Na obsah stránky

ENDE
 

Dokumenty - Tiskopisy

Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení ve formátech DOC, PDF.

ikona souboružádost - místní úprava dopravního značení_novýe-UtilityReport

Odbor Kanceláře tajemníka

Kancelář starosty

oddělení právní

Odbor ekonomický

Odbor majetkoprávní

Nebytové prostory

Byty 

Odbor správy majetku

ikona souboru

Oddělení dopravy a silniční správní úřad

Zvláštní užívání pozemních komunikací:

Připojení pozemních komunikací:

Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu:

Zvláštní užívání pozemních komunikací - držitelé ZTP:


Dopravní značení:

ikona souboruŽádost o stanovení  změny  z místní  a přechodné úpravy, dle § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

ikona souboruŽádost o stanovení změny z místní a přechodné úpravy, dle § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích


Žádost o vydání závazného stanoviska:

ikona souboruŽádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ikona souboruŽádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 


Odbor výstavbyikona souboruSystém stavebně technické prevence 

ikona souboruSoupis podkladů k ÚR a SP Praha 11

Vodoprávní úřad

Odbor živnostenský (aktualizované k 06.01.2016)

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ (JRF/elektronická verze JRF) + POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

DALŠÍ FORMULÁŘE

Odbor životního prostředí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Grantové řízení

Formuláře

Odbor školství a kultury

Oznámení o konání akce

 Formuláře  - žádosti o dotace na rok 2018 v oblasti kultury a sportu

Formuláře - vyúčtování dotací za rok 2017

Odbor územního rozvoje

Odbor vnitřních věcí

OV

01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 003

01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 003

 
01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 001

01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 001

 
01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 005

01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 005

 
02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 001

02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 001

 
02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 002

02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 002

 
01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 002

01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 002

 
01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 004

01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 004

 
02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 003

02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 003

 
01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 006

01 Zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby page 006

 
03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 001

03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 001

 
02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 005

02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 005

 
03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 003

03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 003

 
03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 005

03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 005

 
02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 004

02 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vyuziti uzemi page 004

 
03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 004

03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 004

 
03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 002

03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 002

 
04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 001

04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 001

 
04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 002

04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 002

 
03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 006

03 Zadost o vydani rozhodnuti o zmene vlivu uzivani stavby na uzemi page 006

 
05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 003

05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 003

 
04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 003

04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 003

 
05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 001

05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 001

 
05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 005

05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 005

 
05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 002

05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 002

 
05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 004

05 Zadost o vydani rozhodnuti o ochrannem pasmu page 004

 
04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 004

04 Zadost o vydani rozhodnuti o deleni nebo scelovani pozemku page 004

 
06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 001

06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 001

 
06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 005

06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 005

 
06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 003

06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 003

 
06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 004

06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 004

 
06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 002

06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 002

 
06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 006

06 Zadost o vydani spolecneho UR a UR page 006

 
07 Zadost o uzemni souhlas page 003

07 Zadost o uzemni souhlas page 003

 
07 Zadost o uzemni souhlas page 002

07 Zadost o uzemni souhlas page 002

 
07 Zadost o uzemni souhlas page 005

07 Zadost o uzemni souhlas page 005

 
07 Zadost o uzemni souhlas page 001

07 Zadost o uzemni souhlas page 001

 
08 Ohlaseni stavby page 001

08 Ohlaseni stavby page 001

 
07 Zadost o uzemni souhlas page 004

07 Zadost o uzemni souhlas page 004

 
08 Ohlaseni stavby page 002

08 Ohlaseni stavby page 002

 
08 Ohlaseni stavby page 003

08 Ohlaseni stavby page 003

 
08 Ohlaseni stavby page 004

08 Ohlaseni stavby page 004

 
09 Zadost o stavebni povoleni page 001

09 Zadost o stavebni povoleni page 001

 
08 Ohlaseni stavby page 005

08 Ohlaseni stavby page 005

 
09 Zadost o stavebni povoleni page 005

09 Zadost o stavebni povoleni page 005

 
09 Zadost o stavebni povoleni page 004

09 Zadost o stavebni povoleni page 004

 
09 Zadost o stavebni povoleni page 003

09 Zadost o stavebni povoleni page 003

 
09 Zadost o stavebni povoleni page 002

09 Zadost o stavebni povoleni page 002

 
08 Ohlaseni stavby page 006

08 Ohlaseni stavby page 006

 
10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 001

10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 001

 
10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 003

10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 003

 
10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 005

10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 005

 
10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 004

10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 004

 
10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 002

10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 002

 
11 Oznameni o uzivani stavby page 003

11 Oznameni o uzivani stavby page 003

 
09 Zadost o stavebni povoleni page 006

09 Zadost o stavebni povoleni page 006

 
11 Oznameni o uzivani stavby page 001

11 Oznameni o uzivani stavby page 001

 
11 Oznameni o uzivani stavby page 002

11 Oznameni o uzivani stavby page 002

 
10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 006

10 Oznameni stavebniho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora page 006

 
12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 003

12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 003

 
12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 002

12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 002

 
12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 006

12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 006

 
12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 001

12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 001

 
11 Oznameni o uzivani stavby page 004

11 Oznameni o uzivani stavby page 004

 
11 Oznameni o uzivani stavby page 005

11 Oznameni o uzivani stavby page 005

 
12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 004

12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 004

 
13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 003

13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 003

 
12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 005

12 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu page 005

 
13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 004

13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 004

 
13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 007

13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 007

 
13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 001

13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 001

 
13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 002

13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 002

 
14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 004

14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 004

 
14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 002

14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 002

 
13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 005

13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 005

 
13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 006

13 Zadost o povoleni predcasneho uzivani stavby page 006

 
14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 001

14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 001

 
14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 003

14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 003

 
14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 006

14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 006

 
15 Ohlaseni odstraneni page 001

15 Ohlaseni odstraneni page 001

 
15 Ohlaseni odstraneni page 005

15 Ohlaseni odstraneni page 005

 
14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 005

14 Oznameni zmeny v uzivani stavby page 005

 
15 Ohlaseni odstraneni page 003

15 Ohlaseni odstraneni page 003

 
15 Ohlaseni odstraneni page 006

15 Ohlaseni odstraneni page 006

 
15 Ohlaseni odstraneni page 004

15 Ohlaseni odstraneni page 004

 
15 Ohlaseni odstraneni page 002

15 Ohlaseni odstraneni page 002

 
15 Ohlaseni odstraneni page 007

15 Ohlaseni odstraneni page 007

 
 
26.1.2009 14:50:53 - aktualizováno 2.11.2017 10:13:07 | přečteno 82344x | Charlie Root

Navigace

 
load