Objekty v Praze 11

, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Architektonické solitéry i stavební soubory na území městské části Praha 11 a ze správního obvodu Praha 11, tedy Jižního Města, Chodova a Hájů, ale také z Křeslic, Šeberova a Hrnčířů, Újezdu a Kateřinek. Památné, poutavé a nějak zajímavé objekty. Přehled je stále rozšiřován. Zahrnuje několik časových údobí: Před rokem 1900, 1900 - 1967, 1968 - 1989, 1990 - 2010. Jednotlivé epochy byly určeny staletími i hlavními změnami v postavení popisovaného území.

Před rokem 1900: Minulost naší městské části a celého správního obvodu Praha 11 zanechala kolem nás patrné stopy. Přehled výraznějších objektů v hranicích správního obvodu Praha 11, pocházejících z doby před rokem 1900, není nijak velký. Představují však doklady práce, myšlenek, pocitů i víry generací. Přehled zahrnuje především bývalé hospodářské dvory, ale i další stavby. Tvrz v Chodově, kostel a prostor hřbitova v Hrnčířích, školní budovu v Hrnčířích, kapli v Hájích, více nebo méně dochované objekty rolnických hospodářství a částečně dochované dispozice půdorysných řešení starého stavebního jádra obcí. (Zde i dál viz též: Sochy, reliéfy a desky.)

1900 - 1967: Stavby v Hájích, v Chodově a v dalších bývalých obcích dnešního pražského správního obvodu Praha 11, stavěné krátce před 1. světovou válkou, zejména ale po vzniku republiky v dalších desetiletích, až do doby připojení katastrů jmenovaných obcí k hlavnímu městu. Od šedesátých let se již na území projevovaly stavby, jejichž realizaci si vynutily potřeby Prahy. K nim přistupovaly další, místního významu.

1968 - 1989: Stavební objekty, které vznikly po připojení území k Praze, ať z potřeb pražské aglomerace, jako dostavby potřebné pro původní obce nebo jako součást výstavby Jižního Města, pro jehož dobový vzhled jsou některé dosud charakteristické. Dominantní objekty jako hotelové domy však většinou vyrůstaly až na závěr tohoto období. Mnohé výraznější stavby ovšem prošly v následující epoše nutnými stavebními úpravami, v některých případech zásadního významu, jež v nich často našly nové hodnoty. Někdy přitom došlo ke změně využití objektů, případně i k zániku, když původně zamýšlenému účelu začal sloužit objekt jiný nebo vzniklo dobově nové řešení.

1990 - 2010: Postupně doplňovaný přehled stavebních solitérů i souborů současnosti, významných z hlediska jejich využití nebo zajímavých z hlediska architektury. V některých případech jde o zásadněji upravené starší stavby nebo jejich přístavby, často se však jedná o stavby nové.

Objekty v Praze 11

PhDr. Jiří Bartoň

Atrium radnice

Jižní Město I, Háje, Ocelíkova 1. Atrium v radnici je pravidelně využíváno jako výstavní síň.
 

Radnice Prahy 11

Jižní Město I, Háje, Ocelíkova 1. Vstupní trakt objektu Úřadu městské části v Ocelíkově ulici 1, vlastní radnice. Úřad městské části je zatím umístěn i v dalších objektech v Praze 11.
 

Informační středisko ÚMČ v Hájích

Jižní Město I, Háje, Opatovská, objekt Finančního úřadu. Vyřizování požadavků. Další informační středisko je přímo na radnici a jiné na Jižním Městě II v poliklinice v Šustově ul.
 

Informační středisko ÚMČ v Hájích

Jižní Město I, Háje, Opatovská, objekt Finančního úřadu.
 

ZŠ Pošepného náměstí.

Jižní Město II, Pošepného náměstí. Úprava atria, vlastně obou.
 

ZŠ Pošepného náměstí

Jižní Město II, Pošepného náměstí. Jedna z učeben.
 

ZŠ Pošepného náměstí

Jižní Město II, Pošepného náměstí. Po rekonstrukci škola uvedena 8. září 2011 oficálně do provozu. Prostor pro přednášení a promítání.
 

ZŠ Pošepného náměstí

Jižní Město II, Pošepného náměstí. Po rekonstrukci škola uvedena 8. září 2011 oficálně do provozu.
 

Jihoměstská horohala

Jižní Město I, Donovalská. Letní stěna na střeše, detail převisu.
 

Jihoměstská horohala

Jižní Město I, Donovalská. Objekt pro sport i relaxaci. Otevřen 9. září 2011. Dětský horo koutek.
 

Jihoměstská horohala

Jižní Město I, Donovalská. Objekt pro sport i relaxaci. Otevřen 9. září 2011. Kavárna s průhledem dolů na dětský horolezecký koutek.
 

