I. Schodiště v Archivu hl. m. Prahy.
 

Elegantní prostředí

Jižní Město I, Chodovec. Návštěvníci hotelů v městské části se setkávají s kultivovaným prostředím.
 

Elegantní prostředí

Jižní Město I, Chodovec. Prostředí hotelů je k návštěvníkům vstřícné.
 

Archivní areál

Jižní Město I, Chodovec. Výhled na objekty Archivního areálu z míst dnešního nového parku u tvrze.
 

Bývalé jesle, nový chrám a dům

Jižní Město I, Chodov. Mateřská škola, evangelický chrám a jeden z obytných domů poblíž tvrze.
 

Sbor Milíče z Kroměříže

Jižní Město I, Chodov. Sbor Českobratrské církve evangelické.
 

Chodovská tvrz

Starobylý objekt tvrze se koncem osmdesátých let 20. století proměnil v kulturní zařízení. Známé je zejména výstavami v galerii, koncerty a jako místo svateb a dalších společenských událostí.
 

Chodovská tvrz

Dřevěný most, vedoucí přes náznak příkopu, ústí do kamenného starého portálku. Připomínají dávnou minulost tvrze.
 

Nádvoří Chodovské tvrze

Chodovská tvrz. Pohled do nádvoří počátkem prosince 2008.
 

Chystá se koncert

Chodovská tvrz. Letní odpoledne. Nádvoří je připravováno na večerní koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného.
 

Slavnostní příležitosti

Chodovská tvrz. Tvrz není jen místem uměleckého dění. V sále se velmi často konají také různá slavnostní setkání, svatby, vítání občánků a podobně.
 

Nahlédnutí do minulosti

Chodovská tvrz. Ve vitrinách na schodišti tvrze se nachází expozice Muzea městské části Praha 11, zaměřená na tvrz i region v minulosti. V návaznosti jsou vystavovány soubory prací fotografů Jižního Města.
 

V Galerii Chodovská tvrz

Galerie v Chodovské tvrzi s pravidelnými měsíčními expozicemi má dobrý zvuk v celé Praze a nejenom v ní.
 

Galerie Chodovská tvrz

Měsíční výstavní expozice nabizejí rozmanitý rejstřík.
 

V Galerii Chodovská tvrz

Rozhovory mezi znalci.
 

Chodovská tvrz

Atmosféra vernisáží a vůbec účasti na programech v tvrzi.
 

Stanice pražských hasičů - záchranařů

Chodov. S ulicí Türkovou sousedí moderní areál modravé barvy stanice hasičů - záhranářů hl. m. Prahy. Výjezd má do příčné ulice Květnového vítězství.
 

Malá konfrontace dobových přístupů

Jižní Město I, Opatov, Chilská ulice. V pozadí hotely a jedno z pracovišť Úřadu městské části, v popředí administrativní komplex.
 

Areál v Líbalově ulici

Jižní Město I, Litochleby. Areál v sousedství Litochlebského náměstí v nové Líbalově ulici.
 

Areál v Líbalově ulici

Jižní Město I, Opatov - Litochleby. Celkový pohled na areál, náležející již do části Litochleby, od stanice metra Opatov.
 

Volné prostory

Litochleby a Centrální park. Sníh podtrhuje dosud nevyužité plochy v Jižním Městě I. Část z nich vyplnila nová zástavba areálu u Litochlebského náměstí. Starší stav před dokončením.
 

Sněhové nadělení

Někdy je ho až příliš. Zůstane ve vzpomínkách.
 

Opatov

U stanice metra Opatov. Ve snížené vstupní části Centrálního parku, stavebně dosud nedokončené, se často konají různé kulturní nebo zábavné programy pro veřejnost. Ze Dnů Prahy 11 v roce 2009.
 

Bezbariérové spojení

Opatov. Bezbariérové spojení mezi stanicemi autobusů nahoře v ulici Chilské, přízemím s pasážemi a nižším podlažím - stanicí metra Opatov.
 

Dominanty Opatova

Opatov. Této části Jižního Města I dominují dvě výškové budovy. V bližším objektu se nachází hotel Opatov, ve vzdálenějším, který stojí na samém vrcholu jménem Háj, jsou umístěna mj. některá pracoviště Úřadu městské části Praha 11.
 

Příjemné prostředí

Opatov. Zelené zázemí Lečkovy ulice.
 

Odkryté tajemství vilky

Opatov. Když opadá listí, objeví se mezi větvemi porostů hezké zahrady vilka. Dnes se za ní tyčí hotely, ale kdysi stála o samotě. Po mnoho let tam u přátel trávil léto malíř a grafik Max Švabinský. V zahradě rád pracoval
 

Výhled na západní část Jižního Města

Opatov. Z 19. poschodí hotelu, který nese jméno této části Jižního Města I, se naskýtá - běžně nepřístupný! - zajímavý výhled na okolí, zejména na část starší zástavby Chodova a na Jižní Město II
 

Starochodovská ulice

Chodov. Kdysi hlavní ulice obce dostává v posledních letech přívětivý barevný háv a přibývají i nové objekty.
 

