Odkryté šachty Bartůňkova - Chilská

křižovatka ulic Bartůňkova a Chilská, SVO 426199, u trafostanice č. TS 3087, naproti M.C. PEGAS GANG PRAGUE, na travnatém vyvýšeném ostrůvku - dvě odkryté šachty, jejichž součástí jsou betonové kruhové skruže (vnitřní průměr 60 cm), které z vrchu nejsou zajištěny víkem, poklopem nebo jiným účinným způsobem.

Zjištěno dne 29.12.2008 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno dne 30.12.2008 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP). Skruže byly hlídkou prozatím překryty dřevěnými podlážkami, aby se omezilo riziko případného pádu a zranění osoby.

Řešení:

Při místním šetření dne 06.01.2009 zjištěn tento stav: tři ze čtyř kruhových otvorů již zakryty, na čtvrtý upozorněna dne 07.01.2009 spol. Pražské vodovody a kanalizace. Na dvě čtvercové šachty na vedlejším pozemku ve vlastnictví HMP upozorněn OSM MHMP.

Při kontrole dne 26. 1. 2009 byl zjištěn tento stav: všechny kruhové šachty jsou zakryty betonovými víky (čtvrtá šachta je nově zakryta betonovým kvádrem). Dva čtvercové vstupy na pozemku HMP, parc. č. 2031/6 k. ú. Chodov, jsou zakryty kovovými pláty. Mělká čtvercová prohlubeň na tomto pozemku, ale blíže k budově č. p. 1159, při levé straně vozovky, je také zabezpečena - je zasypána štěrkem. Jiné dosud nezakryté šachty nebo nebezpečné prohlubně nebyly zjištěny.

Vytvořeno 27.1.2009 10:37:44 | přečteno 1793x | Ing. Jaromír Mareš
load