Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Odkryté šachty Bartůňkova - Chilská

křižovatka ulic Bartůňkova a Chilská, SVO 426199, u trafostanice č. TS 3087, naproti M.C. PEGAS GANG PRAGUE, na travnatém vyvýšeném ostrůvku - dvě odkryté šachty, jejichž součástí jsou betonové kruhové skruže (vnitřní průměr 60 cm), které z vrchu nejsou zajištěny víkem, poklopem nebo jiným účinným způsobem.

Zjištěno dne 29.12.2008 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno dne 30.12.2008 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP). Skruže byly hlídkou prozatím překryty dřevěnými podlážkami, aby se omezilo riziko případného pádu a zranění osoby.

Řešení:

Při místním šetření dne 06.01.2009 zjištěn tento stav: tři ze čtyř kruhových otvorů již zakryty, na čtvrtý upozorněna dne 07.01.2009 spol. Pražské vodovody a kanalizace. Na dvě čtvercové šachty na vedlejším pozemku ve vlastnictví HMP upozorněn OSM MHMP.

Při kontrole dne 26. 1. 2009 byl zjištěn tento stav: všechny kruhové šachty jsou zakryty betonovými víky (čtvrtá šachta je nově zakryta betonovým kvádrem). Dva čtvercové vstupy na pozemku HMP, parc. č. 2031/6 k. ú. Chodov, jsou zakryty kovovými pláty. Mělká čtvercová prohlubeň na tomto pozemku, ale blíže k budově č. p. 1159, při levé straně vozovky, je také zabezpečena - je zasypána štěrkem. Jiné dosud nezakryté šachty nebo nebezpečné prohlubně nebyly zjištěny.

27.1.2009 10:37:44 | přečteno 1771x | Ing. Jaromír Mareš

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
Boris Jirků: Z cest
Bytová komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka
Svěcení jara
Melodie pro každého
Nedělní pohádka pro děti: Pinocchio
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
Čarodějnice na Chodovské tvrzi
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load