Jihoměstská horohala

Jižní Město I, Donovalská. Objekt pro sport i relaxaci. Otevřen 9. září 2011. Restaurace.
 

Jihoměstská horohala

Jižní Město I, Donovalská. Řešení interiérů.
 

Jihoměstká horohala

Jižní Město I, Donovalská. Objekt pro sport i relaxaci. Otevřen 9. září 2011. Oficiální prvovýstup.
 

Jihoměstská horohala

Jižní Město I, Donovalská. Objekt pro sport i relaxaci otevřen 9. září 2011. Výškou 17,5 m nyní nejvyšší stěna v České republice.
 

Horoobjekt

Jižní Město I, Donovalská, Horo - objekt. Horostěna na střeše...
 

ZŠ Campanus

Jižní Město II, Jírovcovo nám. Sál. Rekonstrukce školy ukončena k 1.9. 2011.
 

ZŠ Campanus

Jižní Město II, Jírovcovo nám. Jedna z učeben. Rekonstrukce školy ukončena k 1.9. 2011.
 

ZŠ Campanus

Jižní Město II, Jírovcovo nám. Rekonstrukce školy byla ukončena k 1.9. 2011.
 

Stanice metra Háje

Jižní Město I, Háje, Opatovská. Výstup ze stanice pomocí výtahu.
 

Stanice metra Háje

Jižní Město I, Háje, Opatovská. Od 11. února 2011 má stanice k dispozici moderní výtah, vyměněny za nové byly i pohyblivé schody.
 

Stanice metra Háje

Jižní Město I, Háje, Opatovská. Moderně vyhlížející, světlým mramorem obložená konečná stanice linky metra C v jihovýchodním závěru trasy.
 

Sportovní hala Jižní Město

Jižní Město I, Litochleby, Květnového vítězství. Prostor pro diváky.
 

Sportovní hala Jižní Město

Jižní Město I, Litochleby, Květnového vítězství. Interiér haly při utkání v boxlacrosu.
 

Sportovní hala Jižní Město

Jižní Město I, Litochleby, Květnového vítězství.
 

Poliklinika Opatovská

Jižní Město I, Opatov, Opatovská. Poliklinika má od první poloviny října nový kabát. Nyní se upravuje vnitřek objektu.
 

Domov s pečovatelkou službou

Jižní Město I, Háje. Nová část.
 

Domov s pečovatelskou službou

Jižní Město I, Háje. Nová část domova s padesáti lůžky v pokojích pro dva, otevřená v říjnu 2010.
 

Domov s pečovatelskou službou

Jižní Město I, Háje.
 

Služebna a ředitelství Městské policie

Jižní Město I, Litochleby, Květnového vítězství.
 

Nová zástavba v Milíčově

Jižní Město I, Háje, Milíčov - sever. Prodloužení Jurkovičovy ulice k západu.
 

Nová zástavba v Milíčově

Jižní Město I, Háje, Milíčov. Nová zástavba s názvem Milíčovský háj - sever.
 

Jedna ze středních a odborných škol

Jižní Město I, Háje, Milíčov sever, Novomeského.
 

Výhled od Finančního úřadu

Jižní Město I, Háje. Prostor u ulice Opatovské, který ještě čeká na dořešení.
 

Finanční úřad

Jižní Město I, Háje. Opatovská ulice.
 

Finanční úřad

Jižní Město I, Háje. Objekt Finančního úřadu pro Prahu 11 - Jižní Město u Opatovské ulice dostal výslednou vnější podobu v létě 2009.
 

Hala pro bojové sporty

Jižní Město I - Opatov, Opatovská. Hala, rekonstruovaná ze staršího zařízení a vybavená pro nový účel v r. 2010.
 

Centrum bojových sportů

Takhle prázdno je zde pouze v době mimo provoz.
 

Centrum bojových sportů

Jižní Město I, Opatov, Opatovská. ově vybavený areál.
 

Jihoměstský pivovar

Jižní Město I, Litochleby. Hlavní prostor pro hosty.
 

Jihoměstský pivovar

Jižní Město I, Litochleby. Vaření vlastního piva patří ke koloritu lokalit i pro nepivaře.
 

Jihoměstský pivovar

Vyrostl rekonstrukcí účelového objektu.
 

ZŠ Donovalská

Jižní Město I, Donovalská. Škola s dobrou tradicí-což o sobě mohou právem říci všechny jihoměstské školy - a také s příjemnou tváří.
 

Nová ulice na Chodovci

Jižní Město I - Chodovec. Babická.
 

