Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Muzeum městské části Praha 11 - aktuality

, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Aktuální programy Muzea Prahy 11 pro přátele regionální historie.

Níže: Archivní přehled uskutečněných  programů.

Pod archivem: Fotogalerie z uskutečněných akcí.

Termínář aktuálních akcí na rok 2015:


březen - sobota 28. března 10 hod. Chodovská hruška (u cesty za parkovištěm za OC Chodov):

Pozdrav jaru a vodám. Příjemná dopolední procházka s některými informacemi krajem Kunratického a Michelského lesa k hotelu Globus a stanici metra Roztyly.


 Archiv uskutečněných programů:

Akce uskutečněné v roce 2015

leden - úterý 20. 1. 2015 v 15.30 hod. Chodovská tvrz. Za památkami Prahy vsedě (IV.) Promítání fotografií s komentářem autora.

Akce uskutečněné v roce 2014
prosinec - sobota 6. 12. v 15 hod. Kostomlaty. žel. stanice: Odhalení pamětní desky B. Hrabalovi a otevření stylové úpravy čekárny. V programu divad. scénky, četba, prohlídka, pamětní listy, příl. razítko aj. Občerstvení lze. Os z Masarykova nádr. Organizoval Čtenářský klub B. Hrabala, obec a knihovna Kostomlaty, České dráhy a Správa želez. cesty. Muzeum Prahy 11 po dohodě s klubem slavnost podporovalo.  
listopad -  úterý 17. 11. Chodovská tvrz.  Za památkami Prahy (III.): Pražský hrad a jeho okolí. Promítání fotografií PhDr. J. Bartoně s komentářem autora. 
říjen - pondělí 27. 10. v 15. 30 hod. Pomník na Litochlebském nám. Pocta přátel historie regionu obětem 1. světové války, která nám přinesla svobodný stát. Položení květin, přemístění k Památníku svobody a položení květin. (Příspívalo se na květiny.) 
září - úterý 16. 9. Pohořelec: Se žáčky na Hradě, Prahou a na Vltavě. Provázel kronikář 
          středa 17. 9. Zbraslav - konvent: Kolokvium k výročí autora Zbraslavské kroniky. Organizoval SOA Praha,
  AV- histor ústav a NM. Účast, dokumentace. 
- čtvrtek 18. 9.  Dolnokřeslická (BUS) 15.30 - 17 hod. Vpřed za jihoměstským pivem II. - turist. pochod, cíl:
 Háje-Jihoměst. pivovar. Organizoval KČT, odbor Pohoda. Muzeum Prahy 11 podporoval. 
          26. - 29. 9 Národní archiv: - Chodovec: Výstava originálů z diplomatického úsilí českého krále Jiřího. Organizoval NA, MP11 doporučovalo. 30. 9. možnost účasti na setkání přátel NA s odborným výkladem a s návštěvou expozice..  
červenec - sobota 5.7. v 10 hod.  Staroměstská mostecká věž: Tradiční projev úcty půvabům staré Prahy a velikánům historie. Procházka částí mostu a Prahy na Staroměstské náměstí. 
červen - středa 25.6. v 10 hod. Park u Chodovské tvrze: Vzpomínkové setkání ke stoletému jubileu. Připravuje ÚMČ Praha 11.
- sobota 14. 6. ve 13 hod. Otvírání léta v Milíčovském lese. Procházka lesem a odemknutí léta v rybníku.
- neděle 1. 6. Den otevřených dveří v Archivu hl. m. Prahy. Akce AHMP. Muzeum Prahy 11 pouze
doporučovalo.
květen - sobota 24. 5. v 13.30 hod. přístaviště Na Františku (u Anežského kláštera): Dvě hodiny obdivování Prahy
z lodi Morávia (Snížené vstupné)..
- pondělí 12. 5. v 9 hod. Opatov - hřbitov: Upomínka na konec 2. svět. války. Zabezpečoval ÚMČ P11. 
duben - čtvrtek 17.4. 15.30 - 17 hod. Dolnokřeslická (BUS): Vpřed za jihoměstským pivem I. turist. pochod, cíl:
  Háje-Jihoměst. pivovar. Organizoval KČT, odb. Pohoda. Muzeum Prahy 11 podporovalo.
- neděle 13. 4. 10.00 hod. Lysá nad Labem, výstaviště: Kroniky, kronikáři a regiony Čech. 7. přátelské
setkání kronikářů, nyní i přátel českých regionů. Se souhlasem tamního výstaviště organizovali a moderovali
spisovatel a vydavatel J. Řehounek a J. Bartoň. 
- úterý 8. 4. v 16 hodin Chodovská tvrz: Za památkami Prahy vsedě II. Promítání fotografií J.B.
s autorovým komentářem - tři vybrané areály jak je znáte i neznáte.
březen - sobota 22. 3. v 10 hod. Chodovská hruška (u parkoviště OC Chodov): Vítání jara a pozdrav vodě 2014.  
únor - úterý 18. 2. Chodovská tvrz, 16. hod.:  Za památkami Prahy, Promítání fotografií J.B. s autorovým
komentářem.
 