Nový bytový komplex

Chodov. Starochodovská ul.
 

Příjemný park v Chodově

Chodov. Bývalé Husovo náměstí v zástavbě vilek a domků je místem pro příjemnou relaxaci.
 

Alej v parku na bývalém Husově náměstí

Chodov. Alej na obvodu parku je v létě zvlášť příjemná
 

Chodovská sokolovna

V r. 1938 vyrostla jedna z dominant tehdejšího Chodova - sokolovna.
 

Chodovská ulice

Chodov. Atmosféra ulice na jaře
 

Katolický farní kostel

Chodov. Do ulice Na Sádce směřuje kostel svatého Františka z Assisi věží a vstupem. S hlavní komunikací Türkovou sousedí přistavěná sakristie.
 

Ulice

Chodov. Zatím ještě falešné jaro, ale už příjemný pocit v ulicích.
 

Rodinné domy

Chodov. Klidný kout.
 

Starochodovská

Chodov. Jižní část ulice.
 

Možnosti nákupu

Jižní Město I. Zájemcům o nákupy je k dispozici stále se rozšiřující počet prodejen malých a středních...
 

...a také skutečně rozsáhlé prodejní prostory

Jižní Město II. V Praze 11 je možné vybírat ze široké škály obchodní nabídky
 

Památníky obětí světových válek

Litochleby. Památníky obou světových válek stojí v parčíku u Litochlebského náměstí
 

Proměny Litochleb

Jižní Město I - Litochleby. Část Centrálního parku se vznikajícím hřištěm, škola v Mikulově ulici a měnící se podoba Litochlebského náměstí.
 

Bojovali se zápalem

Jižní Město I. - Litochleby. Fotbalový zápas na hřišti u ZŠ Mikulova
 

První sníh

Litochleby. Konec listopadu v roce 2008 v Mikulově ulici
 

Příjemné prostory

Jižní Město I - Opatov. Prostory mezi domy mají svůj půvab po většinu dnů v roce
 

Spojení lávkami

Opatov. V Opatovské ulici zaujme propojení komunikací pro pěší zvýšenými lávkami, pozůstatkem původního záměru na celkovou úpravu ulice.
 

Pod nadchodem

Opatov. Vyvýšené lávky, představující bezpečný přechod pro pěší, jsou pro tento díl městské části charakteristické.
 

Veřejná doprava

Autobusy MHD nabízejí na většinu míst odpovídající spojení.
 

Poštovní úřad 415

Litochleby. Pošta v ulici Podjavorinské
 

Pošta v ulici Podjavorinské

Litochleby. Na poštách v Praze 11 je snad vždy živo
 

Pohřebiště obětí 2. světové války

Opatov - Chodovský hřbitov. Z pietních aktů na pohřebišti obětí 2. světové války
 

Pohřebiště obětí 2. světové války 2

Opatov - Chodovský hřbitov. Pomníčky obětí Chodovského povstání v květnu 1945.
 

Výstavy v knihovně

Jižní Město I. - Opatov. Ve výstavní síni opatovské pobočky Městské knihovny se pravidelně konají výstavy uměleckých děl a další zajímavé expozice.
 

Průhledy

Opatov. Nástupy na vyvýšenou hnědou lávku pro pěší přes Opatovskou ulici vytvářejí zajímavé průhledy.
 

Obyčejná ulice

Jižní Město I - Opatov. Jedno z nároží, charakteristické v létě svou zelení, pod sněhovým příkrovem
 

Podzim ve Vidimově ulici

Jižní Město I. - Opatov. Vidimova ulice přestavuje jednu z tzv. vnitroblokových ulic.
 

Zkratka parkem

Háje, u ul. Novomeského. Vcelku velké domy jsou proloženy vítanými zelenými plochami.
 

Dům v Tatarkově ulici

Háje (Nové Háje). Nový bytový objekt z roku 2008 zakončuje v této ulici řadu bytových domů z původní zástavby Jižního Města I
 

Radnice Prahy 11

Jižní Město I. - Háje. Levé nebo severní křídlo hlavního a přesto skromného objektu radnice Prahy 11 v Ocelíkově ulici.
 

Vstup do radnice Prahy 11

Jižní Město I.- Háje. Pravé nebo jižní křídlo radnice v Ocelíkově ulici, kde sídlí starosta a místostarostové, kde se nachází podatelna, informační kancelář a redakce zpravodaje Klíč. Úřad městské části je rozložen i do jiných objektů v Praze 11.
 

Výhled z radnice Prahy 11

Jižní Město I. - Háje. Průhled mezi středním a jižním křídlem radnice v Ocelíkově ulici.
 

Pódium koncertního sálu ZUŠ

Jižní Město I. - Háje. Kvalita práce ZUŠ Jižní Město - Křtinská patří k chloubám Prahy 11. Na těchto \"prknech\" v ZUŠ vystupují její žáci, učitelé i hosté nejčastěji. Lze je však spatřit také na mnoha dalších koncertních pódiích.
 

