Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Prosinec 2010

Další celostátně zadržený muž
Dne 3.12.2010 v pozdních nočních hodinách si strážníci znovu při běžné hlídkové činnosti povšimli v ul. Květnového vítězství dalšího muže, který odpovídal popisu osoby celostátně hledané Policií ČR. Následnou lustrací se podezření strážníků potvrdilo, proto z tohoto důvodu byl muž strážníky předveden na Policii ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Konzumace alkoholu mladistvým se nevyplatila
Dne 5.12.2010 ve večerních hodinách si strážníci v ul. Kosmická povšimli skupiny mladistvých, kteří jevili známky opilosti. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že mladíci požili alkohol, kdy jim strážníci naměřili přístrojem kolem 1‰. Jelikož se zdravotní stav jednoho z mladíků zhoršoval, byla dotyčnému poskytnuta první pomoc a přivolána rychlá záchranná služba, která mladíka převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice. Ostatní mladíci strážníci předali rodičům a o celé události vyrozuměli Policii ČR a sociální odbor ÚMČ Praha 11, kteří celý případ budou dořešovat.

Jízda na černo v MHD se mu nevyplatila
Dne 9.12.2010 ve večerních hodinách byl strážník OŘ MP Praha 11, u metra Chodov, požádám o pomoc revizorem dopravního podniku hl. m. Prahy z důvodu agresivního chování muže, který neměl platný cestovní doklad. Po zklidnění muže následnou lustrací strážník zjistil, že nejenom dotyčný rád jezdí MHD bez zaplacení, ale též se jedná o osobu celostátně hledanou Policií ČR. Z tohoto důvodu byl muž předveden strážníky na MO PČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Rychlá pomoc ze strany strážníků přišla včas
Dne 10.12.2010 v časných ranních hodinách v ul. Ke stáčírně hlídka strážníků spatřila na lavičce ležícího muže. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že muž je v bezvědomí, z tohoto důvodu strážníci ihned muži poskytli první pomoc a zavolali rychlou záchranou službu, která dotyčného převezla do Fakultní nemocnice v Krči k dalšímu ošetření.

Spánek na lavičce se mu nevyplatil
Dne 11.12.2010 v časných ranních hodinách byl strážníky při běžné hlídkové činnosti spatřen na terminálu MHD Háje muž, který ležel na lavičce. Následnou lustrací strážníci zjistili, že nejenomže dotyčný na místě málem umrzl, ale že též je po jeho osobě vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci dotyčného předvedli na MO PČR kde ho předali k dalšímu šetření.

Volající žena o pomoc byla zachráněna
Dne 14.12.2010 v dopoledních hodinách bylo oznámeno na L156, že v ul. Bachova volá žena o pomoc z jejího bytu. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o starší ženu, která uvízla ve vaně. Po následném otevření bytu za pomoci hasičského záchranného sboru byla žena strážníky a hasiči vyproštěna. Z důvodu jejího zranění jí byla poskytnuta první pomoc a zavolána rychlá záchranná služba, která ženu převezla do Fakultní nemocnice v Krči k dalšímu ošetření.

Vyhledávací zařízení na odcizená vozidla pomáhá
Dne 20.12.2010 v pozdních nočních hodinách strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila Městské část Praha 11, nalezli v ul. Tomíčkova odcizené osobní vozidlo Seat Toledo. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR k dalšímu šetření.

Strážníci zachránili opilého školáka
Dne 20.12.2010 ve večerních hodinách bylo oznámeno na L156, že v autobusu městské hromadné dopravy linky číslo 125 se nachází opilý školák. Po příjezdu na místo řidič autobusu strážníkům sdělil, že školák se odpotácel ve tmě někam do polí. Po krátkém pátrání strážníci našli bezvládné tělo 14ti letého chlapce ležící ve sněhu. Z tohoto důvodu chlapci poskytli první pomoc a zajistili jeho převoz rychlou záchranou službou do nemocnice. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu předali celou věc Policii ČR a sociálnímu odboru ÚMČ Praha 11.

Služební terénní vozidlo pomohlo
Dne 26.12.2010 v odpoledních hodinách byla oznámena na operační středisko OŘ MP Praha 11 žádost o pomoc, která se týkala vyproštění vozu rychlé záchranné služby. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že vůz rychlé záchranné služby je zapadlý v závěji a z důvodu rychlého převozu pacienta do nemocnice je potřeba jeho rychlé vyproštění. Díky služebnímu terénnímu vozidlu, kterým strážníci na Praze 11 disponují, bylo vozidlo i s pacientem ze závěje vyproštěno a pacient následně převezen k ošetření.

12.1.2011 15:27:06 | přečteno 1178x | Mgr. Pavel Hučko

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load