Akce uskutečněné v roce 2013
únor
- sobota 16. 2. Lysá n. L. Setkání kronikářů obcí.
březen - 2. 3. - 3. 4. Opatovská pobočka Městské knihovny v Praze, výstavní síň: Společnou cestou. Dílčí expozice v rámci tří   expozic k 30. výročí vzniku pobočky a jejího působení v Jižním Městě. 
- 18. 3. Povídání o historii Prahy 11. Beseda s promítáním v Gymnnáziu Opatov pro sekundy.  
duben - sobota 13. 4. ve 13 hod. u Chodovské hrušky za Centrem Chodov: Vítání jara a pozdrav vodě. Procházka lesem kolem Velkého altánu s účastí na 8. ročníku Trhlinových válek. Sestup cestou ke Kunratickému potoku. Vítání jara a pozdrav vodě. Odjezd autobusem MHD. 
květen - úterý 14. 5.zast. MHD Průhonice - HOLE (autobus č. 363), 17 - 19 hod. Start dalšího ročníku turistického pochodu, tentorkát Kolem Milíčovských rybníků a Jižním Městem. Trasa končila v Jihoměstském pivovaru. Organizoval Klub českých turistů, odbor Pohoda za podpory MČ Praha 11. Muzeum Prahy 11 akci podporoval.
červen - neděle 9. 6. Archiv hl. m. Prahy, Praha 11, Chodovec, Archivní 6, 10 - 19 hod. Den otevřených dveří. Dostupnost prostřednictvím MHD ze zastávek Městský archiv, Chodovec nebo Benkova. Akce byla připravena pro veřejnost Archivem hl. m. Prahy, Muzeum Prahy 11 ji doporučovalo.
- sobota 15. 6. ve 13 hod. Milíčovský dvůr: Otvírání  léta v Milíčovském lese. Procházka jarním rovinatým lesem, připomínka jeho půvabů, minulosti i novinek v něm, odemknutí léta 2013, odjezd autobusem MHD.
- pátek 5. 7. v 10 hod. Staroměstská mostecká věž: Hold velikánům našich dějin, Konstantinovi a Metodějovi a M. Janu Husovi a poklona půvabům staré Prahy. Procházka části Karlova mostu a malebnými ulicemi Prahy na Staroměstské náměstí. Položení květin u pomníků předních osobností naší historie. (Květinový přeplatek 30,- dán společně hudebníkům,61,- uloženo pro akce na podzim.)

říjen  - úterý 8. 10. Chodovská tvrz 16 hod.: Mýtus Krakonoš (Nejsou jenom chodovská strašidla.) Beseda s promítáním. 

          - čtvrtek 26. 10. Litochleb. náměstí 16 hod. Zamyšlení nad památníky - Zástupci kruhu přátel připomenuli počátky naší moderní státnosti a položili květiny. 

listopad - sobota 9. 11. 9.45 h. Pohořelec, zastávka tramvaje: Procházka přes okraj Nového Světa, Hradčanské náměstí a Tržiště na Malostranské náměstí. 

prosinec - úterý 10. 12. v 16 hod. Chodovská tvrz, přednáška: Dramatické osudy pánů i pánů z Nemanic - Valdštejn, Fruwein, Michna, Martinic.


