Nepovolená skládka u Milíčovského lesa

za oplocením bývalého objektu fy RTK, směrem k Milíčovskému lesu, cca uprostřed jeho části - místo, kde se scházejí bezdomovci, kteří zde vegetují, rozdělávají oheň a znečisťují veřejné prostranství. Na toto místo si občané JM stěžují a bojí se v blízkosti pohybovat. Jsou zde kabely, plastové lahve, igelity, textil, nádobí a jiný komunální odpad. Množství odpadu je na velkoobjemový kontejner.

Zjištěno dne 9.2.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno dne 13.2.2009 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení:

OŽP upozornil vlastníka pozemku, který odstranil odpad v bezdomoveckém ležení. Bezdomovci však místo hned neopustili, a proto OŽP požádal Městskou policii hl. m. Prahy o zvýšený dohled nad lokalitou a vyzval vlastníka pozemku k další spolupráci. Vzhledem k platným právním předpisům je vykázání bezdomovců z určitého místa velmi problematické a pro jejich bezmajetnost není ani v praxi účinné jim ukládat, případně následně exekučně vymáhat pokuty. Nápravu tak nebylo možné zjednat okamžitě.

Vytvořeno 18.2.2009 16:38:43 | přečteno 1705x | Ing. Jaromír Mareš
load