Bezbariérové domy

Jižní Město II, Petýrkova ulice. Bezbariérové objekty. Pohled od komunikace U Kunratického lesa.
 

Administrativní objekt

Jižní Město II, Horní Roztyly. Administrativní objekt má starší kořeny, prošel však již několika přestavbami. Takováto je jeho současná tvář. Viz zde Objekt PVT v Horních Roztylech.
 

Administrativní objekt

Jižní Město II, Horní Roztyly. Starší podoba administrativního objektu PVT - viz i dál.
 

Víceúčelový objekt v Roztylech

Jižní Město II, Horní Roztyly. Víceúčelový objekt a v jeho sousedství administrativní objekt v podobě z nedávných let.
 

Nová zástavba Chodovce

Jižní Město I, Chodovec. Pyšelská. Dnes již ne nová, ale novější zástavba.
 

ZŠ Mendelova

O prázdninách.
 

Zázemí Červené školy

Háje. Nové zázemí ZŠ K Milíčovu opravdu stojí zato.
 

Zázemí Červené školy

Jižní Město I - Háje. Objekt ZŠ K Milíčovu prošel v několika etapách zásadní modernizací.
 

ZŠ K Milíčovu

Jižní Město I, Háje, K Milíčovu. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 

Gymnázium Opatov

Jižní Město I, Opatov, Metodějova. Státní gymnázium.
 

Modrá škola

Jižní Město I, Háje, Kupeckého. Kdysi první pevný orientační bod ve vznikající zástavbě. Už několik roků po zásadní rekonstrukci.
 

Obytný dům v Tatarkově ulici

Jižní Město I, Háje. Obytný dům z r. 2008
 

Areál V Parku

Jižní Město II. Rozhovor.
 

Areál V Parku

Jižní Město II. Od vodních ploch.
 

Areál V Parku

Jižní Město II. Komerční areál je z východní strany působivě obklopen vodními plochami v parkové úpravě.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Areál V Parku

Centrální komunikace.
 

Areál V Parku

Jižní Město II. Hlavní vstup do areálu V Parku.
 

Výstavba areálu V Parku

Jižní Město II. Jiný pohled z minulých let na areál V Parku v návaznosti na starší zástavbu.
 

Výstavba areálu V Parku

Jižní Město II. Dnes již pohled do minulosti...
 

Hviezdoslavova

Jižní Město I, Litochleby. Hviewzdoslavova ulice, v některých svých částech sloužící především jako průjezdní komunikace, dostává ve směru od Litochlebského náměstí /v pozadí/ novou tvář.
 

Centrum Opatov

Jižní Město I, Litochlebské náměstí. Administrativní areál od náměstí, ze severní strany.
 

Centrum Opatov

Jižní Město I, Litochleby. Souvislost areálu s Hviezdoslavovou ulicí.
 

Centrum Opatov

Jižní Město I, Litochlebské náměstí. Administrativní areál na jižní straně, směrem ke stanici metra Opatov.
 

Centrum Opatov

Jižní Město I, Litochlebské náměstí. Celkový pohled od stanice metra Opatov v Chilské ulici.
 

Curlingová hala

Jižní Město II, Horní Roztyly, ul. Komárkova. Špičková ukázka.
 

Curlingová hala

Jižní Město II, Horní Roztyly, ul. Komárkova. Z interiéru sporovní haly.
 

Schodiště ke stanici metra Chodov

Jižní Město II. Prostor mezi podchodem k metru, areláme Obchodního centra Chodov a nahoře se stanicí autobusů MHD.
 

Zastávka MHD

Jižní Město II. Zastávka MHD u OC Chodov, nad stanicí metra Chodov.
 

Obchodní centrum Chodov

Jižní Město II. Jeden ze vstupů do areálu.
 

Obchodní centrum Chodov

Jižní Město II. Komunikační prostor v prvním poschodí jednoho z křídel areálu.
 

Obchodní centrum Chodov

Jižní Město II, Horní Roztyly. Část často označovaná jako rotunda. Pohyblivé schody do horního podlaží.
 

Obchodní centrum Chodov

Jižní Město II, Horní Roztyly. Část často označovaná jako rotunda.
 

Obchodní centrum Chodov

Jižní Město II. Parkoviště v sousedství ulice U Kunratického lesa. Citlivé propojení starého solitéru, asi osmdesátilé hrušně, do současného prostředí.
 

Obchodní centrum Chodov

Jižní Město II. Obchodní centrum Chodov při pohledu z lávky přes dálnici D1.
 

Domy po celkové rekostrukci.

Jižní Město I, Opatov. Domy v severním dílu Křejpského ulice.
 

ZUŠ Jižní Město

Háje. Objekt školy, která svým úsilím a výsledky patří k chloubám městské části, po přestavbě.
 

