Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Roztříštěnost údržby zeleně na území MČ Praha 11

Na území MČ Praha 11 je více správců veřejné zeleně. V uvedeném příspěvku lze získat informace o nejčastějších správcích.

Plošná rozloha městské části Praha 11 je 979 hektarů, z toho je zhruba 450 hektarů zeleně nebo lesů.

Podrobná mapa veřejné zeleně, která zobrazuje největší níže uvedené vlastníky je k nahlédnutí -  ikona souboruZDE.

MČ Praha 11 současné době zajišťuje údržbu veřejně přístupné zeleně na rozloze cca 176,5 hektarů (stav k 10. 4. 2018), což představuje méně jak polovinu rozlohy veškeré zeleně, neboť zdaleka ne všechny pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 11. Hlavní město Praha (URBIA) - 20 ha, Hlavním město Praha  (TSK) - 11,3 ha.

MČ – 176,5 ha;  HMP-Urbia – 20 ha;  HMP-TSK 11,3 ha

Kdo jsou další vlastníci pozemků na MČ Praha 11?

1. Magistrát hl. města Prahy - velké množství pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy spravuje přímo Magistrát hl. m. Prahy, a to přímo odbor hospodaření s majetkem MHMP, nám. Franze Kafky 1, Praha 1, odpovědným pracovníkem je paní Jana Kubínová, tel. 236 00 20 33, e-mail: jana.kubinova@praha.eu. Uvedený odbor zajišťuje údržbu pozemků převážně předzahrádek před bytovými objekty prostřednictvím správní firmy URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P.O. BOX 656, 111 21 Praha 1. Odpovědným pracovníkem za údržbu zeleně je Anna Hájková, tel: 234 094 941, anna.hajkova@urbia.cz.

Hlavní město Praha zajišťuje údržbu svých pozemků rovněž prostřednictvím jím zřízených a vedených organizací, a to na lesních pozemcích zajišťuje údržbu organizace Lesy hlavního města Prahy (www.lesypraha.cz). Komunikační zeleň v majetku hlavního města Prahy, která je situována zejména mezi chodníky a komunikacemi, uprostřed komunikací a v okolí parkovišť, je udržována organizací zřízenou hl. m. Prahou s názvem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, oblastní správa Jih, odpovědným pracovníkem správy zeleně je paní Eliška Urbancová, email: eliska.urbancova@tsk-praha.cz , telefon: 257 015 359, pracoviště: OC Stromovka 3. p., Veletržní 1623/24, Praha 7.

2. Soukromí vlastníci - Dalšími neméně významnými vlastníky pozemků veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou soukromé osoby, a to jak fyzické (převážně restituenti) tak právnické (převážně developeři). Většinu soukromých pozemků veřejné zeleně ve vlastnictví fyzických osob zajišťuje MČ Praha 11 na základě uzavřené smlouvy (cca 19 hektarů). Právnické osoby si ve většině případů zajišťují údržbu sami.

V důsledku uvedené roztříštěnosti majetkoprávních poměrů nemůže být postup odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11 (OŽP) vždy přímočarý, ale u každé jednotlivé zjištěné závady je obecně nutné určit vlastníka, uživatele nebo správce příslušného pozemku a s požadavky na nápravu se obracet na ně. Ne vždy je přitom možné odstranění závad účinně vynutit hrozbou sankce, protože OŽP je při svém postupu striktně vázán pravomocemi stanovenými platnými právními předpisy, které uložení sankce umožňují jen v některých případech. Ve všech případech se OŽP pokouší nejprve vlastníka či správce pozemku upozornit a až jako poslední možný krok hrozit sankcí.

Tyto informace uvádíme s ohledem na to, že obyvatelé naší městské části zřídka mohou tušit, kdo který pozemek vlastní či spravuje. OŽP se v každém případě snaží být, když ne přímo vykonavatelem, tak alespoň prostředníkem k zajištění nápravy na pozemcích mimo správu MČ Praha 11 (údržba zeleně, úklid a čistota veřejného prostranství).

V případě zájmu o bližší informace, se prosím obraťte na: Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS., vedoucího oddělení správy veřejné zeleně OŽP, tel. 267 902 356, email: nedvedj@praha11.cz.

19.10.2015 9:27:01 - aktualizováno 13.5.2021 12:38:05 | přečteno 6495x | Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS.

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load