Na obsah stránky

Jazyk:
 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v prvním pololetí 2022

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou v prvním pololetí roku 2022 přistavovány v níže uvedených termínech.


Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

 • nábytek
 • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
 • koberce, podlahové PVC
 • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

 • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • stavební suť
 • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách od 15:00 hodin a odvezeny budou ihned po naplnění. VOK mají tmavě modrou barvu. Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost MIKAPA plus, s.r.o., jako subdodavatel na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a společností Pražské VOK a MSD. Harmonogram přistavení VOK sestavuje Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den od 15:00 hod. a odvezeny ihned po naplnění.


Jižní Město I
A. Malé × Hviezdoslavova17. 1., 31. 5.
Bachova 159313. 4.
Bachova × Mikulova16. 5.
Benkova 1691 (parkoviště)10. 5.
Blažimská × Klapálkova3. 5.
Brandlova 1641 (za Startem)3. 3., 6. 6.
Brechtova × Květnového vítězství20. 4.
Brodského 1671 21. 4.
Černockého (parkoviště)19. 1.
Divišovská × Šternovská19. 5.
Doubravická × Bohúňova25. 1., 23. 5.
Hekrova 853 (parkoviště)2. 2., 15. 6.
Hlavatého × Mejstříkova7. 3., 8. 6.
Hněvkovského 1374 27. 4., 29. 6.
Chomutovická12. 4.
Janouchova 671 (u MŠ) 26. 1., 25. 5.
Klapálkova × Čenětická 1. 3.
Konstantinova × Metodějova 28. 2., 1. 6.
Kosmická × Anny Drabíkové5. 4., 20. 6.
Kryštofova × Kazimírova9. 3., 18. 5.
Křejpského 15144. 4.
Ledvinova (u Chodovské tvrze)30. 3.
Majerského × Samohelova26. 5.
Matúškova 831 (u Blankytu)29. 3.
Metodějova (parkoviště)28. 4.
Michnova × Podjavorinské27. 1., 14. 6.
Mnichovická × Tatarkova 9. 5.
Modletická 1390 (vnitroblok) 24. 2., 28. 6.
Mokrá × Zimákova23. 2.
Novomeského 690 (parkoviště) 11. 4.
Plickova 88017. 5.
Radimovická 1424 (parkoviště)4. 5.
Rujanská × Donovalská (u TS)10. 3.
Schulhoffova 7947. 4.
Stachova × V Hájích12. 5.
Šalounova 1939 24. 3.
Štichova 640 (parkoviště) 28. 3., 22. 6.
Tererova (u ZŠ)7. 2., 9. 6.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737)9. 2., 30. 5.
Ženíškova × Květnového vítězství31. 1., 24. 5.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova × Filipova15. 2., 27. 6.
Dědinova 2002 6. 4.
Gregorova × Hrudičkova 14. 3.
Hráského × Jarníkova16. 3., 21. 6.
Hrdličkova × Blatenská17. 2., 13. 6.
K Dubu nepřistaveno
Kloboukova 2230 (parkoviště)25. 4.
Krejnická 2021 (za Chrpou)26. 4.
Láskova × Malenická5. 5.
Lažanského nepřistaveno
Nechvílova 1826 (čp. 1826–1829)31. 3.
Petýrkova 195311. 5.
U Nové dálnice21. 3.
Vojtíškova 178321. 2.

Mapa stanovišť VOK:

  Mapy stanovišť VOK (Mapy.cz): Jižní Město I, Jižní Město II + starý Chodov (z technických důvodů bylo nutné mapu rozdělit).
  Stanoviště VOK na celém území hl. m. Prahy se zobrazují, po schválení harmonogramu MHMP i spolu s termíny přistavení, také v dynamické mapě Komplexního systému nakládání s komunálním odpadem.

  Bližší informace získáte na Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 902 369 nebo 267 902 320. 


  6.4.2022 12:41:35 | přečteno 16033x | Ing. Jaromír Mareš

  Kalendář akcí >

  Čáry, čmáry, malování 2022
  František Tichý: Kresby, grafika
  Komise pro životní prostředí
  CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
  Čáry, čmáry, malování 2022
  František Tichý: Kresby, grafika
  Mediální komise
  Čáry, čmáry, malování 2022
  František Tichý: Kresby, grafika
  Čáry, čmáry, malování 2022
  František Tichý: Kresby, grafika
  MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
  Jazz klub Tvrz: Najponk duo
  Čáry, čmáry, malování 2022
  František Tichý: Kresby, grafika
  Čáry, čmáry, malování 2022
  František Tichý: Kresby, grafika
  František Tichý: Kresby, grafika
  František Tichý: Kresby, grafika
  Bytová komise
  Májový koncert Pražského salonního orchestru
  Betlémské světlo
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Drum Circle s Petrem Šušorem
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
  Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
  ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Toymachine – Kabinet obrů
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
  Idunčino kvítí
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Nejhorší člověk na světě
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Komise pro likvidaci majetku
  Toymachine – O velikém čaroději
  Jedenáctky: Krása Quartet
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
  Melodie pro každého
  Pavel Dobeš
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
  ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Komise pro kulturu a spolky
  Divoch
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Mediální komise
  Kontrolní výbor
  Komise pro správu majetku a podporu podnikání
  Šansony na tvrzi
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Petr Kocman s kapelou
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
  ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  HRANÍ BEZ HRANIC X.
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
  Cirkusárium
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Komise pro strategické a územní plánování
  Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
  Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
  Drive my car
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Komise pro seniory
  Absolventský koncert žáků ZUŠ
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Skleněný zvěřinec
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
  Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
  Jazz klub tvrz: Radek's Group
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  František Tichý: Kresby, grafika
  Marie Tvarohová: Malování jehlou
  Moucha v kufru
  František Tichý: Kresby, grafika
  Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
  František Tichý: Kresby, grafika
  Finanční komise
  Finanční výbor
  Pocta Boženě Němcové
  Dětský den v KC Zahrada
  František Tichý: Kresby, grafika
  Pocta Boženě Němcové
  XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
  Roman Horký a Kamelot
  František Tichý: Kresby, grafika
  Pocta Boženě Němcové
  František Tichý: Kresby, grafika
  Pocta Boženě Němcové
  Sobotní výtvarná dílna
  František Tichý: Kresby, grafika
  Pocta Boženě Němcové
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load