Areál O2

Jižní Město II, Horní Roztyly. Areál O2 před několika lety, kdy vznikl pro T-Mobile.
 

Obytné domy U Pojišťovny v Roztylech

 

Vchod do objektu MV ČR Gen. řed. HZS ČR

Horní Roztyly. Vchod do objektu MV ČR Gen. řed. HZS ČR.
 

MV ČR Gen. řed. HZS ČR

Horní Roztyly. Objekt MV ČR, Gen. řed. HZS ČR.
 

Sbor Milíče z Kroměříže

Jižní Město I, Ledvinova.
 

Sbor Milíče z Kroměříže

Jižní Město I, Ledvinova. Interiér ústředního prostoru.
 

Sbor Milíče z Kroměříže

Jižní Město I, Ledvinova. Vstupní hala s dvoudílným reliéfem.
 

Sbor Milíče z Kroměříže

Chodov. Sborový areál u ulice Donovalské
 

Archiv hl. m. Prahy

Jižní Město I, Chodovec. Objekt Archivu hl. m. Prahy, detail schodiště.
 

Archiv hl. m. Prahy

Jižní Město I, Chodovec. Vstupní část.
 

Archiv hl. m. Prahy

Jižní Město I, Chodovec. Moderní objekt, navazující na Archivní areál.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

KC Matky Terezy

Detail jiné části křížové cesty.
 

KC Matky Terezy

U Modré školy. Atypická křížová cesta v kapli.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

KC Matky Terezy

Umělecké zpracování detailů výzdoby.
 

Komunitní centrum Matky Terezy

Areál na kraji Centrálního parku nedaleko stanice metra Háje
 

KC Matky Terezy

Jižní Město I., ul. U Modré školy. Komunitní centrum Matky Terezy.
 

Pracoviště Úřadu MČ Praha 11 ve Vidimově ul.

 

Koliba

Jižní Město II, Horních Roztyly. Restaurační zařízení na návrší nad stanicí metra Roztyly.
 

Koliba

Jižní Město II, Horní Roztyly.Restaurační zařízení na návrší nad stanicí metra Roztyly.
 

Městská knihovna v Praze, Artotéka

Jižní Město I, Opatov. Výstavní síň artotéky, specializovaného oddělení MKP, dislokovaného do pobočky Opatovská.
 

Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská

Jižní Město I, Opatov. Pohled do části studovny opatovské pobočky Městské knihovny v Praze.
 

Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská

Jižní Město I, Opatov. Část hlavní prostory opatovské pobočky Městské knihovny v Praze. Model sousoší dlouhodobě zapůjčen z depozitáře muzea městské části.
 

Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská

Jižní Město I, Opatov. Vchod do opatovské pobočky Městské knihovny v Praze.
 

Městská knihovna v Praze, pobočka Opatovská

Jižní Město I, Opatov. Vchod do opatovské pobočky Městské knihovny v Praze.
 

Radnice MČ Praha 11 v Ocelíkově ul. po opravě

 

Severní trakt radnice v Ocelíkově ul.

Starší podoba objektu.
 

Obchodní objekt v Roztylech

 

Obytný komplex v Roztylech

 

Kulatý Chodovec

Jižní Město I, Kulatý Chodovec. Pohled na část obytného souboru krátce po jeho dostavbě.
 

Administrativní objekt na Chodovci

 

Atmosféra Chodovce

Změněná podoba Chodovce východně od Türkovy ulice
 

Atrium KD Zahrada

 

Kulturní centrum Zahrada

 

Archivní ulice

Chodovec. V ulici se nachází Národní archiv, státní archiv se zaměřením na střední Čechy i Archiv hl. m. Prahy
 

Národní archiv a Státní archiv Praha

Jižní Město I, Chodovec, Archivní ulice. Kašna v atriu.
 

Národní archiv a Státní archiv Praha

Jižní Město I, Chodovec, Archivní ul., Archivní areál. Atrium s kašnou v hlavním objektu.
 

Národní archiv a Státní archiv Praha

Jižní Město I, Chodovec, Archivní ulice. Vstupní chodba.
 

Archivní areál

Chodovec. Národní archiv a další archivní objekty
 

Národní archiv

Jižní Město I, Chodovec, Archivní ulice. Národní archiv, dříve Státní ústřední archiv v sousedství Türkovy ulice.
 

Národní archiv

Jižní Město I - Chodovec. Pohled na Archivní areál z lávky, někdy zvané Oblouková nebo Jižní brána Prahy.
 

Jižní brána Prahy

Pohled z Jižního Města II přes dálnici D1 na část Chodovce v Jižním Městě I.
 

