Ovzduší

V souvislosti s probíhající topnou sezonou vás upozorňujeme na záležitosti týkající se zákona o ochraně ovzduší.

Měřicí stanice kvality ovzduší v ul. Vejvanovského

Měřicí stanice Vejvanovského, obrázek se otevře v novém okněOd roku 2016 je na Jižním Městě v provozu stanice automatického imisního monitoringu v ul. Vejvanovského.

Celý článek

Výsledky měření kvality ovzduší 1993–2016

Od poloviny roku 1993 byly na Jižním Městě orientačně měřeny průměrné měsíční koncentrace oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a množství prašného spadu. Měření, které zajišťoval odbor životního prostředí, probíhalo na dvou lokalitách – ul. K Dubu a ZŠ Kupeckého, kterou v únoru 2002 nahradila lokalita Úřad MČ Praha 11, ul. Vidimova. Měření bylo ukončeno k 31.12.2016, protože v roce 2016 byla zprovozněna akreditovaná měřicí stanice v ul. Vejvanovského.

Celý seriál článků

Informace o žádostech a závazných stanoviscích

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 (OŽP) podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí, k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu na území správního obvodu Praha 11 (tj. na území městských částí Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd).

Celý článek

Opatření z Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+

Výčet některých opatření vztahujících se k provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování z první a druhé části Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO2020+)

Celý článek

load