Akce uskutečněné v roce 2012
10. listopadu, sobota v 10 hod. - Opatov (za zastávkami autobusů MHD směr dálnice): Autobusem s PhDr. J. Bartoněm za minulostí i přítomností jihu Prahy. Kunratice - Chodov - Jižní Město - Chodovská tvrz. Autobus zajišťuje KS Chodovská tvrz, cena 50 Kč. V ceně lístku možnost v cca 12 hod. navštívit expozici v galerii Chodovské tvrze. 
27. října, sobota v 10 hod. - Pomník obětí 1. světové války na Litochlebském náměstí. Pietní uctění chodovských obětí světové války, předcházející vzniku našeho samostatného státu. Přesun k Památníku svobody a připomínka tří století úsilí Čechů v boji za svobodu a demokracii.
20. října, sobota v 10 hod. - zastávka tram. č. 22 Brusnice: Podzimní vycházka Jelením příkopem. Všechny zájemce zve Kruh přátel regionální historie. (Pozor: 1. Cesta na sraz zabere třeba i hodinu. 2. Společně sestoupíme do příkopu po malebné, ale dlouhé dřevěné lávce s četnými schody. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
13. září, čtvrtek SOA - Archivní areál Chodovec: Setkání kronikářů obcí.
11. září, úterý v 9 hod. Městská knihovna pob. Opatov: Jižní Město - férie, každý se tu vyžije. Beseda se žáky ZŠ.
23. června, sobota v 10 hod. – Staroměstská mostecká věž: Pocta velikánům našich dějin a historické Praze (květinový poplatek). Procházka částí Karlova mostu a Starého Města s občasným výkladem.
9. června, sobota 13 hod. – Milíčovský dvůr: Vítání léta 2012 v Milíčovském lese. Procházka lesem s občasným výkladem. Dvůr se nachází asi 5 - 10 min. pěšky mezi domy od stanice autobusu č. 213 Horčičkova.
31. května, čtvrtek 14 hod.  - Praha - Petrovice, Úřad MČ. Petrovice ve starších dějinách. Výklad s promítáním.
20. května neděle v 10 hod. - Výhledy na Jižní Město od východu. Autobusem z Opatova s výkladem.
19. května sobota v 10 hod. - SOkA Dobřichovice - podíl na akci SOkA: Beseda s kronikáři, exkurze v archivu.
28. dubna sobota ve 14 hod. – nad stanicí metra Opatov u zastávek MHD: Autobusem s dr. J. Bartoněm za poznáním Jižního Města a správního obvodu Praha 11, tentokrát Křeslic a Újezda.  Organizuje KS Chodovská tvrz (vstupné 50,-).

31. března 2012, sobota 13 hod. - Vítání jara a pozdrav studánkám.
1. února 2012, úterý  v 16.30 hod. -  knihovna Opatov: Menší městské části ve správním obvodu Praha 11. Promítání fotografií s výkladem.
26. ledna 2012, čtvrtek 16. 30 hod.  -  Muzeum hl. m. Prahy Florenc, přednáškový sál v hlavní budově. Tématický okruh: Pražské čtvrti; téma: Chodov, Háje, Šeberov, Újezd u Průhonic; přednášel: PhDr. Jiří Bartoň, promítání.

Akce uskutečněné v roce 2011 od června (všechny starší, včetně předchozích let, evidovány v muzeu)

11. června, sobota v 13 hod.  -  Milíčovský dvůr: Otvírání léta v Milíčovském lese
25. června, sobota v 10 hod.  -  Karlův most: Poklona historické Praze a pocta velikánům našich dějin
13. září. úterý v 17:00 hod  - pobočka MKP Chodov, Jírovcovo nám.: Z historie Jižního Města. Beseda při příležitosti 11 Dnů Prahy 11, doplněná promítáním fotografií. Zároveň byla zpřístupněna výstavka Navštívenka jihoměstského Muzea Prahy 11  (ukázky fotografií a darů občanů do depozitáře muzea), Výstavka byla přístupná do 23. září v provozních hodinách pobočky MKP Chodov
1. října, sobota v 10 hod. -  Praha, Na Pohořelci: Z Pohořelce k Malostranské radnici. Z Pohořelce s vyhlídkou ze Strahova, částí Petřínských sadů a kolem ambasád na Malostranské náměstí.
26. října, středa v 13:20 hod. – Pomníček na Litochlebském náměstí, pak procházkou k Památníku svobody, položení květin: Připomínka výročí vzniku našeho novodobého státu a obětí bojů za svobodu lidí.
27. října, čtvrtek v 16.30 - 18 hod. start od stanice metra Opatov: Podvečerní pochod Prahou „Kolem Jižního Města“. Pořadatelem byl KČT a turist. odd. Start Praha, zástupce oddílu Ing. Petr Dufek, člen Kruhu PRH. 
8. listopadu, úterý v 17 hod. - Krčská pobočka Městské knihovny v Praze – Modrý pavilon: Zajímavá místa, staré i nové objekty Braníka, Podolí – Dvorců, Hodkoviček, Krče a Lhotky. Spojeno s promítáním fotografií.
26. listopadu, sobota v 15 hod. – stanice metra Opatov: Autobusem s dr. J. Bartoněm za poznáním Jižního Města a správního obvodu Praha 11, tentokrát Hrnčířů.  Organizovalo KS Chodovská tvrz.
15. prosince, čtvrtek v 17 hod. –  sál Chodovské tvrze.PhDr. Jiří Bartoň: Historie Jižního Města naruby. Bylo spojeno s promítáním fotografií.
 