Jižní brána Prahy

Chodovec - Horní Roztyly. Oblouková lávka přes dálnici D1, často nazývaná Jižní brána Prahy.
 

Budova T-Mobile v Horních Roztylech

 

Výstavba u metra Roztyly v 1. polovině r. 2003

 

Knihovna Jírovcovo náměstí

Jižní Město II, Jírovcovo náměstí. Prostředí pobočky Městské knihovny v Praze, druhé digitalizované v Praze 11.
 

Vchod do pobočky Městské knihovny Praha na Jírovcově náměstí

 

Kulturní centrum Zahrada

Atrium nabízí i příjemné posezení.
 

Kulturní centrum Zahrada

Kulturní stánek návštěvníkům vstřícně a pohostinně otevírá vchod.
 

KC Zahrada

Jižní Město II, Malenická. Kulturní centrum Zahrada.
 

Pošta 415

Jižní Město I, Podjavorinské.
 

Pošta 415

Jižní Město I. Litocheby, Podjavorinská ulice. Atmosféra v hale hlavní jihoměstské pošty.
 

Multikino Galaxie

Jižní Město I, Háje. Vstupní hala multikina.
 

Multikino

Jižní Město I, Háje, areál Galaxie, průchozí pasáž.
 

Multikino Galaxie

Jižní Město I, Háje. Areál s více promítacími sály se rozkládá v komplexu Galaxie v sousedství stanice metra Háje, kde již dříve stávalo jihoměstské kino.
 

Pobočka Domu dětí a mládeže

Litochleby. Objekt předtím sloužil KD Klubka, nyní představuje pobočku Domu dětí a mládeže Jižní Město.
 

Poliklinika Jižní Město II

Jižní Město II, Šustova ulice. Poliklinika.
 

Hotelový areál

Jižní Město I - Chodovec, Blažimská. Ztichlé noční koridory 3.
 

Hotelový areál

Jižní Město I - Chodovec, Blažimská. Ztichlé noční koridory 2.
 

Hotelový areál

Jižní Město I - Chodovec, Blažimská. Ztichlé noční koridory 1.
 

Hotelový areál

Jižní Město I, Chodovec, Blažimská. Vstupní fronta.
 

Řadové rodinné domy

Jižní Město I - Háje, Nad Úpadem. Zástavba z doby vzniku JM I.
 

Dostavba na terase

Háje. Nad ulicí Kulhavého na terase, sloužící zčásti i jako veřejná komunikace. Stav z konce února 2009.
 

Výškové obytné domy

Háje. Výškové obytné domy tvořící jednu z dobových dominant, dnes již po zásadní revitalizaci.
 

Věžové domy v ul. Hlavatého

 

Úprava MŠ Sulanského

 

Výtah ve stanici Chodov

Jižní Město II, stanice metra Chodov.
 

Plošina pro bezbariér. přístup v metru Chodov

Dnes již vzpomínka na minulost. Plošina, kdysi první na metru v Praze, byla v roce 2010 nahrazena praktičtější zdviží.
 

Stanice metra Chodov

Jižní Město II, stanice metra Chodov, nástupiště.
 

Obytná zástavba v Horních Roztylech

 

Garáže u stanice metra Chodov

 

Obláčkový dům v Opatově

 

Domov seniorů Háje-Milíčov

Nádvoří areálu.
 

Domov seniorů Milíčov

Jižní Město I, Háje. Areál s charakteristickou architekturou.
 

Domov důchodců Donovalská

 

Autoškola, Donovalská ul.

Starší fotografie.
 

Obytné domy a víceúčelový objekt Opatov

Opatov. V objektu, na který měl pohledově vlevo navazovat další pás obchodů, se nachází pobočka Městské knihovny v Praze a restaurace. Býval zde i KD Opatov.
 

Stanice HZS hl. m. Prahy v Chodově

 

Ohlédnutí za glorietem nad umělým pahorkem, nad nádrží vodovodu ze Želivky

Jižní Město II. Dřevěná stavba na vyhlídkovém bodu musela být v 21. století odstraněna.
 

Nejstarší bezbariérový přístup

Zatím torzovitý objekt je využíván řadou komerčních podniků.
 

Nejstarší bezbariérový přístup

Opatov. Bezbariérové propojení nástupišť u stanic autobusové MHD v Chilské ulici s pasáží v nižším podlaží.
 

Česká pojišťovna v Dolních Roztylech

 

Pracoviště Policie ČR

Jižní Město II, Kaplanova.
 

Bývalá pošta

Litochleby. Od dubna 2010 již neexistující objekt u Centrálního parku. V druhotně využitém a částečně dostavěném zařízení působila mnoho roků pošta pro značnou část Jižního Města I. Objekt, který už léta nebyl funkční (nedaleko slouží moderně pojatý objekt pošty 415), utrpěl požárem, hyzdil okolí a v dubnu 2010 beze zbytku zanikl.
 

