Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v prvním pololetí 2023

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou v prvním pololetí roku 2023 přistavovány v níže uvedených termínech.

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

 • nábytek
 • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
 • koberce, podlahové PVC
 • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

 • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • stavební suť
 • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách od 15:00 hodin a odvezeny budou ihned po naplnění. VOK mají tmavě modrou barvu. Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost MIKAPA plus, s.r.o., jako subdodavatel na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a společností Pražské VOK a MSD. Harmonogram přistavení VOK sestavuje Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den od 15:00 hod. a odvezeny ihned po naplnění.


Jižní Město I  
A. Malé × Hviezdoslavova 13. 4., 17. 5.
Bachova 1593 6. 3., 26. 6.
Bachova × Mikulova 29. 3., 15. 5.
Benkova 1691 (parkoviště) 27. 3.
Blažimská × Klapálkova 16. 3., 21. 6.
Brandlova 1641 (za Startem) 2. 2., 30. 5.
Brechtova × Květnového vítězství 7. 3.
Brodského 1671 8. 3., 17. 5.
Černockého (parkoviště) 12. 4., 24. 5.
Divišovská × Šternovská 3. 4.
Doubravická × Bohúňova 4. 4., 18. 5.
Hekrova 853 (parkoviště) 19. 1.
Hlavatého × Mejstříkova 6. 2., 20. 4., 7. 6.
Hněvkovského 1374 14. 3., 16. 5.
Chomutovická 2. 3., 19. 4., 19. 6.
Janouchova 671 (u MŠ) 16. 1., 27. 4.
Klapálkova × Čenětická 1. 2., 25. 4.
Konstantinova × Metodějova 5. 4.
Kosmická × Anny Drabíkové 23. 2., 4. 5.
Kryštofova × Kazimírova 7. 2., 26. 4.
Křejpského 1514 22. 2., 12. 6.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 2., 24. 5.
Majerského × Samohelova 11. 4., 16. 5.
Matúškova 831 (u Blankytu) 16. 2., 23. 5.
Metodějova (parkoviště) 15. 3., 10. 5.
Michnova × Podjavorinské 17. 1., 3. 5., 15. 6.
Mnichovická × Tatarkova 23. 3., 30. 5.
Modletická 1390 (vnitroblok) 31. 1., 26. 4.
Mokrá × Zimákova 30. 1.
Novomeského 690 (parkoviště) 1. 3., 4. 5.
Plickova 880 30. 3., 18. 4., 6. 6.
Radimovická 1424 (parkoviště) 20. 3., 10. 5.
Rujanská × Donovalská (u TS) 8. 2., 14. 6.
Schulhoffova 794 28. 2.
Stachova × V Hájích 28. 3., 8. 6.
Šalounova 1939 14. 2., 31. 5.
Štichova 640 (parkoviště) 15. 2., 19. 4., 27. 6.
Tererova (u ZŠ) 23. 1., 23. 5., 13. 6.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 12. 4.
Ženíškova × Květnového vítězství 18. 1., 4. 4., 20. 6.
Jižní Město II + starý Chodov  
Dědinova × Filipova 24. 1., 28. 3., 1. 6.
Dědinova 2002 27. 2., 18. 4., 29. 6.
Gregorova × Hrudičkova 9. 2., 24. 4., 22. 6.
Hráského × Jarníkova 13. 2., 17. 4., 25. 5.
Hrdličkova × Blatenská 25. 1., 11. 5., 31. 5.
K Dubu  
Kloboukova 2230 (parkoviště) 9. 3., 5. 6.
Krejnická 2021 (za Chrpou) 13. 3., 29. 5.
Láskova × Malenická 22. 3., 9. 5., 28. 6.
Lažanského  
Nechvílova 1826 (čp. 1826–1829) 21. 2., 25. 4., 3. 5.
Petýrkova 1953 21. 3., 2. 5.
Pod Vodojemem  
U Nové dálnice 22. 3.
Vojtíškova 1783 26. 1., 29. 3., 22. 5.

Mapa stanovišť VOK:
Tematická mapa -

  Mapy stanovišť VOK (Mapy.cz): Jižní Město I, Jižní Město II + starý Chodov (z technických důvodů bylo nutné mapu rozdělit).
  Stanoviště VOK na celém území hl. m. Prahy se zobrazují, po schválení harmonogramu MHMP i spolu s termíny přistavení, také v dynamické mapě Komplexního systému nakládání s komunálním odpadem.

  Bližší informace získáte na Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 902 369 nebo 267 902 320. 


  Vytvořeno 11.8.2022 12:38:11 - aktualizováno 28.12.2022 15:51:04 | přečteno 25889x | Ing. Jaromír Mareš
  load