Jihoměstské muzeum 2

Programy muzea pro veřejnost. Z přednášek, besed, exkurzí a vycházek muzea, Kruhu přátel regionální historie a kronikáře městské části pro veřejnost v tomto roce a ohlédnutí za minulým.
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vsedě náměstím

Bylo o čem povídat. Foto Karel Schebesta.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vsedě náměstím

Bylo na co hledět.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vsedě náměstím

Staroměstské náměstí bylo lákavým tématem.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vsedě náměstím

Setkání 20. 1. lze právem označit za zdařilé.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vsedě náměstím

Vsedě za památkami: Staroměstské náměstí.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

Některé hloučky se setkaly až ve vlaku. Hezký den.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

Pohoda až do tmy.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

B. Hrabal má již i v Kostomlatech desku.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

Byl čas na vzpomínky a trošku nostalgie.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

Byl čas na B. Hrabala, razítka... Foto: M. B.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

Další zájemci dorazili historickým motoráčkem.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

Setkávali jsme se jednotlivě v množství.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

Organizátoři rádi sdělili, že je zájem překvapil.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za B. Hrabalem

V sobotu 6. 12. zájemci vyrazili za hranice Prahy.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pražským hradem

Hrad beseda
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

Na závěr.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

Položení květin.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

Před Památníkem svobody v parku u tvrze.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

Zaujalo.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

U Památníku svobody. Informační tablo.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

Položení květin.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

U pomníku na Litochlebském náměstí.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

Setkání přítel historie a regionu 28. 10.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

První chvilky.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

28. říjen

V Den státnosti v Praze 11
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Národní archiv

Sál byl zaplněn.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Národní archiv

Zájem byl velký.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Národní archiv

Ředitelka NA (uprostřed) při zahájení. Vlevo kurátor.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Národní archiv

Na vlastní výstavě se nefotografovalo.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Národní archiv

Vynikající expozice mimořádně cenných dokumentů.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou se žáčky

a
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou se žáčky

w
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou se žáčky

g
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou se žáčky

l
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou se žáčky

j
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zbraslav

Privátní zóna.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zbraslav

Objekt i park jsou dnes jaksi jiné.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zbraslav

Vyslechli rozličné informace i názory.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zbraslav

V konventu se sešli archiváři, studenti i kronikáři.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zbraslav

Starobylá Zbraslav vzpomínala. Znalci také...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Most a Staromák

K Husovi poprvé ne. Ale byli jsme v Betlémské kapli.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Most a Staromák

Po čase zase pohled zespodu.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Most a Staromák

První kytice jako vždy soluňským bratřím.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Most a Staromák

Společně na mostě.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Most a Staromák

Plakátek.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2014

A léto uvážlivě vykročilo. Všechna fota ing. Koštel.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2014

Vcelku malý pohyb klíčem...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2014

Příjemné je, když se cestou rozrůstáme.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2014

Jdeme omládnout s novým létem.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2014

14. června 2014. Po kolikáté?
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Plavba

Místa, která nezevšední.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Plavba

Přes hrozby meteorologů bylo slunce vstřícné.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Plavba

Přes tři desítky účastníků.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Plavba

Odlišná podoba Prahy a jejích památek.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Plavba

Plavba přátel regionální historie.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zdařilý pochod

V jihoměstském cíli. Všechna fota: A. Vaňková.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zdařilý pochod

U Hostivařské přehrady.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zdařilý pochod

Na trase.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zdařilý pochod

Místo startu pochodu. Organizoval odbor Pohoda KČT.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Zdařilý pochod

KČT v Praze 11.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Kronikáři v Lysé

Uplatnila se přitom i Praha 11 a vzbudila zájem.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Kronikáři v Lysé

Bylo příjemné s Janem Řehounkem vše spolumoderovat.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Kronikáři v Lysé

Zájemci přijeli z různých regionů Čech.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Kronikáři v Lysé

7. setkání kronikářů v Lysé n.L. se vydařilo.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Kronikáři v Lysé

Střed výstaviště v Lysé n. L. patřil 13.4. kronikářům.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za památkami 2

Památky Prahy opět přivábily svoje obdivovatele.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za památkami 2

Pohled z věže na věže 2.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za památkami 2

Setkáme se do léta ještě několikrát. Přijďte také.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za památkami 2

Pohled z věže na věže 1.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za památkami 2

