Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Odpovědi - Téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na vaše otázky odpovídá Ing. EVA ŠTAMPACHOVÁ, zástupkyně starosty ÚMČ Praha 11.


Dotaz od paní Padiorové

Chtěla bych se zeptat, co bude dál s úpravou vnitrobloku mezi ulicí Květnového vítězství a Matúškovou. Byly zde odstraněny staré betonové prvky na bývalých dětských hřištích, poté byla středem louky, kde byla prošlapaná úzká cestička, vytvořena dva metry široká "silnice", místo trávníku zůstala ledabyle rozhozená hlína se zbytky obrubníků, kamení a štěrku. Uvažuje se zde s nějakou výsadbou, trávníkem a lavičkami, nebo tuto hrůzu máme považovat za dokončenou?

Vážená paní Padiorová,
na Vámi popisované úpravy se městské části podařilo získat dotaci z fondů Evropské unie. Po dokončení prací v místě vznikne travnatá plocha s lavičkami a výsadbou alejových stromů.

S pozdravem
Eva Štampachová

Otázky pro - foto 1, obrázek se otevře v novém okněOtázky pro - foto 2, obrázek se otevře v novém okněOtázky pro - foto 3, obrázek se otevře v novém okně


Dotaz od Soni Domasové

Dobrý den,

naproti Mateřské školce Madolinka je velký panelákový dům. Za ním se nachází zhruba 20 kovových věšáků na prádlo ze sedmdesátých let. Tyto věšáky nikdo nevyužívá. Dělají jen ostudu. Místo toho by tam mohlo být dětské hřiště a lavičky s odpadkovými koši.

Před vchodem do základní školy, která se nachází hned vedle MŠ Madolinka, také mohou být umístěny lavičky a odpadkové koše. Denně tam čeká spousta babiček a maminek na své děti.

Děkuji a přeji hezký den.

Soňa Domasová

Vážená paní Domasová,

klepadla a sušáky na prádlo jsou ve vlastnictví bytových domů, neboť tvoří jejich technické vybavení z dob výstavby. Stejně jako kontejnerová stání. MČ Praha 11 pořídila v roce 2008 pasport klepadel a sušáků. Odbor územního rozvoje oslovil bytová družstva a společenství vlastníků jednotek proto, aby se oslovení vyjádřili, co s uvedeným mobiliářem zamýšlí. MČ Praha 11 ve spolupráci s vlastníky a na své náklady postupně odstraňuje uvedená klepadla a sušáky. V současné době byla dokončena lokalita Jižní Město II. Vzhledem k velkému množství klepadel a sušáků jsou náklady na jejich odstranění velmi vysoké. Odstranění klepadel a sušáků je tudíž závislé zejména na finančních možnostech MČ Praha 11.

K Vaší druhé připomínce - Odbor životního prostředí zařadil do seznamu požadavků na umístění parkových lavic a odpadkových košů uvedenou lokalitu. Uvedený mobiliář bude umístěn do konce května letošního roku.

S pozdravem a poděkováním za zájem o hezké prostředí na JM

Eva Štampachová


Dotaz od paní Benazouzové

Dobrý den. Ve vnitrobloku ul Chalupkova - Brandlova je velice hezké dětské hřiště. Bohužel, v části kde je herní prvek s klouzačkami není žádná lavička. Rodiče jsou nuceni postávat u plotu. Bylo by možné to napravit? Děkuji. Mám ještě jednu otázku: Je v plánu oprava nebo likvidace polorozpadlého pískoviště v ul. Brandlova (mezi Modrou školou a Hněvkovského)? Maminky z okolí by byly pro zachování a opravu.

Vážená paní Benazouzová,

MČ Praha 11 ke konci května začne postupně umísťovat na celém území MČ Praha 11nové parkové lavice. Součástí plánu je i doplnění lavic na uvedené oploceného hřiště.

