Na obsah stránky

ENDE
 

Z minulosti Prahy 11

Od tvrze k Archivnímu areálu , autor: PhDr. Jiří Bartoň

Přehled historie území městské části a kapitoly z minulosti. Připravuje jihoměstské Muzeum městské části Praha 11-depozitář, PhDr. Jiří Bartoň, kronikář. (Viz též v této kapitole stránky Jihoměstské Muzeum městské části Praha 11.) Připojeny některé složky, vzniklé prací jiných redaktorů a autorů, viz blíže u nich.

Vývoj správy na území Prahy 11

Historie a současnost správy na území městské části a správního obvodu.
1.4.2011 11:59:43 - aktualizováno 8.12.2014 9:57:08 | přečteno 10735x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Region v pravěku

Archeologická sonda 2007
Většina území městské části Praha 11 vydala zatím z pravěku jen ojedinělé archeologické nálezy. Odborníky byl vysloven i názor, že Chodov náleží mezi pražskými katastry k plochám s malou pravděpodobností výskytu archeologických památek a situací. Nelze ovšem vyloučit, že k novým nálezům dojde. Blíže o starších zprávách v literatuře a výsledků působení archeologů viz vlastní článek.
29.4.2011 16:19:11 - aktualizováno 2.1.2012 9:13:01 | přečteno 14494x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Z historie území dnešní Prahy 11

Znak MČi  terakota
Někdy na konci tzv. starší doby hradištní nebo v její následující střední fázi pronikli slovanští předkové Čechů z Pražské kotliny až do našeho regionu. Osady v celém regionu kolem území dnešní Prahy 11 ale byly od nového centra odděleny rozměrným Nuselským údolím. Zůstaly až do 20. století součástí převážně zemědělského zázemí hlavního města.
21.11.2005 18:56:03 - aktualizováno 14.8.2014 10:59:47 | přečteno 23883x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Chodovská tvrz

Chodovská tvrz, autor: PhDr. Jiří Bartoň
Chodovská tvrz je památkově chráněný objekt se staletou historií a vyhledávané kulturní středisko s tradicí výtvarné galerie, koncertů, divadelních a vzdělávacích pořadů, oblíbené místo ke konání svateb a dalších občanských obřadů a slavností. V přízemí působí stylová restaurace, tvrz je obklopena parky nabízejícími relaxaci, včetně různých herních prvků.
16.1.2011 6:31:51 - aktualizováno 19.7.2012 10:35:17 | přečteno 17385x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Kostelík sv. Prokopa v Šeberově - Hrnčířích

Kostel sv. Prokopa
V rámci správního obvodu Praha 11 se v městské části Praha Šeberov dochoval středověký kostelík sv. Prokopa. Představuje historicky výrazně nejstarší sakrální stavbu v celém regionu.
22.11.2005 12:03:53 - aktualizováno 2.1.2012 9:21:14 | přečteno 14792x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Dávné pobyty krále Václava IV. v sousedství dnešního Jižního Města

Nový hrad v dobách své slávy, autor: PhDr. Jiří Bartoň
Kunratický les ukrývá zbytky zřícenin Nového hradu u Kunratic. Les již leží za pomezím Prahy 11, ale stal se cílem četných vycházek a místem rekreačních sportovních aktivit mnoha obyvatel naší mětské části. Vždyť s ní bezprostředně souvisí. Zřícenina Nového hradu je tak často navštěvována. Právem, hrad má zajímavou, i když krátkou historii.
22.11.2005 12:15:06 - aktualizováno 20.7.2012 19:49:59 | přečteno 13104x | Charlie Root | Celý článek
 

Úmrtí krále Václava IV. v počátcích smrště událostí

Dne 16. srpna 1419 zemřel na Novém hradě v Kunratickém lese český a bývalý římský král Václav IV. Lucemburský.
18.8.2009 8:22:30 - aktualizováno 16.12.2010 8:56:29 | přečteno 10164x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Pruský křížek

Pruský křížek zleva
Jižní Město I, Chodov, Bartůňkova ulice, kdysi bývalé rozcestí za jižním koncem Chodova.
22.11.2005 12:12:40 - aktualizováno 2.1.2012 9:18:01 | přečteno 12214x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Tradice tělovýchovy na našem území

Sokolská zdatnost, autor: reprofoto
V městské části Praha 11 rozvijí činnost řada sportovních a tělovýchovných subjektů. Tradice tělocvičných aktivit sahá do roku 1908.
1.7.2009 11:52:18 - aktualizováno 15.8.2011 8:35:02 | přečteno 9573x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Je to již 100 roků

Sen stal se 2, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Svět si připomíná, že v závěru července 1914 propukla 1. světová válka. Předcházel jí 28. června proslulý atentát v Sarajevu. Městská část Praha 11 k výročí atentátu uctila oběti války pietním aktem u Památníku svobody. Vydala také pod názvem Sen stal se skutkem soubor dobových textů ze správního obvodu Praha 11, ilustrujících dopad doby těsně před vznikem našeho samostaného státu na tehdejší obyvatele. Publikaci lze získat v informačních střediscích Prahy 11.

