Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Prosinec 2013

Vyhazováním odpadků na sebe upozornila
Dne 1.12.2013  v odpoledních hodinách spatřila hlídka strážníků v ulici Podjavorinské ženu, která z kontejnerového stání vyhazovala odpadky ven. Následnou lustrací strážníci zjistili, že žena nejenomže znečišťovala veřejné prostranství vyhazováním odpadků, ale bylo po její osobě vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu nechali dotyčnou celé okolí kontejnerů uklidit a následně předvedli její osobu na Policii ČR, kde jí předali k dalšímu šetření.

Řídil i přes vyslovení zákazu
Dne 1.12.2013 v odpoledních hodinách hlídka strážníků při běžné hlídkové činnosti v ulici Mírového hnutí spatřila muže jedoucího v osobním voze, o kterém měla hlídka poznatek, že má vysloven soudem zákaz řízení motorových vozidel. Z tohoto důvodu strážníci motorové vozidlo zastavili. Následnou lustrací si potvrdili, že podezření, které měli, se zakládá na pravdě. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci dotyčného omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Řídil i přes vyslovení zákazu
Dne 3.12.2013 ve večerních hodinách hlídka strážníků při běžné hlídkové činnosti v ulici Donovalská spatřila muže jedoucího v osobním voze, o kterém měla hlídka poznatek, že má vysloven soudem zákaz řízení motorových vozidel. Z tohoto důvodu strážníci motorové vozidlo zastavili. Následnou lustrací si potvrdili, že podezření, které měli, se zakládá na pravdě. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci dotyčného omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Vyhledávací zařízení pomáhalo
Dne 4.12.2013 v pozdních nočních hodinách v ulici Petýrkova bylo strážníky za pomoci vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla zakoupené Městskou částí Praha 11 nalezeno odcizené vozidlo Škoda Octavia comby. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci místo zajistili a celou věc předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Rychlým zásahem dopadli zloděje
Dne 7.12.2013 v pozdních nočních hodinách bylo telefonicky oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že ve vestibulu metra Opatov byl vykraden obchod s kancelářskými potřebami. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě, obchod měl rozbitou výlohu a na místě se již pachatel nenacházel. Z tohoto důvodu se strážníci vydali prohledat okolí, když v ulici Líbalova spatřili muže s velkou taškou, který se dal před hlídkou strážníků na útěk. Po krátkém pronásledování strážníci dotyčného dostihli v ulici Bachova, kde zjistili, že se jedná o dotyčného „nenechavce“, který vyloupil provozovnu s kancelářskými potřebami. Z tohoto důvodu strážníci dotyčného omezili na osobní svobodě a následně předali Policii ČR k dalšímu šetření.

Znalost strážníků ho prozradila
Dne 8.12.2013 v odpoledních hodinách hlídka strážníků při běžné hlídkové činnosti spatřila v ulici Matúškova muže, který odpovídal popisu osoby hledané Policií ČR. Následnou lustrací se podezření strážníků potvrdilo, proto strážníci muže předvedli z důvodu vydání příkazu k zatčení dotyčného na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Všímavost sousedů pomáhala
Dne 17.12.2013 v dopoledních hodinách bylo oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že v obytném domě v ulici Kazimírova dochází v prvním patře k vloupání do bytu. Po příjezdu strážníků na místo byl oznamovatelem označen byt, který měl poškozené vchodové dveře a ve kterém se měl ještě zdržovat pachatel. Po příchodu strážníků k bytu ze vchodových dveří vyšel muž, kterého hlídka omezila na osobní svobodě, a pro podezření ze spáchání trestného činu následně předal Policii ČR k dalšímu šetření.

Řídil i přes vyslovený zákaz
Dne 18.12.2013 v pozdních nočních hodinách spatřila hlídka strážníků v ulici Chilská jedoucí neosvětlené motorové vozidlo. Z důvodu ohrožení ostatních účastníků silničního provozu strážníci neosvětlené vozidlo zastavili a následnou lustrací zjistili, že dotyčný nejenomže ohrožoval svou jízdou ostatní účastníky silničního provozu, ale též mu byl vysloven soudem zákaz řízení motorových vozidel. Z důvodu maření výkonu úředního rozhodnutí strážníci dotyčného omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření na MO PČR.

