Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Příprava koncertu Madonny

V prostorách přírodního amfiteátru Chodov - Na Jelenách se ve čtvrtek 13. srpna 2009 uskuteční v rámci koncertního turné Sticky & Sweet Tour koncert zpěvačky Madonny.

Souhrn aktuálních informací o přípravách koncertu Madonny můžete sledovat v reportáži zde ve 112.dílu Aktuálu Prahy 11.

Pořadatelem koncertu je společnost Live Nation Czech Republic s.r.o., Kloboukova 69, 148 00 Praha 4, tel: 267 910 539, 267 910 547, 267 910 409, fax: 267 910 553, e-mail a web:info@livenation.cz, www.livenation.cz

Informační leták s plánkem areálu, dopravními omezeními a základními informacemi ke stažení ikona souboruMadonna informační leták. Oznámení místa konání koncertu odstartovalo řadu jednání, vyjádření a stanovisek ke konání koncertu ze strany městské části Praha 11 a dalších dotčených subjektů. Vzhledem k faktu, že je městská část majitelem pouze zanedbatelné části pozemků v dané lokalitě, probíhala daná jednání z pohledu životního prostředí, bezpečnosti a dopravní obslužnosti.

Chronologii těchto jednání nejlépe ilustruje daný soupis:

 • 11. února 2009 - stanovisko vedení městské části Praha 11 k záměru pořádání koncertu v lokalitě Na Jelenách
 • 12. února 2009 - zařazení na program jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • 9. března 2009 - setkání zástupců městské části se zástupci pořadatelské agentury a dalších podílejících se subjektů v místě plánovaného konání koncertu
 • 16. dubna 2009 - na základě místního šetření a rozhodnutí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 začínají úklidové práce na předmětných pozemcích, včetně odstranění nepovolených skládek
 • 4. června 2009 - společné jednání s vedením městské části Praha 11 a pověřeným a právním zástupcem pořádající agentury
 • 18. června 2009 - společné jednání zástupců ÚMČ Praha 11 (odbor životního prostředí, silniční správní úřad, odbor kancelář starosty, zástupce starosty) s pověřeným zástupcem pořadatelské agentury Live Nation a projektantem odboru dopravy MHMP
 • 3. července 2009 - společné jednání na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy se zástupci Policie ČR, městské části Praha 11, Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství městské policie Praha 11 a dalšími
 • 8. července 2009 - společné jednání zástupců ÚMČ Praha 11 (odbor životního prostředí, silniční správní úřad, odbor kancelář starosty, zástupce starosty), MČ Šeberov se zástupci pořadatelské agentury Live Nation. Jednání se dále zúčastnil i velitel hasičské stanice 4 - Chodov (Hasičský záchranný sbor)
 • 21. července 2009 - společné jednání na Magistrátu hl. m. Prahy (zástupci ÚMČ Praha 11, Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství městské policie Praha 11, ředitel odboru krizového řízení MHMP, zástupce TSK Praha - Technická správa komunikací, zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy, zástupce společnosti Eltodo).
 • 10. srpna 2009 - velká koordinační schůzka desítek zástupců všech zainteresovaných složek podílejících se na přípravě a průběhu bezpečnostních a organizačních opatření v místě konání koncertu.

 • Mimo tato jednání proběhla i řada neoficiálních schůzek se zástupci jednotlivých zainteresovaných subjektů, ať už Policie ČR, ÚMČ Praha 11, ředitelství Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby ad.

V rámci těchto jednání byly též předloženy a prezentovány dokumenty, které postupně uveřejňujeme na našich internetových stránkách (krátké shrnutí podmínek, které byly uloženy pořadateli, včetně dalších aktuálních informací jako např. informační leták s nejčastějšími otázkami ohledně koncertu, plánek areálu, dopravně inženýrská opatření, uzavírek). Uzavírky a dopravní opatření se budou týkat zejména vjezdů do těchto ulic v oblasti:

 • JMII: Láskova, Jarníkova, Hráského, Šustova, Dědinova, Augustinova, Kloknerova, Hrdličkova, Komárkova.
 • Starého Chodova: Bartůňkova, V Benátkách, K Remízku.
 • JMI: Křejpského, Zdiměřická (oba vjezdy), Chomutovická.