Za památkami vsedě 2. Plakátek.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Neprchalo se, loučilo se. A jaro je zde již právem.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Do vody ji svrhnem,/ potom rychle prchnem./
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Moranu si nesem/ zatím suchým lesem./
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Vzbudila se ze sna/ naše milá Vesna./
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Vznikla i píseň: Dneska je to príma,/ neboť končí zima./
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Novohradské aktuality z 15. století.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Pozornost ptactva.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Ing. P. Dufek o pochodech KČT Jižním Městem
 
, autor: p

Vítání jara

Energie stromů.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

RNDr. P. Dušek, CSc. o aktualitách v MHD.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Ing.Svoboda, CSc. o zdomácnělých stromech odjinud.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Nesou jména Mil. Bureše a Jar. Jíry.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Duby, pojmenované r. 2011, získaly popisky.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

U Chodovské hrušky bylo 22. 3. živo.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

a pozdrav vodě 22. března 2014
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Památky vsedě

Sešli se staří známí i noví zájemci.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Památky vsedě

Také takového Václava jsme mohli mít na Václaváku.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Památky vsedě

Povídat bylo o čem. I objekt vlády má starší historii.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Památky vsedě

Přišli a přijeli četní zájemci.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Památky vsedě

Vstupní díl v tvrzi.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Historie v tvrzi

Našel se čas i na předvánoční posezení.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Historie v tvrzi

Téma znělo Dramatické osudy pánů i pánů z Nemanic.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Historie v tvrzi

Další účastníci v sále tvrze.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Historie v tvrzi

Z příjemné besedy 10. 12.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Historie v tvrzi

Dramatické osudy.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 9. 11.

A pak k významným ambasádám. Praha ten den nabídla mnoho krás.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 9. 11.

rovnou na schody, kde se fotografují nové vlády.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 9. 11.

křivolakými uličkami...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 9. 11.

Od ministerstva zahraničí...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 9. 11.

Procházka Kruhu přátel regionální historie.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka státnosti

Památník svobody v zapadajícím slunci.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka státnosti

U Památníku svobody v parku u Chodovské tvrze.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka státnosti

..došlo i na rodinné vzpomínky na dobu před 95 roky a na historii místa.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka státnosti

..zástupci Kruhu přátel regionální historie. Na Litochlebském náměstí...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka státnosti

Počátky naší moderní státnosti opět před 28. 10. připomněli...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Krakonošský mýtus

...Chodovské tvrze.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Krakonošský mýtus

v sále
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Krakonošský mýtus

Několik záběrů...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Krakonošský mýtus

Téma, sdělné všude v českých zemích, táhlo.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Krakonošský mýtus

První podzimní beseda Kruhu přátel regionální historie.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Mistr i jeho věrní stáli pevně - s vírou v budoucnost.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Slavnostní chvíle u Husova pomníku za hlaholu trub a zvonů.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

V uličkách Starého Města díky nám zněla i čeština.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Za námi Praha a dějiny.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Výsledné úpravy.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Při významném výročí bratří hledáme netradiční polohu kytice.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Z ukládání kytice.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Příprava kytice Konstantinovi a Michaelovi.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Příjemné setkání. Někteří nebyli v zorném úhlu, dorazili i později.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Pocta

Hold velikánům našich dějin a staré Praze aložili přátelé historie.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

Za křeslickou kapličkou u osvěžovny byla cesta k létu ukončena.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

I tady si Botič nedávno zařádil. Porušený most, louka ještě plná vody.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

Co nového v pražské dopravě? A co nás čeká?
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

Tradiční zastávka u Krále dubů.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

Sklidil potlesk. Slunovrat bude 22.6. v prvních hodinách.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

V napouštěném rybníku Josef Kadleček za všechny otemkl léto 2013.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

Podpořili pojmenování dubů na hrázi Burjanovou alejí po +Josefu Burianovi - Burjanovi.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

Vzrůstající Milíčovskou alejí kolem zárodků minizoo směřovali k rybníku Homolka.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

15.6. se sešli u Milíčovského dvora.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Léto 2013

Zástupci Kruhu přátel regionální historie opět \"odemkli\" léto.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Člověče pohni se

Klub českých turistů připravil na 14. 5. podvečerní pochod naší částí Prahy - přírodou i zástavbou.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Konečně proniklo jaro

A rádi k probuzení jara symbolicky přispěli.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Konečně proniklo jaro

Připomínali si půvaby lesa.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Konečně proniklo jaro

Těšila je konečně se probouzející příroda.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Konečně proniklo jaro

Dozvídali se všelico o přírodě, minulosti, ale i dopravě.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Konečně proniklo jaro

Setkávali se s bytostmi současnosti i dávnověku.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Konečně proniklo jaro

