Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Získání živnostenského oprávnění

Získání živnostenského oprávnění

Získání živnostenského oprávnění je určitým odrazovým můstkem k zahájení podnikatelské činnosti.

Rozlišujeme dva základní druhy živností, a to živnosti ohlašovací a koncesované.

Mezi ohlašovací živnosti patří

- živnosti řemeslné,

- živnosti vázané,

- živnost  volná.

Řemeslné živnosti

U řemeslných živností je vyžadována odborná způsobilost, která se prokazuje výučním listem, maturitním vysvědčením, dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání, uznáním odborné kvalifikace uznávacím orgánem, a to vždy v příslušném oboru.

Odbornou způsobilost lze také doložit výučním listem, maturitním vysvědčením, dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru nebo dokladem o ukončení rekvalifikace, pak ale k těmto dokladům přistupuje navíc doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru činnosti. V případě vysokoškolského vzdělání v příbuzné oblasti studijních programů a oborů se již praxe nevyžaduje.

Odbornou způsobilost lze také doložit doklady o vykonání šestileté praxe v oboru.

Tyto živnosti mohou být vykonávány při splnění podmínek již dnem ohlášení a na základě ohlášení.

Vázané živnosti

U živností vázaných je vyžadována odborná způsobilost, která se prokazuje různě podle konkrétní živnosti. Druhy vázaných živností a způsob prokázání odborné způsobilosti je stanoven živnostenským zákonem, přílohou č. 2.

Volná živnost

Nevyžaduje žádné odborné způsobilosti. Je z hlediska ohlášení nejjednodušší živností. Pro zahájení činnosti v některém z oborů volné živnosti postačí vyplnit JRF, předložit doklad totožnosti a uhradit správní poplatek 1000 Kč.

Koncesované živnosti

Tyto živnosti mohou být provozovány pouze na základě udělení koncese, tedy až po nabytí právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu, který o udělení koncese rozhoduje. Druhy koncesovaných živností a způsob prokázání odborné způsobilosti je stanoven živnostenským zákonem, v příloze č. 3.

 Pro začátek podnikání je tedy nutné podat ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi na živnostenském úřadě a zaregistrovat se na finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně a úřadě práce. Tyto povinnosti lze splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, na tzv. centrálním registračním místě — CRM, kde je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) učinit přihlášky do různých evidencí. Tento formulář v podstatě umožní začít jakoukoliv samostatnou výdělečnou činnost. Výše zmíněný JRF nahrazuje tedy různé typy formulářů pro podání, které podnikatel dříve musel učinit před vstupem do podnikání. Pokud se na živnostenský úřad podnikatel dostaví osobně, nemusí předem JRF formulář vyplňovat. Všechny potřebné údaje sdělí přímo pracovníkovi, který je vyplní do elektronického JRF, který bude vytištěn, podnikatelem zkontrolován a podepsán.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace, resp. přihlášky do evidencí:

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

· Ohlášení živnosti

· Žádost o koncesi

· Oznámení změny, resp. Doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona

· Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

· Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

· Oznámení o přerušení provozování živnosti

· Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Od 1.1.2013 není možné podávat přihlášky k daňové registraci, oznamovat změny registračních údajů, ani žádat o zrušení registrace prostřednictvím JRF. Přihlášku k daňové registraci, ohlášení změny registračních údajů a žádost o zrušení registrace, bude nově možné podat pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí. Tyto daňové tiskopisy budou kromě finančních úřadů a jejich územních pracovišť k dispozici rovněž na CRM, kde je bude možné rovněž i podat.

Tiskopisy vydané Ministerstvem financí, týkající se daňové registrace a jejích změn jsou následující:

· Přihláška k registraci pro fyzické osoby

· Přihláška k registraci pro právnické osoby

· Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

· Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

· Příloha k přihlášce k registraci – Odštěpné závody a provozovny

· Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace

Uvedené tiskopisy vydané Ministerstvem financí mají na konci první stránky uvedeno číslo vzoru tiskopisu.

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

· Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ

· Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4. Ve vztahu k úřadu práce:

· Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

· Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

26.1.2010 10:57:47 - aktualizováno 3.3.2014 11:40:24 | přečteno 5348x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load