Ulice

Jižní Město I. - Háje. Ulice v (Nových) Hájích.
 

V Hájích u stanice metra

Zlomek zimního dne.
 

Lávka u metra Háje

Jižní Město I. - Háje. Lávka přes Opatovskou ulici představuje hlavní propojení konečné stanice metra a nákupní zóny za ní s jižní částí (Nových) Hájů. U lávky se také nacházejí zastávky autobusů a benzinová pumpa.
 

Konečná metra

Jižní Město I. - Háje. Tady je od listopadu 1980 jižní konec trasy C pražského metra
 

Domů

Jižní Město I. - Háje. Možná ještě na nákupy, možná přestoupit na aotobus, ale pak
 

Nečekané setkání

Háje. Potkáte je jenom začátkem prosince. U nás ale žádná mytologická postava neužívá soby, někdy však Mikuláš nepohrdne metrem
 

Pasáž v Hájích

Háje. Nad stanicí metra začíná pěší zóna i jedna z menších, ale rušných pasáží
 

Život u Galaxie

Jižní Město I. - Háje. Ulice nedaleko konečné stanice metra Háje a komplexu Galaxie.
 

Klid

Háje. Jak už to bývá i v rušnějších ulicích s mnohaposchoďovými domy, daří se i tam vytvářet místa pohody a relaxace.
 

Začíná nový den provozu

Háje. Zatím v hale multikina kralují uklízeči. Brzy ale začne provoz.
 

Pořádek musí být

Když se má uklízet, musí být prostor přístupný. Upozorňuje se na to vždy s předstihem.
 

K Modré škole

Háje. Modrá škola se ještě často píše s malým prvním písmenem. Jde však o charakteristické pojmenování, které už tři desetiletí slouží k orientaci
 

Věžové domy Kupa

Jižní Město I. - Háje. Objekty, dominující Hájům a Centrálnímu parku
 

Komunitní centrum Matky Terezy

Jižní Město. Areál na východním okraji Centrálního parku, blízko stanice metra Háje
 

Průhled

Háje (Nové Háje). Pohled na část východní zástavby nových Hájů zpod lávky, vedoucí od konečné stanice metra a celého areálu Galaxie nad ulicí Opatovskou
 

U Opatovské ulice v Hájích na konci jara 2008

Háje (Nové Háje). Časové určení je nutné. V popředí již vyrůstá nový objekt - finanční úřad.
 

Průběh stavby finančního úřadu

Stav po polovině ledna 2009
 

U Opatovské v Hájích

Háje. Nový objekt finančního úřadu v sousedství Opatovské ul.
 

Nový objekt Finančního úřadu Praha 11

Objekt v Opatovské ulici je již v plném provozu.
 

Objekt Finančního úřadu Praha 11

Háje. Vstup do objektu v Opatovské ulici.
 

Informační středisko Prahy 11

Poblíž vstupu do Finančního úřadu Prahy 11 najdete i Informační středisko městské části Praha 11.
 

Poklid

Háje. V parku u Domova seniorů na pomezí Milíčova zatím panuje dopolední klid.
 

Ulice Prašná

Háje. Zástavba ulice z východní strany náleží k Hájům. Na západní straně (mimo záběr) se tyčí panelové domy Jižního Města.
 

Bývalý dvůr v Hájích

Háje. Bývalý hospodářský dvůr, kdysi základ osídlení obce. Od druhé poloviny 20. století užívány objekty pro výrobu, odtud zvány Rybárna. Dnes areál s různým komerčním využitím
 

Kaplička v Hájích

Háje. Bývalá návesní kaplička mezi novou zástavbou.
 

Noční alej

Háje. Stromy jsou pro člověka přívětivé i v zimním šeru.
 

Sídlo městské policie

Háje. Nárožní objekt slouží potřebám Městské policie Praha
 

Na konci

Konečná autobusů MHD nad Hostivařskou přehradou je pozdě večer a v noci oázou klidu s docela příjemnou vyhlídkou na údolí i dál.
 

U benzinové pumpy

Čerpadla pohonných hmot pokrývají úměrně celou rozlohu Prahy 11. Večerní klidný provoz u jedné na nejzazším východním konci.
 

Křižovatka cest lesem

Milíčov. Praha 11 má velmi hezké přírodní zázemí. Z valné většiny jde o území již za hranicí městské části. V tomhle případě Prahy - Újezda. Více najdete ve Fotogalerii na stránce Příroda.
 

Západ slunce nad Prahou 11

Háje, ale vlastně celé Jižní Město. Fotografii věnovala paní, která si před několika roky našla pronájem v Praze 11 a velice se jí tu líbilo. Ráda na Jižní Město vzpomíná.
 

Jižní Město na horizontu

Od starého kostelíka v Praze - Petrovicích je dobře vidět výrazná silueta Jižního Města I, Hájů
 
 
Vytvořeno 3.12.2008 9:05:02 - aktualizováno 22.11.2010 11:37:11 | přečteno 33413x | PhDr. Jiří Bartoň
load