Na území MČ Praha 11 je v současné domě udržováno 186 dětských hřišť. Usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26. 4. 2005 a usn. č. 1062/34/R/2009 ze dne 16. 12. 2009 bylo 65 hřišť určeno k zachování a celkové rekonstrukci. Hřiště v ul. Brandlova je určeno k přeměně na veřejnou zeleň, neboť v docházkové vzdálenosti je uvedené hřiště v ul. Chalupkova nebo v ul. Michnova, Vejvanovského. V případě potřeby bližších informací o dětských hřištích, jejich rozmístění, vybavení ap. se lze podívat na stránky MČ Praha 11 v sekci životní prostředí - veřejná zeleň https://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/verejna-zelen/optimalizace-poctu-detskych-hrist-na-uzemi-mc-praha-11.html.

Děkuji Vám za projevený zájem o kvalitní životní prostředí a dětská hřiště na Jižním Městě.
S pozdravem Eva Štampachová


Dotaz od Miroslavy Dobišové

Dobrý den, moje otázka se týká využití sběren velkého odpadu. Já, manžel i celá naše rodina máme slovenské občanství. Žijeme v Praze 3 roky, máme tu přechodný pobyt (trvalý pobyt je možný až po 5 letech), manžel tu pracuje, děti chodí do školy a školky. Před rokem jsme koupili byt, který jsme předělávali. Měli jsme dost velké množství velkého odpadu - starý nábytek, stará kuch. linka, staré podlahy apod. Když jsem se informovala na sběrném dvoře, jak je to s odpadem, řekli mi, že jako občan SR nemúžu využít bezplatně sběrný dvúr. Chtěla bych vědět, proč. Bydlíme tady stejně jako každý jiný, taky tady platíme všechny naše daně a jiné poplatky jako každý. V celé České republice nemáme žádné jiné bydlení. Je jasné, že stavební a jiný velký odpad nemúžeme vozit na Slovensko. Co s ním máme dělat? Proto mně taky zajímá, jestli neplánujete toto omezení změnit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

organizaci svozů komunálního odpadu a jeho odstraňování zajišťuje na území hl.m. Prahy odbor ochrany prostředí MHMP prostřednictvím svozové firmy a jejích subdodavatelů. V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy „Projekt hospodaření s odpady“ (usnesením č.47 ze dne 16.1.1996) a realizací tohoto projektu byla pověřená svozová společnost Pražské služby, a.s. Provozování sběrných dvorů hl.m. Prahy je finančně kryto z rozpočtu HMP a pravidla provozu sběrných dvorů byla stanovena Zastupitelstvem HMP.

V současné době sběrné dvory hl.m. Prahy slouží k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů (objemný odpad, stavební odpad do 1m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, kartony, nebezpečné odpady) a vyřazených elektrických a elektronických zařízení, obyvatelům města, kteří mají trvalý pobyt na jeho území. Právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území HMP, mohou ve sběrných dvorech odložit odpad za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Z uvedeného vyplývá, že osoby, které nemají trvalý pobyt na území Prahy, nemohou využít služby bezplatného uložení odpadu. Podle sdělení odboru ochrany prostředí MHMP není možné ošetřit event. prokázání přechodného pobytu, dlouhodobého pobytu, pronájmu, aby nebyl stanovený systém zneužíván. Tyto údaje nejsou uvedeny v průkazech totožnosti a obsluha sběrných dvorů by obtížně vyžadovala např. úředně ověřené kopie nájemních smluv, povolení k pobytu apod. Podle vyjádření OOP MHMP se v nejbližší době neuvažuje o změně systému provozování sběrných dvorů.

Ještě k možnostem odstraňování odpadů. Osoby, které nemají trvalý pobyt na území hl.m. Prahy, mohou za menší úplatu odevzdat komunální odpady také ve sběrných dvorech, případně si mohou objednat odstranění odpadů u kterékoliv oprávněné osoby (např. u svozové společnosti).

S pozdravem Eva Štampachová

3.5.2010 16:32:08 | přečteno 2857x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load