V sobotu 13. 4. přátelé regionální historie Prahy 11 vyrazili pozdravit jaro a vodu.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Studenti a historie Jižního Města

Sekundány gymnázia Opatov 18. 3. zaujaly fotografie z historie Prahy 11.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Setkání kronikářů v Lysé nad Labem

Součástí byla i expozice z kronikářské činnosti.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Setkání kronikářů v Lysé nad Labem

Výměna zkušeností byla zajímavá.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Setkání kronikářů v Lysé nad Labem

V sobotu 16. 2. se v Lysé n. L. konalo setkání kronikářů.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

O pražských památkách

Povídání zvláště o palácích 7. 2. 2013 v muzeu na Florenci.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

O rodu Silva Tarouca

Téma dvou prosincových setkání v Muzeu hl. m. Prehy na Florenci.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Tvrz vždycky malebná.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

I Japonci by záviděli. Foto i předchozí Ing. M. Koštěl.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Bohatá barokní výzdoba kunratického chrámu.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Renesanční mříž ve vstupu do zámku.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Ve vstupu do zámku.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Výklady z dějin kultury i z dendrologie.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Ze zámeckého parku v Kunraticích.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Stará brána zve do zahrady.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z minulosti Kunratic a Chodova

Pozvánka
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Setkání kronikářů obcí

Pohled do sálu 2.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Setkání kronikářů obci

Pohled do sálu 1.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Setkání kronikářů obci

12_11_08
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka úsilí Čechů o svobodu

Před Památníkem svobody. O pietním setkání viz též Stalo se - III.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka úsilí Čechů o svobodu

Pietní uctění chodovských obětí 1. světové války.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka úsilí Čechů o svobodu

Z prvních okamžiků.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka úsilí Čechů o svobodu

Na Litochlebském náměstí - zástupci Kruhu přátel region. historie a Komise seniorů Prahy 11.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Připomínka úsilí Čechů o svobodu

Svítání nad Jižním Městem.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

Kolem Daliborky k Opyši.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

Vzhůru.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

V dolní části.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

Průchod o délce 84 m od severu k jihu. Foto: Ing.M.Koštěl.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

Výhled na monument české historie.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

Utěšené prostředí.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

To není palác, ale přímo zámek. Skrytý, Šternberský.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

Žili zde i medvědi.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

Aklimatizujeme se v lůně přírody uprostřed velkoměsta.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Jelením příkopem

pozvánka s Mihulkou
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za našimi velikány

Vzpomínka.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za našimi velikány

Procházka uličkami nejhezčího města v Evropě i v Orientu.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za našimi velikány

U pomníku K a M.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Za našimi velikány

S kytičkou na Karlově mostě.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Karluv most 2012

Od Karlova mostu na Starom. n.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Uspíšili jsme léto 2012

Už je to tady!
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Uspíšili jsme léto 2012

Něco nového z kultury a o spojích.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Uspíšili jsme léto 2012

Něco jsme se dozvěděli o přírodě.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Uspíšili jsme léto 2012

V sobotu 9. června jsme vyrazili.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání léta 2012

pozvánka
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Starší minulost Petrovic

Sešli se totiž zájemci o starší místní dějiny.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Starší minulost Petrovic

Povídalo se o časech hodně i méně dávných.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Starší minulost Petrovic

31.5. se v Praze Petrovicích promítaly snímky z fondů jihoměstského Muzea Prahy 11.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Setkání kronikářů

V květnu t.r. se konala tři pracovní setkání kronikářů ve SOA Praha - západ.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Interní výhled přes Severní park u tvrze na Jižní Město II.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Jeden z nových objektů Jižního Města se zajímavou náplní.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Tajemný nápis na cestě k bližším výhledům. Zjistíte kudy k pokladu?
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Mladí šli dál kupředu, starší se vraceli jistotou. Tak to bývá.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Na valu mezi dvěma částmi zaniklého hradu.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Vzpomínali jsme na princeznu Markétu, která se tady narodila Gutě, ženě krále Václava II.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

ale s výhledem na Jižní Město. Výklad o starobylém místě. Foto H. Wolfová.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Bylo nám hej, i počasí přálo. Prvním cílem bylo tajemstvím opředené místo...
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Výhledy od východu

Tahle vyjížďka ve službách KS Chodovská tvrz mířila na východ od Jižního Města.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Autobusem 28. dubna

Juk k sousedům.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Autobusem 28. dubna

V Křeslicích.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Autobusem 28. dubna

Na Dobré Vodě.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Autobusem 28. dubna