Z hlediska zajištění co největší informovanosti všech občanů bylo s pořadatelskou agenturou na základě našich specifik domluveno dodání 5 000 informačních letáků. V současné době jsou tyto letáky připraveny k distribuci do všech informačních center a dalších dobře známých míst (KC Zahrada, Chodovská tvrz, OC Chodov, Městská knihovna, Cinema City - Galaxie, Česká pošta, vestibula metra Roztyly, Chodov, Opatov, Háje atd.). Distribuci dalších několika tisíc letáků dále zajistí pořadatelská agentura v rámci dalších vytipovaných lokalit. Informace o koncertu bude též možné získat na autobusových zastávkách městské hromadné dopravy.

Z bezpečnostního hlediska bude konání koncertu pod zvýšením dohledem všech složek integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Záchranná zdravotní služba, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy) včetně více jak dvou stovek pracovníků pořadatelské společnosti. Vše s důrazem na bezpečnost všech návštěvníků i obyvatel městské části.

O přípravách koncertu jsme již průběžně informavali na níže uvedených odkazech:

 • V prostoru ulice Na Jelenách již probíhají úklidové práce, čtěte zde.
 • Koncert v lokalitě Na Jelenách, čtěte zde.
 • Pořádání kulturních akcí v lokalitě Na Jelenách, k. ú. Chodov, v roce 2009, společností Live Nation Czech Republic, s.r.o. (záznam jednání Zastupitelstva městské části Praha 11) sledujte zde.

Nabízíme také souhrn základních informací z dosud proběhlých jednání:

 • Místo konání koncertu: podél ul. Na Jelenách.
 • Maximálně se počítá s návštěvou cca 40-50 tis. diváků, prodávají se 4 druhy vstupného.
 • Vstup do areálu bude prostřednictvím dvou přístupových cest (k dispozici 200 - 250 pracovníků pořadatelské společnosti dohlížejících na prostor po celé délce přístupových cest).
 • První polovina návštěvníků cca 20 tisíc diváků - blízko valu, vstup do areálu od metra Opatov dále pěšky uzavřenou částí ul. Chilská do místa konání, před koncertem bude pořadatelem zřízen vyčkávací prostor pro shromáždění.
 • Druhá polovina návštěvníků, kteří budou mít vstupenky na stání u pódia a na tribunu, cca 20 tisíc lidí, vstoupí do areálu od metra Chodov, pěšky uzavřenou ul. Roztylská poblíž budovy firmy Braun a dále směru ke vstupu do areálu, kde budou umístěny turnikety.
 • Páteřní komunikace zůstanou volné a průjezdné!
 • Sjezd z dálnice D1 - Exit Šeberov bude v době koncertu uzavřen (informace budou umístěny dostatečně před sjezdem)
 • Dojde k uzavření vnitrobloků sídlišť proti vjezdu návštěvníků koncertu, a to: uzavření komunikací dopravním značením B11 „zákaz vjezdu motorových vozidel“ + „dodatková tabulka“, jejíž znění bude dohodnuto na základě jednání OKS ÚMČ Praha 11 a Policie ČR.
 • Během akce nebude povolován jak ÚMČ Praha 11, tak DOP MHMP žádný stánkový ani pochůzkový prodej na přístupových trasách z důvodu zajištění potřebné kapacity těchto tras.

 • V rámci zdravotnického, požárního a bezpečnostního zajištění bude v areálu koncertu i mimo něj několik desítek záchranářů a policistů: Zdravotní zajištění: 80 zdravotních záchranářů včetně 8 sanitních vozů a dvou stanů, pěší hlídky v terénu uvnitř areálů i na přístupu od metra k areálu, zajištění pitné vody. Protipožární zajištění: 30 hasičů a dalších 15 proškolených odpovědných osob včetně požárních asistenčních hlídek, zásahové jednotky a speciální technika (vysokozdvižná plošina, CO2 vůz, vyprošťovací vůz). Městská policie: 150 strážníků - 130 zajišťujících veřejný pořádek a dopravu, 20 jako posila na stanicích metra. Policie ČR: 90 policistů v terénu. Pořadatel: 250 lidí pořadatelské agentury dohlížející na koridory spojující stanice metra a vstup do areálů. Cca 1 000 osob podílejících na přípravách bezpečnostního a organizačního zajištění.

