Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Pojištění

Povinné pojištění v ČR rozeznáváme dvojího druhu: veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Veřejné zdravotní pojištění

Povinnost účastnit se na zdravotním pojištění je dána tím, že máme trvalý pobyt na území ČR.

Zdravotní pojištění - živnostník

Jako živnostník máte povinnost platit ze svých zisků zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se platí zálohově každý měsíc (pokud je živnost považována za hlavní činnost). Výše pojištění je stanovena na 13,5 % z vyměřovacího základu (většinou se shoduje se základem daně). Na konci roku musíme vyplnit na předepsaném formuláři přehled o zdravotním pojištění.

Zdravotní pojištění za zaměstnance

Pokud jste zaměstnavatel, máte ze zákona povinnost platit za své zaměstnance část zdravotního pojištění a také vystupujete ve funkci plátce tohoto pojištění. Prakticky to znamená, že za zaměstnance odvedete státu 13,5% z vyměřovacího základu (hrubých mezd), přitom nákladem pro zaměstnavatele budou pouze 2/3 z tohoto pojištění. 1/3 pojištění se zaměstnanci sráží z jeho mzdy. Pojištění se odvádí měsíčně.

Sociální pojištění

Povinnost účastnit se na sociálním pojištění je v ČR dána tím, že máme příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání (či z jiné výdělečné činnosti dané zákonem).

Sociální pojištění se skládá ze tří základních složek: nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Sociální pojištění - živnostník

Jako živnostník máte povinnost platit sociální pojištění v rozsahu důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (29,2% z vyměřovacího základu nebo 26,2% z vyměřovacího základu při účasti v II. důchodovém pilíři v roce 2014), účast na nemocenském pojištění je dobrovolná (2,3% z vyměřovacího základu v roce 2012). Stejně jako u zdravotního pojištění, tak u sociálního pojištění se platí zálohy každý měsíc z vyměřovacího základu. Na konci roku musíme vyplnit celkový přehled o sociálním pojištění na předepsaném tiskopise.

 

Sociální pojištění za zaměstnance

Pokud máte zaměstnance, musíte za ně odvádět sociální pojištění, a to jak pojištění, které si platí sami zaměstnanci, tak také pojištění, které máte povinnost hradit jako zaměstnavatel za své zaměstnance. Náklady pro zaměstnavatele jsou ve výši 25% z hrubých mezd, a to každý měsíc.

26.1.2010 10:58:15 | přečteno 3054x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load