Taška jí identifikovala
Dne 21.12.2013 v ranních hodinách bylo oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že je vyhlášeno pátrání po dvou mužích a jedné ženě, kteří měli být účastni vykradení sklepů v ulici Štichova. Při běžné hlídkové činnosti strážníci v ulici Mendelova spatřili trojici odpovídající popisu. Následnou lustrací bylo zjištěno, že žena je vedena v celostátním pátrání Policie ČR. Z tohoto důvodu byla dotyčná strážníky předvedena a dotyční dva muži hlídkou policie převezeni na MO PČR, kde proběhlo jejich další šetření.

Závislému muži strážníci pomohli
Dne 22.12.2013 v odpoledních hodinách bylo oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že v ulici Bohúňova mezi kontejnery na zemi sedí muž. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že dotyčného muže vykázala z bytu manželka a on neví co si má počít, dva dny nejedl a nepil. Z tohoto důvodu strážníci muži poskytli prvotní pomoc a zajistili závislému muži na své manželce převoz do centra Naděje, kde se o dotyčného odborně postarali.

Vyhledávací zařízení pomáhalo
Dne 24.12.2013 v dopoledních hodinách v ulici Hviezdoslavova bylo strážníky za pomoci vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla zakoupené Městskou částí Praha 11 nalezeno odcizené vozidlo Ford. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci místo zajistili a celou věc předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Zmatené chování ho prozradilo
Dne 25.12.2013 v dopoledních hodinách bylo oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že v ulici Opatovská u čerpací stanice pohonných hmot se již delší dobu nachází muž, který se zmateně chová. Po příjezdu hlídky na místo spatřili muže, který poskakoval okolo stojanu. Z tohoto důvodu strážníci přistoupili k lustraci, kterou bylo zjištěno, že dotyčný muž je veden v databázi hledaných osob Policií ČR, proto dotyčného předvedli na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Ukopávání zrcátek se mu nevyplatilo
Dne 27.12.2013 v pozdních večerních hodinách bylo všímavým občanem Jižního města nahlášeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že v ulici Michnova viděl muže, který ukopl u tří zaparkovaných vozidel zpětná zrcátka a udal jeho popis. Následným pátráním strážníci u autobusového terminálu MHD Háje spatřili muže, který odpovídal popisu pachatele udaného skutku. Následně strážníci zjistili, že podezřelý muž daný skutek spáchal, proto ho omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Strážníci zachraňovali
Dne 31.12.2013 v dopoledních hodinách byla vyslána hlídka strážníků do ulice Hekrova, kde z bytu oznamovatelky měl vycházet neidentifikovatelný zápach, ze kterého se jí dělalo špatně. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že starší žena v nočních hodinách zapnula plyn na spotřebiči, který nehořel, a šla si lehnout. Ráno cítila silný zápach, ze kterého se jí dělalo špatně. Z tohoto důvodu strážníci ihned přistoupili k vyvětrání zemního plynu z bytu a zajistili převoz starší ženy rychlou záchrannou službou do fakultní nemocnice, kde jí byla poskytnutá odborná pomoc.

Strážníci byli rychlejší
Dne 31.12.2013 v odpoledních hodinách byla požádána hlídka strážníků občankou Jižního města o pomoc po pátrání po pachateli, který před malou chvílí odcizil ze zaparkovaného vozidla v ulici Květnového vítězství vestavěnou navigaci. Strážníci díky udanému popisu spatřili v ulici Arkalycká muže, který odpovídal osobě, která měla vozidlo vykrást, a před hlídkou se dal na útěk. Po krátkém pronásledování a použití donucovacích prostředků byl dotyčný i s navigací v batohu v terminálu metra Háje dostižen, následně omezen na osobní svobodě pro důvodné spáchání trestného činu a předán Policii ČR k dalšímu šetření.

6.1.2014 14:22:11 | přečteno 1049x | Mgr. Pavel Hučko

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load