Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Červen 2009

Znečišťovali prostranství. Ráno 5. června si strážníci v okolí OC Chodov povšimli osob, které znečišťovali veřejné prostranství. Postupnou lustrací bylo zjištěno, že jeden z mužů je celostátně hledán Policií ČR a byl na něj vydán příkaz k zatčení. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na Policii ČR k dalšímu šetření.

Ujížděl na červenou. Pozdě v noci 7. června strážníci při běžné hlídkové činnosti spatřili v ul. Pod Chodovem osobní vozidlo, které svojí jízdou ohrožovalo ostatní účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu se strážníci rozhodli, že zkontrolují řidiče i motorové vozidlo. Řidič i přes opakovanou výzvu k zastavení se svým vozidlem strážníkům ujížděl. Po krátkém pronásledování, kdy neznámý muž projel křižovatku na červenou, strážníci jeho riskantní jízdu ukončili, řidiče podrobili dechové zkoušce zaměřené na přítomnost alkoholu a pro podezření ze spáchání trestného činu předali muže Policii ČR k dalšímu šetření.

Naboural a ujížděl. V noci 9. června bylo oznámeno na COS OŘ MP Praha 11, že v Leopoldově ulici nabouralo osobní vozidlo VW Golf do stojících zaparkovaných vozidel a snaží se od nehody ujet. Po příjezdu na místo bylo strážníky zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě a po krátkém pátrání bylo vozidlo, které dopravní nehodu způsobilo, nalezeno v Klatovské ulici u prodejny motocyklů Suzuki. Po krátké obhlídce okolí strážníci zadrželi dva mladíky, kteří se přiznali, že ve vozidle jeli a udali jméno řidiče, který mezitím utekl. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR, která si mladíky převzala k dalšímu šetření.

Duševně nemocná žena byla hospitalizována. V ranních hodinách, dne 14. června bylo na Operační středisko OŘ MP Praha 11 oznámeno, že po Centrálním parku na Jižním městě se pohybuje žena, která rozhazuje spodní prádlo. Po příjezdu na místo strážníci mladou neznámou ženu kontaktovali a následně zjistili, že se jedná o duševně nemocnou ženu pokládající se za dceru kubánského diktátora Fidela Castra. Z tohoto důvodu strážníci přivolali rychlou záchrannou službu, která duševně nemocnou ženu převezla na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích.

Předání uprchlého z diagnostického ústavu. V pozdních nočních hodinách 15. června si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli v ul. Metodějova spícího muže v osobním vozidle. Následnou lustrací strážníci zjistili, že se jedná o celostátně hledaného mladistvého, který utekl z výchovného diagnostického ústavu. Z tohoto důvodu byl hříšník hlídkou předveden na MO PČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Celostátně hledané osoby byly dopadeny. Ve dnech 17. a 18. června si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli osob, které odpovídali popisu celostátně hledaných osob Policií ČR. Následnými lustracemi se toto podezření vždy potvrdilo. Z tohoto důvodu strážníci osoby předvedli na MO PČR k dalšímu šetření.

Další celostátně hledaný dopaden. 20. června bylo na Operační středisko OŘ MP Praha 11 oznámeno, že v domě v ul. Křejpského leží na chodbě neznámý muž. Po příjezdu hlídky na místo byl v domě nalezen ležící neznámý muž, který spal. Následnou lustrací strážníci zjistili, že po tomto muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na MO PČR k dalšímu šetření.

Kradené auto. Při běžné hlídkové činnosti 20. června si strážníci v ul. Exnárova povšimli osobního vozu, které parkovalo na zeleni. Po krátké zevrubné prohlídce se dostavil k vozu majitel. Z důvodu, že si hlídka při zevrubné prohlídce povšimla, že vozidlo jeví známky násilného vniknutí a majitel vozu tuto situaci nedokázal vysvětlit, strážníci provedli lustraci vozu, kterou bylo prokázáno, že se jedná o vozidlo odcizené. Z tohoto důvodu současný majitel, kterému se nevyplatilo zastavit na zeleni, byl strážníky omezen na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu a předán Policii ČR k dalšímu šetření.