Na cestě k utajenému propustku.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Autobusem 28. dubna

Autobusem 28. dubna
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

U labutí u Labutě jsme se rozloučili.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

A přibylo nás i v samém závěru.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Všichni chtěli něco vědět o původní krčské železnici.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Rybník Labuť.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Jeden z fotodárků od paní Havlové.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Nic nedostaly.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Zaujaly erudovaně podané informace o městské dopravě.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Překonali jsme ve zdraví prudké poryvy větru.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Zajímavý odborný výklad o sekvojích ve všech formách.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Strom o kterém se mluvilo.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Povídalo se o přírodě, Jižním Městě i Krči.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Neuměli jsme poručit větru a dešti, ale poručit sobě ano. Z procházky 31. března Michelským lesem.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012

Vítání jara a pozdrav studánkám 2012.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Městské části Prahy 11

Plakátek.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Čtvrtě na jihu Prahy

Zájem o besedu na téma čtvrtě na jihu Prahy ve správním obvodu Praha 11 v Muzeu hl.m. Prahy byl.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vánoční beseda v tvrzi

Aby byli všichni vidět... Beztak nejsou!
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vánoční beseda v tvrzi

Srovnávání stavu dnes a dříve bylo zajímavé.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vánoční beseda v tvrzi

Táhlo téma Historie naruby i chuť se setkat. Známí i dosud neznámí.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vánoční beseda v tvrzi

15. 12. 2011 organizátoři stále přinášeli nové židle.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vánoční beseda

Historie naruby 15.12.2011
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 11 až do Hrnčířů

V galerii v tvrzi nám byl upřesněn termín setkání Historie JM naruby: ČTVRTEK 15. 12. v 17 h.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z Hrnčířů k naší tvrzi

V horohale, průhled na ministěnu.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 11 až do Hrnčířů

Horohala, jedna z jihoměstských pých, zaujala každého.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 11 až do Hrnčířů

Když se zešeřilo, shlédli jsme moderní interiéry.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z Hrnčířů k naší tvrzi

V jihoměstské sportovní hale.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 11 až do Hrnčířů

Obhlédli jsme krajinu i zástavbu, také tuto modlitebnu v Šeberově.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z Hrnčířů k naší tvrzi

Půvaby starého chrámu sv. Prokopa v Hrnčířích.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Z Hrnčířů k naší tvrzi

Dostali jsme fotografie také od Davida Kašpara. Několik prolíná původní soubor. Tato je z hrnčířského kostela.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Prahou 11 až do Hrnčířů

Praha 11 se nerozšířila, ale správní obvod má stejný název.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Autobusem

Autobusem za poznáním Prahy 11, městské části i správního obvodu.
 

Zajímavá místa od Braníka do Krče

Putování začínalo u břehů Vltavy kolem roku 1900.
 

Zajímavá místa od Braníka do Krče

U promítacího přístroje.
 

Zajímavá místa od Braníka do Krče

Levé křídlo.
 

Zajímavá místa od Braníka do Krče

Pravé křídlo.
 

Zajímavá místa od Braníka do Krče

2011, listopad 8, Modrý pavilo, Krč.
 

Toulání se starou Prahou

Zajímavá i poučná byla různá setkání. Zkrátka, hezký den.
 

Toulání se starou Prahou

Výhledy, které se nezapomínají. Touhle trasou míní přátelé regionální historie naplňovat tradiční podzimní vycházku, zpravidla zatím mířící na Zbraslav.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Toulání se starou Prahou

V Petřínských sadech.
 

Toulání se starou Prahou

Příjemný 1. říjen pro všechny účastníky.(Foto P. Smolík.)
 

Toulání se starou Prahou

1. října 2011
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Historie Jižního Města

Z expozice našeho muzea.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Historie Jižního Města

Z expozice našeho muzea.
 

Historie Jižního Města

Zájemci o minulost městské části.
 

Historie Jižního Města

Beseda v pobočce knihovny, spojená s prohlídkou epozice Muzea. (Foto: Karel Schebesta.)
 

Historie Jižního Města

Jírovcovo nám. knihovna
 

Pocta minulosti

...a trubač uzavřel tuhle sezónu.
 

Pocta minulosti

Apoštolové pokynuli...
 

Pocta minulosti

Blíží se rozchod.
 

Pocta minulosti

Květy úcty.
 

Pocta minulosti

Zde mají být uloženy hlavy představitelů stavů z roku 1621.
 

Pocta minulosti

U Staronové synagogy a v Pařížské ulici.
 

Pocta minulosti

Kytice úcty Konstantinovi a Metodějovi.
 

