Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Leden 2011

Vyhledávací zařízení na odcizená vozidla pomáhá
Dne 1.1.2011 v odpoledních hodinách strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila Městské část Praha 11, nalezli v ul. Modletická odcizené osobní vozidlo VW Golf. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR k dalšímu šetření.

Strážníci hasili
Dne 1.1.2011 v pozdních nočních hodinách při běžné hlídkové činnosti si strážníci v ul. Květnového vítězství všimli hořícího plastového kontejneru. Vzhledem k tomu, že v okolí kontejneru stála zaparkovaná osobní vozidla, vytáhli strážníci ze svého služebního vozidla hasící přístroj a kontejner uhasili. Následně celý případ předali Policii ČR.

Močení na veřejnosti se mu nevyplatilo
Dne 6.1.2011 v odpoledních hodinách strážníci OŘ MP Praha 11 spatřili při běžné hlídkové činnosti u metra Opatov muže, který svým chováním znečišťoval veřejné prostranství a pohoršoval kolemjdoucí občany. Následnou lustrací strážníci zjistili, že nejenomže dotyčný muž se nevkusně choval, ale bylo po jeho osobě Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na místní oddělení Policie ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Kouření na místě kde to není dovolené, se mu nevyplatilo
Obdobný případ se stal dne 12.1.2011 v odpoledních hodinách, kdy strážníci opět při běžné hlídkové činnosti ve vestibulu metra Opatov spatřili muže, který kouřil na místě, kde je to zakázané. Následnou lustrací strážníci zjistili, že ukájení svého chtíče se mladíkovi nevyplatí, jelikož Policie ČR vyhlásila po jeho osobě celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci mladíka předvedli na místní oddělení Policie ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Místo nástupu do věznice se procházel po rampě metra Háje
Dne 20.1.2011 při každodenní hlídkové činnosti na rampě metra Háje strážníci spatřili muže, kterého v dopoledních hodinách viděli v pátrací relaci Policie ČR, týkající se osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci muže zadrželi a následnou lustrací si potvrdili, že dotyčný nenastoupil do výkonu trestu a jejich podezření se zakládá na pravdě. Z těchto důvodů muže předali na Policii ČR k dalšímu šetření.

Prodávání cigaret mladistvým se mu nevyplatí
Dne 21.1.2011 v odpoledních hodinách byli vysláni strážníci do ul. Láskova, kde v prodejně potravin vietnamský prodejce má prodávat tabákové výrobky nezletilým. Následným šetřením strážníci zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě. Z tohoto důvodu strážníci všechny zjištěné skutečnosti sepsali a úřední záznam podstoupili pro podezření ze spáchání jiného správního deliktu na příslušný odbor MČ Praha 11 k dořešení.

Na lupiče kabelů si strážníci počkali
Dne 24.1.2011 v časných ranních hodinách strážníci zadrželi v areálu základní školy Campánus na Jírovcově náměstí zloděje nenechavce, který si již po několikáté přišel pro stavební materiál z rekonstruované budovy. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci muže omezili na osobní svobodě a následně předali na Policii ČR k dalšímu šetření.

Krádež v obchodním domě se mu nevyplatila
Dne 25.1.2011 v dopoledních hodinách byl zadržen v obchodním domě na Jižním městě pachatel krádeže. Následnou lustrací strážníci zjistili, že dotyčný již byl v minulosti za stejný čin trestán. Z tohoto důvodu, i když dotyčný odcizil zboží za méně než 5 000,-Kč, pojali podezření ze spáchání trestného činu a nenechavce předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

26.1.2011 13:15:15 | přečteno 1503x | Mgr. Pavel Hučko

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load