Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Září 2013

Vyhledávací zařízení pomáhalo
Dne 10.9.2013 v ranních hodinách v ulici Holušická bylo strážníky za pomoci vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla zakoupené Městskou částí Praha 11 nalezeno odcizené vozidlo Renault Espace. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci místo zajistili a celou věc předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Demolování zastávky MHD
Dne 13.9.2013 v nočních hodinách bylo na L156 oznámeno, že v ulici Prašná dva mladíci demolují zastávku MHD. Po příjezdu hlídky, se na místě již nikdo nenacházel, proto strážníci pojali podezření, že v nočním autobusu, který potkali, dotyční „aktéři“ demolování zastávky odjeli. Z tohoto důvodu si na noční autobus strážníci počkali na další zastávce a po zevrubné prohlídce spatřili dva mladíky, kteří odpovídali uvedenému popisu aktérů demolování. Na základě těchto skutečností mladíky vyzvali k vystoupení a pro podezření z trestného činu oba omezili na osobní svobodě. Po příjezdu ke zdemolované zastávce se mladíci doznali a byli následně předáni Policii ČR k dalšímu šetření.

Fyzická připravenost pomáhala
Dne 17.9.2013 v odpoledních hodinách při běžné hlídkové činnosti si strážník specialista okrskář povšiml v ulici Květnového Vítězství muže, který stál na oplocení a vytrhával ze zdi domu okapové svody. Po spatření strážníka se muž dal na útěk, ale to netušil, že strážník s dobrou fyzickou připraveností bude jeho osobu tak dlouho pronásledovat, dokud si dotyčný nesedl na zem vyčerpáním a zběsilý útěk nevzdal. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážník muže omezil na osobní svobodě a následně předal Policii ČR k dalšímu šetření.

Vybavení služebních vozů hasičskými přístroji pomáhalo
Dne 18.9.2013 ve večerních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti na křižovatce ulic Opatovská a Chilská povšimli osobního vozu, kterému z přední části motorového prostoru začali šlehat plameny. Strážníci neváhali, zastavili služební vozidlo, přivolali hasičský záchranný sbor a do jeho příjezdu pomocí hasícího přístroje, který je standardně umístěn ve služebních vozech, začali osobní vozidlo hasit a tímto způsobem napomohli k nerozšíření plamenů na okolí. Po příjezdu hasičského záchranného sboru byl požár vozidla dohašen.

S úctou k zesnulým si nedělal hlavu
Dne 27.9.2013 v dopoledních hodinách bylo oznámeno na L156, že za domem pro seniory v ulici Šalounova se nachází muž, který si aplikuje omamné látky. Po příjezdu strážníků se již na místě nikdo nenacházel, proto strážníci provedli kontrolu okolí, kde spatřili muže odpovídající uvedenému popisu. Po zevrubné prohlídce se strážníci nestačili divit, když zjistili, že dotyčný v taškách u sebe má věci pocházející ze hřbitova. Z tohoto důvodu byla další hlídkou provedena kontrola nejbližšího hřbitova, kde bylo zjištěno, že zhruba pět hrobů bylo poničeno. Na základě těchto skutečností strážníci dotyčného omezili na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu a předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

11.11.2013 11:35:34 | přečteno 907x | Mgr. Pavel Hučko

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load