26.6.2014 10:39:01 - aktualizováno 15.10.2014 8:54:05 | přečteno 5329x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Sestřelení spojeneckého letadla v Chodově v dubnu 1945

Sestřelený americký letoun, autor: reprofoto
V roce 1945 bylo od ledna zřejmé, že se válka definitivně vrací tam, odkud počala - na území Velkoněmecké říše. Ústup německých armád již nestačily noviny, rozhlas a film nijak maskovat. Bylo nutné počítat s tím, že se válečné události bezprostředně dotknou také území "protektorátu". Pro nedostatek uhlí byly školní vánoční prázdniny prodlouženy do 22. ledna. Došel úřední zákaz konání výročních schůzí a valných hromad spolků a korporací. Objevovaly se skupiny osob, převážně Němců, prchajících z východu.
22.11.2005 12:22:18 - aktualizováno 2.1.2012 9:18:47 | přečteno 13065x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

V květnu 1945

 Na konci 2. světové války došlo ve vnuceném protektorátu Čechy a Morava k vlně místních povstání, dnes souhrnně nazývaných Povstání českého lidu. Největší bylo Pražském povstání. Také v obcích jižně od Prahy, která tehdy  končila tímto směrem Spořilovem, docházelo k odzbrojování německých hlídek a posádek, k organizaci ozbrojeného povstání a k bojovým střetům. Významné boje se 7. května 1945 odehrály v tehdejším Chodově u Prahy.. 
30.6.2008 8:46:11 - aktualizováno 16.10.2014 5:32:23 | přečteno 11137x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Významné stavby na území před vznikem Jižního Města

Chilská ul. u dálnice D1
Hlavní město řešilo po 2. světové válce nutné otázky svého dalšího rozvoje. V šedesátých letech 20. století se soustředila pozornost na katastry Chodova a Hájů.
1.8.2011 11:33:29 - aktualizováno 11.9.2011 16:42:58 | přečteno 9438x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Vznik Jižního Města

Háje na leteckém pohledu, autor: PhDr. Jiří Bartoň
Ohlédnutí za dobovými záměry a za okamžiky vzniku vlastního Jižního Města, rozsahem, počtem obyvatel a dalšími parametry základu dnešní městské části Praha 11.
21.11.2005 18:01:58 - aktualizováno 15.8.2011 8:22:59 | přečteno 21156x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Dnešní podoba Chodovské tvrze

Stavební rekonstrukce tvrze, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Chodovská tvrz získala dnešní vzhled, vnitřní uspořádání i současný účel rekonstrukcí od poloviny osmdesátých let 20. století a dalšími úpravami. Viz hlavní článek. 

10.1.2014 10:08:44 | přečteno 5934x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Zvony

Zvonohra
Zejména před Vánoci se objevuje na Jižním Městě Pražská mobilní zvonohra (viz vstupní fotografie), ve které zní i zvon Prahy 11. V průběhu roku lze slýchat zvony Komunitního centra Matky Terezy, katolického farního kostela sv. Františka z Assisi a sboru Milíče z Kroměříže Českobratrské církve evangelické.
30.6.2008 10:57:43 - aktualizováno 5.8.2011 16:16:03 | přečteno 10860x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Fotokronika - Stalo se v Praze 11 (I.)

Retrospektivní výběr ze zajímavých událostí na území městské části před listopadem roku 2007. Fotografie uložené tehdy na web.
21.3.2011 10:01:05 | přečteno 9247x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Fotokronika Stalo se v Praze 11 (II.)

Dny Prahy 11, autor: PhDr. Jiří Bartoň
Retrospektivní výběr ze zajímavých událostí na území městské části od závěru roku 2006 do listopadu r. 2010.
13.12.2005 10:21:41 - aktualizováno 24.11.2014 18:36:44 | přečteno 24367x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Tvář Prahy 11

Procházka Prahou 11 - volně doplňovaný přehled. Den v Praze 11 - dnes již jen pamětnické ohlédnutí.
2.12.2008 10:10:49 - aktualizováno 22.3.2011 18:17:51 | přečteno 27278x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Den v Praze 11

2.12.2008 10:12:24 - aktualizováno 5.8.2009 9:05:27 | přečteno 17684x | PhDr. Jiří Bartoň | Celý článek
 

Navigace

 
load