Zákaz se bude týkat vjezdů do uvedených ulic v oblasti:

 • JMII: Láskova, Jarníkova, Hráského, Šustova, Dědinova, Augustinova, Kloknerova, Hrdličkova, Komárkova
 • Starý Chodov: Bartůňkova, V Benátkách, K remízku
 • JMI: Křejpského, Zdiměřická (oba vjezdy), Chomutovická
 • Omezení bude platit dne 13. 8. 2009 od 12 - 24 hod., značky budou připraveny 7 dní předem, plánovaný začátek koncertu od 19 hod. (vstup do areálu od 17:00)
 • Na kontrolách uzavřených vjezdů se budou podílet jak obě složky Policie, tak dobrovolníci z řad pořadatelské agentury.
 • K dispozici bude detailní plánek areálu včetně čtyřstránkového letáků se základními informacemi pro obyvatele (distribuce bude zajištěna jak ze strany MČ, tak ze strany pořadatele dle konkrétně vybraných lokalit).
 • Informace o uzavření komunikací budou stejně jako ostatní informace k dispozici na webových stránkách MČ Praha 11 včetně dalšího, dle potřeb průběžně aktualizovaného okruhu otázek týkajících se dalších doplňujících informací.
 • Pro prezentaci opatření v rámci medializace akce předpokládá pořádající agentura využití prostoru autobusových zastávek MHD, kde budou umístěny informace ve formátu dvou A1. Dále budou zajištěny i hlasové informace v prostorách metra.
 • Příslušníci městské policie Praha 11 budou v den konání koncertu připraveni již od časných ranních hodin.
 • Uzavírka se bude týkat 17 ulic na území MČ Prahy 11 - Jižní město, 3 ulice - Šeberov strážníci budou dohlížet na dodržování přechodné místní úpravy silničního provozu.
 • Další strážníci budou využiti pro zajištění a zabezpečení veřejného pořádku a eliminaci nápadů trestné činnosti v podobě krádeží, vykrádání osobních automobilů.
 • Pořádající agentura doporučuje občanům využít k dopravě na koncert městskou hromadnou dopravu, s možností použití vstupenky na koncert, která bude sloužit jako celodenní jízdenky.
 • Ochrana louky na území Šeberova - vstup nebude možný, budou umístěny červené pásky a pořadatel bude kontrolovat.
 • Zeleň - louka bude posekána až k silnici, dále bude zabezpečena ochrana dřevin na valu a umístěny zde zábrany, které spolu s dohledovou službou pořadatele zabrání pohybu návštěvníků v místech, kde jsou výsadby dřevin.
 • Toalety - pořadatel přislíbil umístění dostatečného počtu toalet do koncertního areálu, v souladu s platnými hygienickými předpisy.
 • Ochrana chráněných živočichů před nadměrným hlukem - pořadatel ve spolupráci s OOP MHMP zajistí nezbytné kroky pro ochranu chráněných živočichů vyskytujících se v předmětné lokalitě. V dané době (tj. 13. 8. 2009) ptactvo již nehnízdí, a proto by ho uvedená akce neměla zásadně ovlivnit.
 • Odpadky - v areálu bude umístěno dostatek odpadních košů. Před koncertem budou průběžně sbírány odpadky a po koncertě bude proveden celonoční úklid jak v areálu tak v celém přilehlém okolí, tj. v lokalitách od Centrálního parku, v okolí metra Opatov a Chodov až po Šeberov.

