Nepovolená skládka Bartůňkova

křovinaté porosty v okolí panelové cesty z ul. Bartůňkova k metru Opatov - směsný odpad

Zjištěno dne 21. 7. 2008 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Řešení:

Uklizeno.

Vytvořeno 30.1.2009 8:03:05 | přečteno 1371x | Ing. Jaromír Mareš
load