Na obsah stránky

Jazyk:
 

Chodovská tvrz

, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Chodovská tvrz je památkově chráněný objekt se staletou historií a vyhledávané kulturní středisko s tradicí výtvarné galerie, koncertů, divadelních a vzdělávacích pořadů, oblíbené místo ke konání svateb a dalších občanských obřadů a slavností. V přízemí působí stylová restaurace, tvrz je obklopena parky nabízejícími relaxaci, včetně různých herních prvků.

Tvrz téměř kruhového půdorysu vznikla snad již na přelomu 13. a 14. století. Nasvědčují tomu zlomky keramiky datovatelné do 13. století. Chodovská tvrz podle archeologických nálezů vyrostla zřejmě v místech dvorce sedláků, připomínaných již k roku 1185. Vznikla snad úsilím blíže neurčeného šlechtického rodu nakloněného křižáckému řádu Strážců božího hrobu nebo v zájmu tohoto řádu samotného. Křižovníci, jinak nazývaní  Jeruzalémští rytíři, sídlili na Zderaze (dnes v sousedství zástavby Karlova náměstí). Drželi jinde v Čechách, zejména na Mostecku, velká území s četnými obcemi. V průběhu 14. století se objevují jako majitelé Chodova a získávali další blízké pozemky.

Obvodová hradba tvrze na půdorysu o průměru asi 32 metrů, se vstupní věží, je částečně dochována ve vnějším zdivu. Uvnitř na ni navazovala menší obytná a hospodářská stavení a vyšší objekt v místech dnešního průchodu do nádvoří. Hradbu chránil vodní příkop o šířce až 10 metrů. Vedl přes něj dřevěný můstek, v závěru padací, do vstupní věže. Gotický portálek se částečně dochoval. Opracovaný článek kamenného obložení zdiva je nyní umístěn před příkopem jako památník. S tvrzí sousedil hospodářský dvůr, doložený písemně dřív jak ona.

Jeruzalémští rytíři upustili od držení zdejšího majetku hned počátkem husitských válek. Dvůr s tvrzí získal pražský husita Janek Puškař. Mezi lomovými kameny obvodního zdiva zachytil arcChodovská tvrz v zapadajícím slunci, obrázek se otevře v novém okněheologický výzkum ve 20. století drobnou kamennou kouli z palné zbraně, odpovídající těm časům. Dvůr, tvrz a vesnici brzy v 15. století získala pražská patricijská rodina, větev rodu vladyk Žďárských z Chrástu. Držela majetek téměř sto roků a psala se Chodovští z Chrástu. V letech 1526 - 1558 následovali v držení jejich příbuzní Osovští z Adlaru a Muchkové z Bukova, po nich další rytířské rody. Tvrz prošla renesanční úpravou. Za třicetileté války přiřadili Chodov ke svému stále rostoucímu majetku Michnové z Vacínova. Rychle bohatnoucí rodina dosáhla povýšení mezi české panstvo. Dvůr, tvrz i vesnice ale válkou velmi utrpěly.

Poškozený majetek měnil majitele, až ho roku 1676 získali benediktini od sv. Mikuláše ze Starého Města pražského. Koncem 17. století dali dvůr radikálně přestavět, na místě tvrze vznikl barokní zámeček. Možná byl již tehdy prolomen dnešní široký průchod do nádvoří. Následujícími majitely byli Goltzové z Goltze na Kunraticích. Sídleli v pražském paláci na Staroměstském náměstí, dnes známém jako palác Kinských, a v kunratickém zámku. V závěru napoleonských válek chodovský zámeček přechodně získal František Rousseau z Happencourtu. Dal strhnout vstupní vížku a zahájil úpravy stavby v klasicistním stylu, na které upomínají arkády nádvoří. V průběhu přestavby převzala objekt a dvůr rodina Korbů z Weidenheimu, noví majitelé celého kunratického panství. Sloužil nadále jako obydlí správců dvora a částečně i hospodářský objekt, v poschodí byly udržovány pokoje pro příležitostné pobyty úředníků panství nebo vrchnosti. (Z tohoto prostředí bylo kolem poloviny 19. století zapsáno a publikováno několik historek rázu pověstí.) Když začal být dvůr pronajímán, objekt obdobně sloužil nájemcům.

Kunratický velkostatkář ve dvacátých letech 20. století prodal chodovský hospodářský dvůr s obytným objektem a se všemi pozemky pražské obci, která ho pronajímala nebo hospodářsky využívala. Dvůr po roce 1971 ustoupil potřebám pražské aglomerace při výstavbě páteřní komunikace - Türkovy ulice, která propojuje Prahu 4 s dálniční křižovatkou. Muzeum hl.m. Prahy zajistilo archeologický průzkum objektu zámečku a ten se dočkal v letech 1984 - 1989 zásadní rekonstrukce, která podtrhla dochované prvky středověké tvrze. V následujících dvaceti letech bylo provedeno několik stavebních a dalších úprav a oprav historické i provozní části.

Chodovská tvrz slouží jako kulturní zařízení, dnes středisko o. p.s. Kulturní Jižní Město, s tradicí výstavní galerie výtvarných děl, komorních koncertů vážné hudby, divadelních a vzdělávacích pořadů pro všechny generace. Stala se též vyhledávaným místem občanských obřadů a slavností: členové rady městské části zde oddávají novomanželské páry, vítají do života budoucí občánky, připomínají životní jubilea a předávají různá ocenění. Školy zde předávají výstupní vysvědčení a ceny za různé soutěže. V přízemí působí stylová restaurace s vlastním provozem. Tvrz je obklopena dvěma parky nabízejícími relaxaci, včetně různých herních prvků. .

Z minulosti P11 Fota k článkum

Fota k článkům MuP11 Z minulosti

vlajky foto k cl

vlaj foto k cl
 

Zvonohra

Zvonohra při produkci v Jižním Městě.
 

Chilská ul. u dálnice D1

Křižovatka Chilské a Opatovské ul. most a nájezdy.
 

Kostel sv. Prokopa

Správní obvod Praha 11, Mč Praha - Šeberov, Hrnčíře.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Hrnčíře kostel

Kostelní věž v Hrnčířích.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Háje na leteckém pohledu

Letecký pohled po r. 1995.
 
, autor: reprofoto

Sokolská zdatnost

Výřez z diplomu.
 

Sen stal se skutkem

Obálka publikace z r. 1998
 

Pruský křížek zleva

Křížek ve svém prostředí.11_08
 

Archeologická sonda 2007

 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Rekonstrukce tvrze plán

Výřez olánu SURPMO
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Stavební rekonstrukce tvrze

Foto z fondů Mueza Prahy 11.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Rekonstrukce tvrze

Foto z fondů Muzea Prahy 11
 
 
16.1.2011 6:31:51 - aktualizováno 19.7.2012 10:35:17 | přečteno 20184x | PhDr. Jiří Bartoň

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load