Kradly pneumatiky. V časných ranních hodinách 21. června si strážníci při běžné hlídkové činnosti všimli v ul. Květnového vítězství skrývajících se dvou žen za osobními vozidly. Následnou kontrolou zjistili, že okolní vozidla jsou zvedlá na heverech a jsou z nich sundaná kola, na dalších povolené šrouby. Jelikož strážníci viděli, jak obě dvě ženy kola povolovaly a následně hlídce nedokázaly vysvětlit, proč tuto činnost provádějí na vozidlech, která jim nepatří, byly strážníky pro podezření ze spáchání trestného činu omezeny na osobní svobodě a předány k dalšímu šetření na MO PČR.

Celostátně hledaný byl dopaden. V úterý 23. června v pozdních nočních hodinách prováděla hlídka strážníků kontrolu zaparkovaných vozidel v ul. Opatovská. U jednoho z objektů si povšimla mladíka, který se za vozidly krčil. Následnou lustrací strážníci zjistili, že se jedná o mladíka, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu byl mladík předveden na MO PČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

Nalezení odcizeného auta. V pozdních nočních hodinách 24. června při běžné hlídkové činnosti si strážníci v ul. Benkova povšimli osobního vozidla, které mělo poškozený zámek u dveří řidiče. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo odcizené. Z tohoto důvodu strážníci zajistili místo trestného činu a celý případ předali dál na MO PČR k dalšímu šetření.

Celostátně hledaná se sama přihlásila. V sobotu 27. června se v brzkých ranních hodinách dostavila na služebnu Městské policie v nákupním centru Chodov mladá žena, kterou tížilo svědomí, a prohlásila se před strážníky za osobu celostátně hledanou. Následnou lustrací strážníci její tvrzení potvrdili, z tohoto důvodu ženu předvedli na MO PČR k dalšímu šetření.

Zloději záhy chyceni. V sobotu 27. června ve večerních hodinách bylo na L156 oznámeno, že v ul. Krejnická se na parkovišti pohybuje mladík, který si typuje vozidla. Po příjezdu strážníků na místo hlídky spatřily vozidlo, které jevilo známky násilného vniknutí a rychle odjíždějící vozidlo, ve kterém seděli dva mladíci. Z důvodu, že se mohlo jednat o pachatele trestného činu, strážníci vozidlo pronásledovali a zastavili ho u OC Chodov. Zde bylo zjištěno, že jeden z mladíků odpovídá popisu, který uvedl oznamovatel a ten se následně přiznal k vykradení vozidla na parkovišti. Z tohoto důvodu byli mladíci omezeni na osobní svobodě, u vykradeného vozidla zajištěno místo trestného činu a celá věc předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Lháři byli odhaleni. 29. června v odpoledních hodinách bylo na L156 oznámeno, že v ul. Bachova v prázdném bytě městské části Praha 11 někdo rozlomil zámek a pohybují se tam osoby. Po příjezdu strážníků na místo byly v bytě zajištěny dvě osoby, které tvrdily, že byt jim patří, mají vše domluveno s městskou částí a zámek rozlomily z důvodu ztráty klíčů. Tyto informace si strážníci následně ověřili na bytovém odboru úřadu městské části Praha 11, kde bylo zjištěno, že nikdo takový souhlas k bydlení v tomto bytě nedostal. Z tohoto důvodu pro podezření z trestného činu strážníci obě dvě osoby omezili na osobní svobodě a následně předali celý případ k dalšímu šetření na MO PČR.

Schovávala se v altánu. Ve večerních hodinách 30. června prováděla hlídka strážníků běžnou hlídkovou činnost v Hostivařském lesoparku zaměřenou na kontrolu altánů. Po obhlídce jednoho z nich zde strážníci nalezli ženu, po které Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Strážníci tedy ženu předvedli na MO PČR, kde jí předali k dalšímu šetření.

8.7.2009 12:41:05 | přečteno 2255x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load