Pruský křížek

Jižní Město I, Chodov, Bartůňkova ulice, kdysi bývalé rozcestí za jižním koncem Chodova.

Za prusko - rakouské války v roce 1866 bylo i v tomto regionu ubytováno množství vojáků a důstojníků pruské armády, která vpadla do mocnářství. Nedobrovolným ubytovatelům státní orgány přislíbily uhrazení vzniklých nákladů. Po odchodu okupačních vojsk všichni sepsali svoje pohledávky. Když náhrada po roce přišla, rozhodli se chodovští sedláci pořídit za ni kříž na rozcestí na konci obce. Je litinový, zasazený v kamenném soklu, od poslední opravy zatřeném barvou, s letopočtem 1868. Připomínali jsme si několikrát tuto památku neveselých časů mnoha válek mezi tehdejším Pruskem, dnes zaniklým, a habsburskými dědičnými zeměmi, které byly brzy po zmíněné válce z r. 1866 proměněny na Rakousko - Uhersko. Na podzim roku 2006 se připomínky účastnili i nadšenci pro historické armády - viz foto. Dnes už je křížek, jedna z nemnoha starších skromných památek našeho regionu, v běžném povědomí a byl místními zájemci upraven (viz též Sochy, reliéfy a desky ).

Vytvořeno 22.11.2005 12:12:40 - aktualizováno 2.1.2012 9:18:01 | přečteno 14592x | PhDr. Jiří Bartoň
load