Dopravní značení Holušická 1998

ul. Holušická, ve slepém rameni ulice u č.p. 1998 - dopravního značení B 28 (zákaz zastavení) umístěné na SVO 427526 je nečitelné, dopravní značení B 1 (zákaz vjezdu v obou směrech) umístěné na SVO 427527 zde pozbývá významu

Zjištěno dne 19.1.2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP). Městská policie dále požádala o umístění sloupků u SVO 427529, který se nachází na konci tohoto ramene ulice, a to z důvodu zamezení vjíždění na trávník a chodník do boku zpomalovacího pásu v Dědinově ulici.

Řešení:

Dopravní značení B28 bude odstraněno TSK na základě stanovení vydaného OŽP. Dopravní značení B1 bude odstraněno OSM ÚMČ Praha 11 na základě stanovení vydaného OŽP. Pro určení přesného umístění sloupků zamezující vjezd na chodník a trávník z ul. Dědinova bude provedeno místní šetření s Policií ČR-OSDP.

Vytvořeno 27.1.2009 11:06:45 | přečteno 1858x | Ing. Jaromír Mareš
load