ZŠ Mikulova v Litochlebech

 

Zdrav. střed. v Litochlebech

 

ZŠ Donovalská

Dnes již historický vzhled objektu /viz dál/.
 

Areál školy v Křejpského ulici v Opatově

Opatov.
 

Areál školy v Schulhofově ul., Háje

Háje. Původně základní škola.
 

Objekt Kupa v Hájích

Háje. Dominantní objekt původně dvou hotelových domů. Pohled z Hviezdoslavovy ul.
 

Výškové objekty Kupa v Hájích

Háje. Bližší dobový pohled na objekty, v záměrech architektů označované Kupa.
 

Správa vodních ploch a kanalizací

Jižní Město, Háje, při cestě k milíčovskému rybníku Vrah.
 

Administrativní objekt

Jižní Město II - Horní Roztyly. Původní podoba objektu.
 

Hotelové domy v Opatově

 

Památník výstavby na Jírovcově nám.

Jižní Město II.
 

Modrá škola v Hájích v novém

 

Objekt V Benátkách

Zde bývala Místní lidová knihovna, než se přemístila do nových prostor v Donovalské ulici.Objekt po rekonstrukci v letech 2009 - 2010 začíná na podzim roku 2010 sloužit jako Dům zubní péče pro děti a rodinu.
 

Restaurace U Soudku

Jižní Město I, Háje, Mendelova. Téměř původní interiér ze 70. let 20. století. Restaurace sloužila v 1. etapě existence jako stravovna kanceláří stavby Jižního Města.
 

Obytné domy z panelů

Háje. Původní vzhled domů.
 

Zázemí u stanice metra Chodov

 

Brána komerčního areálu

Jižní Město I, Chodovec, Türkova. Bývalá brána areálu Výzkumného ústavu zemědělských strojů. Původně ale za 1. čs. republiky projektovaná a stavěná jako brána nového ústředního pohřebiště města Prahy, které však nakonec nebylo realizováno.
 

Část obytné zástavby v Litochlebech

Jižní Město I, Litochleby v sousedství Centrálního parku. Starý pohled z dnes již neexistující provizorní poštou č. 415.
 

Stanice metra Chodov

Jižní Město II, nástupní hala stanice metra trasy 2C Chodov.Jedna ze 4 stanic této trasy metra na území Prahy 11.
 

Vernisáže v Galerii Chodovské tvrze jsou vždy příjemným kulturním zážitkem

 

Chodba v arkádách

Chodovská tvrz.
 

Oprava šindelové střechy tvrze

 

Křídlo nádvoří

Chodovská tvrz
 

Chodovská tvrz

Nádvoří tvrze po opravách z roku 2008
 

Chodovská tvrz, průčelní pohled

 

Gotický oblouk v tvrzi

Jižní Město I, Chodovská tvrz. Lomený oblouk původního vchodu.
 

Chodovská tvrz s původním vchodem

Jižní Město I, Ledvinova 9. Celkový pohled.
 

Původní vstup do Chodovské tvrze dnes

Jižní Město I, Ledvinova 9. Také v okolí tohoto objektu se rozkládal hospodářský dvůr využívaný zemědělci až do 2. poloviny 20. století. Ustoupil výstavbě páteřní komunikace - Türkovy ulice. Obytnému objektu byl naopak navrácen starý vzhked.
 

Chodovská tvrz v zapadajícím slunci

Ledvinova 9. Kulturní středisko Jihoměstské kulturní s mnohasetletou stavební a historickou tradicí. Místo řady uměleckých činností, zejména výstav výtvarných děl a koncertů, také společenských slavností, zejména svateb.
 

Dům Miroslava Švandrlíka.

Chodov, ulice 7. května. Zde bydlel spisovatel a humorista Miroslav Švandrlík, čestný občan MČ Praha 11.
 

Obytné domy

Chodov, Starochodovská ulice - střední část.
 

Starochodovská

Chodov, Starochodovská ulice - část.
 

Památník na Chodovském hřbitově

V ose hřbitova, který se nachází na Opatově, se tyčí na architektonicky řešeném pylonu sousouší. Stojí nad hromadným hrobem obětí povstání v Chodově v květnu 1945, na němž leží kamenné desky s jednotlivými jmény. Vlevo i vpravo jsou řady mohylek vojínů sovětské armády, kteří v témže roce konce války zemřeli v nemocnici v Krči.
 

Ul. Květ. vítězství za školou.

