Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Červenec 2012

Majitel si chránil svůj majetek
Dne 8.7.2012 v pozdních nočních hodinách bylo oznámeno na Operační středisko OŘ MP Praha 11 mužem, že v ulici Hejplíkova zadržel zloděje svého majetku. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že nebojácný majitel zadržel pachatele krádeže své věci, která mu byla odcizena dotyčným z jeho pozemku. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci nenechavce omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

Všímavost strážníků se vyplatila
Dne 9.7.2012 v pozdních nočních hodinách si strážníci povšimli špatně zaparkovaného osobního vozidla v ulici Dobrovolského, ve kterém se nacházeli osoby. Následnou kontrolou posádky vozidla bylo zjištěno, že se jedná o osoby prodávající omamné a návykové látky. Z tohoto důvodu strážníci dotyčné osoby omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.
Obdobný případ strážníci zaznamenali dne 12.7.2012 v odpoledních hodinách, kdy si při běžné hlídkové činnosti všimli muže, který se před hlídkou začal schovávat. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že dotyčný nejenomže u sebe nemá doklad totožnosti, ale má u sebe i značné množství omamných a návykových látek. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byl muž omezen na osobní svobodě a předán k dalšímu šetření Policii ČR.

Strach ze strážníků ho prozradil
Dne 14.7.2012 v odpoledních hodinách si strážníci ve vestibulu metra Opatov povšimli muže, který se dal před hlídkou na útěk. Po krátké honičce strážníci muže zadrželi v ulici Starochodovská, kde bylo následnou lustrací zjištěno, že se jedná o osobu, která se skrývá před nástupem k výkonu trestu. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Další kontroly strážníků se vyplatili
I v měsíci červenci strážníci pokračovali v pravidelných kontrolách zaměřených na výskyt nepřizpůsobivých osob ve vybraných lokalitách na Jižním městě. Dne 1., 4., 5. a 9.7.2012 byli v rámci těchto kontrol zaměřených na tuto problematiku nalezeny strážníky čtyři osoby, po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci všechny dotyčné předvedli na Policii ČR, kde je předali k dalšímu šetření.
Profesionálnímu zraku neunikl
Dne 16.7.2012 ve večerních hodinách při běžné hlídkové činnosti v okolí metra Opatov si hlídka strážníků všimla muže, který se choval nestandardním způsobem. Následnou lustrací strážníci zjistili, že po muži je vyhlášeno celostátní pátrání Policie ČR. Z tohoto důvodu strážníci dotyčného předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Znečišťování veřejného prostranství ho prozradilo
Dne 17.7.2012 v dopoledních hodinách si strážník při dohledu nad veřejným pořádkem v prostorách vestibulu metra Opatov povšiml muže, který znečišťoval veřejné prostranství vyhazováním odpadků na zem. Následnou lustrací strážník zjistil, že nejenomže dotyčný znečišťoval veřejné prostranství, ale i na jeho osobu byl soudem pro Prahu 2 vydán příkaz k zatčení. Z tohoto důvodu byl dotyčný vyzván k uklizení nepořádku a následně předveden na Policii ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Všímavost se vyplatila
Dne 17.7.2012 ve večerních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti v ulici Bachova všimli zaparkovaného vozidla, ve kterém se schovávala při jejich průjezdu osoba. Následnou obhlídkou bylo zjištěno, že se jedná o muže cizí státní příslušnosti, po kterém bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci dotyčného předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Strážníci pomohli zadržet opilého řidiče
Dne 18.7.2012 v podvečerních hodinách oznámila žena na služebně OŘ MP Praha 11, že v ulici Brechtova na jejího přítele najíždí motorovým vozidlem neznámý muž. Po příjezdu hlídky na místo oznamovatelka označila muže, který řídil motorové vozidlo, které mělo ohrožovat chodce a následně najel i na jejího přítele po jeho zastavení a zabránění mu v pokračování v jízdě. Muž, který řídil uvedené vozidlo jevil známky užití návykové látky, a proto byl pro podezření ze spáchání trestného činu strážníky omezen na osobní svobodě a na místě předán přivolané Policii ČR, která si dotyčného převzala k dalšímu šetření. Zraněnému muži, který zabránil v další jízdě dotyčnému, strážníci poskytli první pomoc a přivolali k jeho ošetření rychlou záchrannou službu.

Součinnostní akce pokračují
Dne 19.7.2012 proběhla na území našeho Jižního města součinnostní akce Policie ČR a Městské policie Prahy 11 zaměřená na výskyt závadových osob. Ve 21:30 hodin byl strážníky v ulici Roztylská zjištěn muž, který vykazoval známky užití návykové látky. Následnou lustrací bylo zjištěno, že dotyčný je veden jako osoba hledaná v celostátním pátrání Policie ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Hledané osoby byly zadrženy
Dne 22. a 23.7.2012 byly strážníky na základě místní znalosti zadrženy v ulici Donovalská a Šperlova dvě celostátně hledané osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání Policie ČR. Strážníky tyto osoby předvedli na Policii ČR, kde je předali k dalšímu šetření.

Mravenčí práce se vyplatila
Dne 23.7.2012 v odpoledních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli na Litochlebském náměstí skupiny osob z nichž někteří odpovídali osobám závislých na návykových látkách. Z tohoto důvodu strážníci danou skupinu sledovali. Následně se ke skupině osob přidal občan vietnamské národnosti, který začal prodávat návykovou látku. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci ihned provedli zákrok, muže vietnamské národnosti omezili na osobní svobodě a následně ho předali Policii ČR k dalšímu šetření.

Celostátně hledaná prodávala zboží bez povolení
Dne 26.7.2012 v dopoledních hodinách si strážníci okrskáři při hlídkové činnosti ve svém okrsku povšimli v ulici Opatovská stánku, který se zde ještě minulý den nenacházel. Z tohoto důvodu přistoupili k provedení kontroly, zda osoba, která tuto prodejní činnost provádí má veškeré povolení a následně zjistili, že nejenomže dotyčná prodávala zboží bez řádného povolení, ale byla i osobou, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání Policie ČR. Z tohoto důvodu strážníci ženu předvedli na místní oddělení Policie ČR, kde jí předali k dalšímu šetření a na neoprávněný prodej dali podnět na ÚMČ Praha 11 k zahájení správního řízení.

Podezření bylo pravdivé
Dne 30.7.2012 ve večerních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti v ulici Šperlova povšimli muže, který se divně choval a před hlídkou se začal schovávat. Následně strážníky bylo zjištěno, že se jedná o muže vietnamské národnosti, který měl u sebe větší množství návykové látky. Z tohoto důvodu strážníci na místo přivolali Policii ČR, která si dotyčného převzala k dalšímu šetření.

Všímavost se vyplatila
Dne 31.7.2012 si strážnice při běžné hlídkové činnosti povšimla v ulici Ledvinova vozidla, které stálo zaparkované v protisměru. Následnou lustrací zjistila, že vozidlo prochází jako vozidlo odcizené. Z tohoto důvodu zajistila místo trestného činu a následně vozidlo předala k dalšímu šetření Policii ČR.

1.8.2012 9:18:36 - aktualizováno 4.10.2012 13:49:41 | přečteno 1327x | Mgr. Pavel Hučko

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load