Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Únor 2013

Schovávání po domech nepomohlo
Dne 16.2.2013 v dopoledních hodinách bylo oznámeno na Operační středisko OŘ MP Praha 11, že v obytném domě v ulici Bachova se v suterénu schovává neznámý muž. Po příjezdu na místo a krátkém pátrání hlídka v suterénu jednoho z obytných domů pod schody nalezla mladíka. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o chlapce, který utekl z dětského domova a je po něm Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci chlapce předvedli na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

I strážníci na služebních koních provádějí kontroly
Dne 18.2.2013 v odpoledních hodinách strážníci OŘ MP Praha 11 konající hlídku na služebních koních prováděli kontrolu majitelů psů, zda jsou řádně zaevidováni v registru hlavního města Prahy. V jednom případě bylo zjištěno, že majitel psího kamaráda opomněl takto učinit. Z tohoto důvodu strážníci, na základě podezření ze spáchání přestupku, celou věc oznámili na ÚMČ Praha 11 k dalšímu šetření. I nadále v průběhu celého roku budou strážníci na Praze 11 provádět namátkové kontroly, zda jsou psí přátelé řádně evidováni a zda jejich majitelé řádně po nich uklízejí.

Vyhledávací zařízení pomáhalo
Dne 24.2.2013 v ranních hodinách v ulici Roztylská na parkovišti v OC Chodov bylo strážníky za pomoci vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla zakoupené Městskou částí Praha 11 nalezeno odcizené vozidlo Fiat Panda. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci místo zajistili a celou věc předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Strážníci byli napozoru
Dne 25.2.2013 v odpoledních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli v ulici Plickova muže, který vyhazoval domovní odpad z kontejneru před obytným domem. Z tohoto důvodu strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a na základě lustrace přes Policii ČR bylo zjištěno, že nejen že dotyčný znečišťuje veřejné prostranství odpadem, ale i po jeho osobě Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Na základě zjištěných skutečností strážníci nechali muže nepořádek uklidit a následně ho předvedli na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Všímavost se vyplatila
Dne 26.2.2013 v pozdních nočních hodinách si strážníci v ulici Bachova povšimli muže, který odpovídal popisu osoby hledané Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a následnou lustrací jim bylo potvrzeno, že se jedná opravdu o osobu celostátně hledanou. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření. 

8.3.2013 14:11:38 | přečteno 1116x | Mgr. Pavel Hučko

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load