 

Bývalý Obecní dům v Chodově

Jižní Město I, ul. Květnového vítězství. Bývalý Obecní dům z r. 1938, později MNV.
 

Bývalý Obecní dům v Chodově

 

Chodovská škola, dnes ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

Jižní Město I, Chodov - Litochleby, Květnového vítězství 57. Starší podoba základní školy před posledními stavebními úpravami a dostavbou tělocvičny
 

ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

Bývalá obecná a ve stejném objektu i měšťanská škola v Chodově v sousedství současné zástavby Litochleb. Dnes jedna ze ZŠ v Praze 11.
 

Pošta v Chodově

Jižní Město I - Chodov, Benkova. Původně rodinný dům.
 

Chodovská pošta v Benkově ul.

 

Rodinný dům

Jižní Město I - Chodov, Benkova.
 

Rodinný dům

Jižní Město I - Chodov, Benkova.
 

Chodovská sokolovna z roku 1938

Jižní Město I, Chodov, Starochodovská.
 

Kostel sv. Františka z Assisi

Jižní Město I, Chodov, ul. Na Sádce. Interiér kostela v r. 2005, výchdní část.
 

Katolický farní kostel

Jižní Město I - Chodov, Na Sádce. Kostel sv. Františka z Assisi, stavba z r. 1938.
 

Nárožní dům v ul. Starochodovské.

Za rohem původně navazovala ulice, která dnes nese jméno Květnového vítězství.
 

Nářožní objekt ve Starochodovské ulici.

 

Bývalá restaurace U Žáků a Osvětová beseda

 

Restaurace ve Starochodovské ul.

 

Vchod do býv. kina v Chodově

 

Restaurace Na Sále

Starochodovská ulice. Dnešní boční pohled na areál moderní restaurace a vinárny připomíná její staletou tradicí i tradicí prvního místního kina, umístěného dříve v sále v pochodí.
 

Rodinný dům

Jižní Město I - Chodov, Starochodovská ulice.
 

Rodinný dům

Jižní Město I - Chodov, Starochodovská ulice.
 

Bývalý Obecní dům v Hájích

Jižní Město I - Háje. Dnes kancelářský objekt.
 

Kaplička v Hájích

Jižní Město I - Háje, U Rybářství. Průčelí kaple z 2. pol. 19. století na bývalé návsi Hájů. Foto z prosince 2010.
 

Kaplička v Hájích

Jižní Město I - Háje, U Rybářství. Kaple z 2. pol. 19. století na bývalé návsi Hájů. Foto z prosince 2010.
 

Areál bývalého dvora v Hájích

Jižní Město I - Háje, Květnového vítězství. Průhled do nádvoří bývalého hospodářského dvora, dnes areálu, využívaného různými organizacemi.
 

Areál bývalého dvora v Hájích

Jižní Město I - Háje, Květnového vítězství. Část průčelí a vstup do bývalého hospodářského dvora, dnes areálu, využívaného různými organizacemi. Stav v prosinci 2010.
 

Areál bývalého dvora v Hájích

Jižní Město I - Háje, Květnového vítězství. Bývalý hospodářský dvůr, základ původní zástavby obce. Dnes druhotně komerčně využíván.
 

Milíčovský dvůr

Jižní Město I - Háje, Exnárova 1. Komerčně využívaná část bývalého hospodářského dvora.
 

Milíčovský dvůr

Jižní Město I, Háje, ul. K Milíčovu. Detail pozdněbarokní hospodářské části bývalého hospodářského dvora. Dnes je areál komerčně využíván.
 

Milíčovský dvůr

Jižní Město I, Háje, Exnárova 1. Pohled na areál od jihu připomíná, že půvpdně šlo o hospodářský dvůr.
 

Návaznost

Praha - Újezd, k.ú. Kateřinky, Formanská. V pozadí Jižní Město I - Opatov.
 

Radnice městské části Praha - Újezd

Praha - Újezd, k.ú. Kateřinky, Kateřinské náměstí. Místnosti úřadu se nacházejí v přízemí vícepodlažního obytného domu.
 

Zástavba v Kateřinkách

Praha - Újezd, k.ú. Kateřinky. Vícepodlažní obytné domy.
 

Pomník obětem 2. svět. války

Praha - Újezd. Stav náměstí před úpravou v posledních letech.
 

Újezd v současnosti

Praha - Újezd, úprava komunikací a okolí v Újezdu na náměstí v nedávných letech.
 

Ovčín v Kateřinkách.

Praha - Újezd, k.ú. Kateřinky, Formanská ul. Pod omítkou se rýsuje původní vchod do objektu.
 