Pocta minulosti

Společná fotografie před sousoším od K. Dvořáka.
 

Pocta minulosti

Příjemné setkání.
 

Pocta minulosti - pozvánka

XXII. ročník procházky od Karlova mostu na Starom. nám. 25. 6. 2011
 

XV. Otvírání léta

A léto je zdárně otevřeno.
 

XV. Otvírání léta

Odpočinek na lesním nádraží.
 

XV. Otvírání léta

Na mysu u rybníka Homolky.
 

XV. Otvírání léta

Cesta k lesu.
 

XV. Otvírání léta

Milíčovský les 2011
 

Na Slavíně s Mgr. V. Potočkem

Výklad.
 

Na Slavíně s Mgr. V. Potočkem

V hrobce osobností.
 

Na Slavíně s Mgr. V. Potočkem

Exkurze 12. května 2011.
 

Otvírání jara 2011

...a pomohli jí do nenávratna.
 

Otvírání jara 2011

Definitivně odhodili Moranu - minulou zimu.
 

Otvírání jara 2011

Uctili cizokrajné lesní velikány, které neodmítají, podobně jako cizokrajné muflony.
 

Otvírání jara 2011

Pozdravili studánku hlubánku - jinak Žofínku.
 

Otvírání jara 2011

...také již starou, ale věčně se opakující historii navždy ztracené velké lásky, ...
 

Otvírání jara 2011

...prastarou a významnou, jen zdánlivě jepičí historii Nového hradu, ...
 

Otvírání jara 2011

Připomněli si praktické otázky dnešního života, ...
 

Otvírání jara 2011

pamatující ale i na stáří a sepětí generací a lidí s jejich domovem.
 

Otvírání jara 2011

Další památný dub přiřkli Miroslavu Burešovi jako dík za jeho baladickou báseň Otvírání studánek, oslavující jaro a mládí,...
 

Otvírání jara 2011

zasvětili právě tomuto Nestorovi zdejšího Otvírání studánek.
 

Otvírání jara 2011

Prastarý dub, který kdysi nechal ozdobit trikolórou dr. Jaroslav Jíra, ...
 

Otvírání jara 2011

Předem u chodovské hrušky - pamětnice vyslechli poselství z Rokytna poblíž památného Sykovce (Žďárské vrchy).
 

Otvírání jara 2011

tedy vlastně v Kunratickém, Michelském a taky v našem lese přivítat jaro...
 

Otvírání jara 2011

V sobotu 16. dubna se jihoměšťané, Kruh přátel regionální historie a další zájemci vydali do Kunratického lesa...
 

Otvírání jara a pozdrav studánkám 2011

2011_04_16
 

Tradice Otvírání studánek

12. 4. si účastníci besedy připomněli tradici otvírání studánek v našich zemích a XXXI roků v našem regionu a potvrdili si sraz na Otvírání jara 16. 4.
 

Tradice studánek

11_04_12 Krč
 

Kruh přátel v Průhonicích

Výklad ing. A.M. Svobody, CSc. na nádvoří zámku.
 

Kruh přátel v Průhonicích

Exkurze 29.3.2011. Zahájení na náměstí v Průhonicích.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Kruh přátel v Průhonicích

Exkurze za architekturou a dějinami místa i odborných ústavů.
 

Únor 2011

O Lucemburcich
 

Leden 2011

Beseda o Průhonicích
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Plavba

co
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Plavba

hk
 

Les léčí duši

Šimsovo sanatorium a Lesní divadlo v Krči.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

V tvrzi na podzim 2010

Ohlédnutí za předchozí činnosti.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

V tvrzi na podzim 2010

14. září se loučili členové SPHV - i s expozicí v tvrzi.
 

Otvírání studánek 2010

Duben 2010. Prohlídka památného chrámu v Kunraticích.
 

Otvírání studánek 2010

Duben 2010. Setkání na staré kunratické návsi u chrámu. Se Sokolem Kunratice.
 

Na Pakráci...

O věcech neveselých.
 

Na Pankráci

10_04_13 Povídání o starodávném vězeňství. V pobočce v Krči.
 

Opatov Komunikace

Účastníci besedy.
 

Opatov Komunikace

10_03_30 V pobočce Opatov.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

2008 Krč Braník

Přednáška v Modrém pavilonu.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

MP11

MP11
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

RNDr. P. Dušek, CSc. o aktualitách v MHD.
 
, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Vítání jara

Moranu si nesem/ zatím suchým lesem./
 
 
15.4.2011 8:56:57 - aktualizováno 21.1.2015 18:48:18 | přečteno 18169x | PhDr. Jiří Bartoň

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load