Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Řezy a tvarování keřů na území MČ Praha 11

Odbor životního prostředí prostřednictvím servisní organizace Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje řez keřových skupin až po vyhodnocení estetických a funkčních požadavků s respektováním přirozeného způsobu růstu jednotlivých druhů. U všech druhů keřů rostoucích na území Jižního Města tak není možné a ani vhodné aplikovat stejný druh údržby. Řezy keřů a to především radikální zmlazovací musí být rozfázovány i na více let a to tak, aby vždy zůstala zachována alespoň část hnízdních příležitostí.

1. Každoroční tvarování keřů je žádoucí výhradně pouze tam, kde jsou keře záměrně vysázeny do přísně tvarovaného živého plotu, popřípadě tam, kde dřeviny brání průchodu po chodníku, stíní v rozhledu do křižovatek a na přechodech. Tvarování živých plotů se provádí zpravidla dvakrát ročně, a to v období vegetačního klidu a na přelomu měsíce června/července. Zkracují se jen jednoleté výhony narostlé během vegetace toho kterého roku. Nikdy se však takto (do pravidelných ‚hranatých‘ tvarů) neořezávají volně rostoucí skupiny keřů.

2. Hluboký zmlazovací řez, kdy jsou jednotlivé větve ořezány těsně u země, může být realizován pouze v době vegetačního klidu tj. od 1. 11. v závislosti na počasí maximálně při dlouhé zimě do 31. 3. Z odborného hlediska je zmlazení porostu vhodným pěstitelským zásahem, kterým lze zlepšit celkový vzhled přestárlých, nepěkných a proschlých dřevin. Tento druh řezu v určitých lokalitách přispěl k prosvětlení a otevření celého prostranství, čímž se výrazně zmenšilo, případně zcela zamezilo negativním aktivitám a zároveň se celá lokalita stala přehlednějším územím pro dohled městské a státní policie. V dalších letech po tomto radikálním zásahu se keřové skupiny ponechávají přirozenému vývoji.

19.10.2015 9:27:12 - aktualizováno 13.5.2021 12:15:54 | přečteno 4295x | Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS.

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load