Na obsah stránky

Jazyk:
 

Odpadkové koše

Městská část Praha 11 provozuje prostřednictvím Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 (OŽP) na Jižním Městě celkem 624 košů, z toho 412 odpadkových košů, 204 košů na psí exkrementy a 8 stojanů na pomůcky ke sběru psích exkrementů (stav ke dni aktualizace tohoto článku). Koše jsou umístěny na plochách veřejné zeleně svěřených do správy OŽP, jako jsou zejména parky, vnitrobloky nebo veřejná dětská a sportovní hřiště. Většina košů ve správě OŽP je standardního plastového typu, kovové koše na Centrálním parku byly umístěny v rámci jeho rekonstrukce Magistrátem hl. m. Prahy a na některých dalších místech (hřiště, revitalizované vnitrobloky apod.) jsou v provozu různé jiné dřevěné, kovové či plastové koše včetně atypických.

Koše vyváží servisní organizace Jihoměstská majetková a.s. s četností 4× týdně, při vývozu se zároveň do zásobníků, které jsou součástí košů na psí exkrementy a samostatných stojanů, doplňují pomůcky na sběr psích exkrementů – papírové a plastové pytlíky. Obsah košů se vyváží společně a dále se nerozlišuje, takže je možné bez obav odkládat pytlíky se sesbíranými exkrementy také do odpadkových košů a naopak ostatní odpadky do košů na psí exkrementy.

Koše jsou určeny pro drobný odpad, který vznikne při pobytu občanů venku a při venčení psů, nikoliv pro domovní odpad. Koše nenahrazují sběrné nádoby (kontejnery) na směsný komunální odpad, které si je povinen každý vlastník rodinného nebo bytového domu objednat v dostatečné kapacitě u příslušné svozové společnosti. Tašky nebo pytle s domovním odpadem koše snadno přeplňují nebo ucpávají a brání tak ostatním občanům využít koše k účelu, pro který jsou určeny.

Kromě OŽP provozují na území MČ Praha 11 odpadkové koše také další subjekty, zejména zdejší Odbor správy majetku (plastové koše na pochozí ploše Háje), Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (plastové koše u zastávek MHD nebo jinde v ulicích), Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (kovové koše u stanic metra), nebo společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. (kovové koše zlaté barvy u některých zastávek MHD).

Mapa košů ve správě OŽP:


  29.1.2020 8:50:17 | přečteno 1762x | Ing. Jaromír Mareš

  Kalendář akcí >

  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Drum Circle s Petrem Šušorem
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Sobotní výtvarná dílna
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Bytová komise
  Dopravní komise
  Finanční výbor
  Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
  ZMT s Tomášem Kotrlým
  Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
  Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
  Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
  Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
  Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
  Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
  CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
  Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
  Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load