Vydávání průkazů

Tato stránka informuje o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu u Úřadu městské části Praha 11, Odboru vnitřních věcí, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, se sídlem v Praze 4, Vidimova ulice 1324. Pro vydání dokladů je zákonem stanovena lhůta 30 dnů. Státní tiskárně cenin se s ohledem na jejich technické možnosti daří vyhotovovat doklady ve lhůtě kratší. V uvedených tabulkách lze zjistit podle data podání žádosti o vydání občanského průkazu či cestovního pasu, zda je již doklad připraven k předání. Údaj o možnosti dřívějšího vyzvednutí dokladu po uplynutí 30 denní lhůty se již v tabulce nezobrazuje.

JménoFunkceKontaktE-mail
Mgr. Hana Maškovávedoucí Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů+420 267 902 390maskovah@praha11.cz
Petra Danisovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 379danisovap@praha11.cz
Petra Faitovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 381faitovap@praha11.cz
Markéta Gajdovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 380gajdovam@praha11.cz
Pavla Chalupovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 382chalupovap@praha11.cz
Eva Kosánovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 394kosanovae@praha11.cz
Martina Midlochovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 389midlochovam@praha11.cz
Věra Michlovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 384michlovav@praha11.cz
Iva Nejedlásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 387nejedlai@praha11.cz
Jana Rothovásamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 378rothovaj@praha11.cz
Magdaléna Vaňová, DiS.samostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 383vanovam@praha11.cz
Alena Henychovásamostatná odborná referentka správních činností (volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná)+420 267 902 391henychovaa@praha11.cz
load