  Po ukončení užívání veřejného prostranství bude užívaná plocha uvedena pořadatelem do původního stavu, to znamená:

 • z plochy bude vysbírán veškerý odpad a bude zajištěna jeho řádná likvidace
 • v případě poškození travnaté plochy bude terén vyrovnán, doplněn dostatečnou vrstvou humózní zeminy, zhutněn, a bude založen trávník.
 • Po dokončení užívání veřejného prostranství bude předmětná plocha předána bez závad zaměstnanci městské části Praha 11, zařazenému do odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11. Úklid areálu bude dokončen do 16. 8. 2009 do 24.00 hod, kontrolu provede Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Aktuality:

10. srpna Na stránkách Dopravního podniku uveřejněny informace pro návštěvníky koncertu „Doprava na koncert Madonna“ www.dpp.cz. V metru je též možno od tohoto dne slyšet hlášení upozorňující na koncert a vysvětlující dopravní opatření s ním související. Hlášení se opakuje i v anglickém jazyce.

7. srpna Pražská policie v souvislosti s konáním koncertu zpěvačky Madonny přijala příslušná bezpečnostní opatření, čtěte zde.

4. srpna Zveřejňujeme další dokument "Dopravně inženýrská opatření (DIO) pro uspořádání koncertu „Madonna 2009“, jehož součástí jsou návrhy dopravních opatření (DIO), uzavírky D1, dopravy v klidu a uzavírky komunikací v majetku hl.m. Prahy. Tento dokument byl předložen OŽP na základě jednání ze dne 8. července. Stanovení přechodné úpravy na umístění dopravního značení bylo OŽP vydáno dne 16.7.2009. Dne 21.7.2009 proběhlo na odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy jednání, při kterém bylo dohodnuto zajištění bezpečnosti a pořádku pro koncert. Následně odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy vydal na základě žádosti společnosti Live Nation Czech Republic s.r.o. dne 30.7. 2009 povolení částečné uzavírky komunikací Roztylská, Na Jelenách, Chilská a stanovení přechodné úpravy provozu dne 13.8.2009 v době od 12.00 h do 24.00 hod za určených podmínek a se souhlasem Policie ČR - odboru služby dopravní policie.

V obrazové příloze se můžete seznámit s náhledem podoby dopravních značek, které budou v rámci dopravních opatření v den konání koncertu připraveny na avizovaných místech:

Během akce nebude povolován jak ÚMČ Praha 11, tak DOP MHMP žádný stánkový ani pochůzkový prodej na přístupových trasách z důvodu zajištění potřebné kapacity těchto tras!

31. července Souhrn aktuálních informací o přípravách koncertu Madonny můžete sledovat ve 112.dílu Aktuálu Prahy 11.

28. července - Dopravní podnik hl.m. Prahy je připraven na předpokládaný počet návštěvníků. Pro cestování vozíčkářů je doporučena stanici metra Opatov, která je technicky vybavena na jejich dopravu z nástupiště na povrch. U této stanice bude také přistaven autobus pro vozíčkáře. Po dohodě s pořadatelem bude připraveno hlášení ve vestibulech metra. Na webových stránkách Dopravního podniku www.dpp.cz budou připraveny aktuální informace o koncertu a dopravě na něj.

27. července - Informační leták ke koncertu Madonny s výše zmíněnými informacemi, plánkem, dopravními informacemi ke stažení: ikona souboruMadonna informační leták.

23. července byly již na území Prahy 11 rozdistribuovány první stovky kusů Informačních letáků o koncertu Madonny, ve kterých naleznete:

 • základní informace ke koncertu
 • nejčastější dotazy a samozřejmě odpovědi (14 otázek + odpovědí ze strany pořadatele)
 • plánek areálu
 • seznam 12 věcí, které nelze brát na koncert
 • důležitá dopravní omezení platící pro den koncertu: Provoz motorových vozidel v ulicích Roztylská a Chilská (12 - 24 hod.), seznam uzavřených ulic i zákazů vjezdu (9 - 24 hod.), vjezdy pouze pro rezidenty (potřeba prokázání bydliště či podnikání v omezené oblasti.
 • V nejbližších dnech zde letáček umístíme ke stažení. Tabulka s místy, kde již byly letáky 27. července rozmístěny ke stažení ikona souboruzde.
20.8.2009 15:00:52 | přečteno 5160x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load