Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Informace o žádostech a závazných stanoviscích

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 (OŽP) podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí, k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu na území správního obvodu Praha 11 (tj. na území městských částí Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd).

Informace jsou uvedeny v přílohách členěných podle jednotlivých roků. Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (tzv. vyjmenované zdroje), vydává a informace o nich zpřístupňuje odbor ochrany prostředí (dříve odbor životního prostředí) Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) na stránkách MHMP v článku Závazná stanoviska a povolení. Ve stejném článku jsou zpřístupněny také informace u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pro žádosti podané v období od 1. 9. do 31. 12. 2012, kdy příslušná pravomoc ještě nebyla obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřena úřadům městských částí Praha 1-22.

Protože odbor životního prostředí MHMP jako nadřízený orgán zdejšího OŽP v metodickém pokynu ze dne 21.07.2015 změnil výklad pojmu stacionární zdroj (podle § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší), považoval OŽP od té doby za stacionární zdroj ve fázi stavebního řízení i samotnou výstavbu (z důvodu prašnosti) a vydával k ní závazné stanovisko i v případech, kdy stavba neobsahovala žádný jiný stacionární zdroj v užším smyslu, jak ho OŽP (ale i MHMP) chápal původně (např. plynové kotle, krby, domovní čistírny odpadních vod). Změna se projevila také v níže uvedených seznamech a v souvislostí s ní byla od roku 2015 mírně upravena struktura tabulky.

Ve sdělení odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 04.02.2020, vydaného na základě metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze září 2019, se MHMP víceméně vrátil k původnímu výkladu a OŽP vydává závazná opět již jen ke stacionárním zdrojům neuvedeným v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Případné podmínky k minimalizaci prašnosti ze stavební činnosti jsou součástí pouze takových závazných stanovisek.

ikona souboru2013 ikona souboru2014 ikona souboru2015 ikona souboru2016 ikona souboru2017 ikona souboru2018 ikona souboru2019 ikona souboru2020

16.1.2013 14:07:05 - aktualizováno 14.12.2018 14:02:50 | přečteno 5772x | Ing. Jaromír Mareš

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load