Ovčín v Kateřinkách

Praha - Újezd, k.ú. Kateřinky, Formanská ulice. V těchto místech stával ovčín, který se stal základem osídlení Kateřinek. Na jeho levé polovně vyrostlo novější hospodářství, pravá část se zachovala v přestavěné podobě.
 

Stará radnice v Újezdu

Praha - Újezd. Objekt bývalého obecního úřadu i MNV.
 

V Újezdu

Praha - Újezd. Zatáčka hlavní komunikace před úpravami z posledních let.
 

Dvůr v Újezdu

Praha - Újezd. Detail průčelí nárožního objektu. Stav na přelomu tisíciletí.
 

Dvůr v Újezdu

Praha - Újezd, část bývalého hospodářského dvora. Objekt druhotně komerčně využívaný. Stav před úpravou náměstí.
 

Dvůr v Újezdu

Praha - Újezd. Část areálu bývalého hospodářského dvora. Stav před úpravami objektu i náměstí v posledních letech.
 

Dvůr v Újezdu

Praha - Újezd. Pohled z komunikace k Botiči. Objekty na místě historického hospodářského dvora, jednou v 16. stol. označeného i jako tvrz. Stav před úpravami lokality v posledních letech.
 

Dvůr Štít

Praha - Křeslice. Symetricky řešený areál bývalého hřebčína z první třetiny 19. století. Stav před r. 2005.
 

Dvůr Štít

Praha - Křeslice. Symetrický areál bývalého hřebčína z první třetiny 19. století. Stav kolem r. 1995.
 

Kaplička v Křeslicích

Praha - Křeslice. Ve svahu lze v zástavbě Horních Křeslic. Drobná zvonička nad průčelém kapličky s letopočtem.
 

Kaplička v Křeslicích

Praha - Křeslice, svah nad Botičem. Vesnická kaple při komunkaci v části, tradičně nazývané Horní Křeslice.
 

Křeslický dvůr

Praha - Křeslice, Štychova ul. Obytná část objektu bývalého hospodářského dvora v Horních Křeslicích.
 

Křeslický dvůr

Praha - Křeslice, Štychova ul. Dvůr v Horních Křeslicích nad upravenou strání nad Botičem.
 

Dvůr v Křeslicích

Praha - Křeslice. Dominantní poloha areálu bývalého dvora při pohledu z Dolních Křeslic.
 

Chrám Jednoty bratrské

Praha - Šeberov, V ladech.
 

Šeberov, obytné domy v lokalitě Pod Vsí

 

Náves v Šeberově

Praha - Šeberov, ul. V Ladech. Část návsi, která dostala před asi sto roky jednotný ráz. V pozadí šeberovská škola. Stav před rokem 2005.
 

Radnice v Praze - Šeberově

Radnice v obytném domě v lokalitě Pod Vsí. Nad vchodem znak městské části.
 

Hrnčířský hřbitov

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře. Hrnčířský hřbitov z přelomu 19. a 20. stol.
 

Hrnčířský ovčín

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře. Bývalý ovčín, později prasečinbec. Nyní zčásti vinárna. V pozadí za Šeberovem Jižní Město.
 

Nejstarší objekt školy

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Soukromý dům, původně hrnčířská škola z počátku 19. století. Nejstarší školní objekt ve správním obvodu.
 

Kostel v Hrnčířích

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Věž kostela sv. Prokopa.
 

Kostel v Hrnčířích

Šeberov - Hrnčíře. Původní hřbitov u kostela sv. Prokopa ze 13. stol.
 

Kostel v Hrnčířích

Šeberov - Hrnčíře. Fortna na býv. hřbitůvek u kostela sv. Prokopa ze 13. stol.
 

Dvůr v Hrnčířích

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Objekt býv. hospodářského dvora. Stav r. 2011. Vztah mezi dvorem a zdí býv. hřbitůvku kolem kostela.
 

Dvůr v Hrnčířích

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Objekt historického hospodářského dvora. Stav r. 2011.
 

Dvůr v Hrnčířích

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Objekt historického hospodářského dvora. Stav před r. 2000.
 

Bývalá hrnčířská samoobsluha dnes.

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu.
 

Bývalá samoobsluha v Šeber. - Hrnčířích

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Stav před r. 2000.
 

Býv. Kulturní dům v Šeber. - Hrnčířích

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Stav před r. 2000.
 

Hlavní ulice Šeberova - Hrnčíř

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu v r. 2011.
 

Hlavní ulice Šeberova - Hrnčíř

Praha - Šeberov, k.ú. Hrnčíře, ul. K Šeberovu. Stav před r. 2000.
 
 
Vytvořeno 22.11.2005 11:20:54 - aktualizováno 20.7.2012 12:07:23 | přečteno 30595x | PhDr. Jiří Bartoň
load