Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v druhém pololetí 2022

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou v druhém pololetí roku 2022 přistavovány v níže uvedených termínech.


Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

 • nábytek
 • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
 • koberce, podlahové PVC
 • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

 • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • stavební suť
 • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách od 15:00 hodin a odvezeny budou ihned po naplnění. VOK mají tmavě modrou barvu. Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost MIKAPA plus, s.r.o., jako subdodavatel na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a společností Pražské VOK a MSD. Harmonogram přistavení VOK sestavuje Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den od 15:00 hod. a odvezeny ihned po naplnění.


Jižní Město I  
A. Malé × Hviezdoslavova 24. 10., 15. 12.
Bachova 1593 10. 10., 24. 11.
Bachova × Mikulova 2. 11.
Benkova 1691 (parkoviště) 15. 11.
Blažimská × Klapálkova 8. 11.
Brandlova 1641 (za Startem) 9. 11., 7. 12.
Brechtova × Květnového vítězství 10. 11.
Brodského 1671 18. 10.
Černockého (parkoviště) 17. 10.
Divišovská × Šternovská 13. 12.
Doubravická × Bohúňova 26. 10., 20. 12.
Hekrova 853 (parkoviště) 30. 11.
Hlavatého × Mejstříkova 25. 10., 21. 12.
Hněvkovského 1374 21. 11.
Chomutovická 20. 10., 5. 12.
Janouchova 671 (u MŠ) 18. 10., 29. 11.
Klapálkova × Čenětická 11. 10.
Konstantinova × Metodějova 1. 11., 19. 12.
Kosmická × Anny Drabíkové 9. 11.
Kryštofova × Kazimírova 5. 12.
Křejpského 1514 6. 12.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 1. 11.
Majerského × Samohelova 6. 12.
Matúškova 831 (u Blankytu) 13. 10.
Metodějova (parkoviště) 28. 11.
Michnova × Podjavorinské 20. 10.
Mnichovická × Tatarkova 19. 10., 8. 12.
Modletická 1390 (vnitroblok) 2. 11.
Mokrá × Zimákova 12. 10.
Novomeského 690 (parkoviště) 3. 11.
Plickova 880 7. 12.
Radimovická 1424 (parkoviště) 23. 11.
Rujanská × Donovalská (u TS) 12. 12.
Schulhoffova 794 23. 11.
Stachova × V Hájích 7. 11.
Šalounova 1939 30. 11.
Štichova 640 (parkoviště) 22. 11.
Tererova (u ZŠ) 14. 11.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 25. 10.
Ženíškova × Květnového vítězství 11. 10., 8. 12.
 Jižní Město II + Starý Chodov 
Dědinova × Filipova 26. 10., 1. 12.
Dědinova 2002 24. 11.
Gregorova × Hrudičkova 12. 10.
Hráského × Jarníkova 3. 11., 14. 12.
Hrdličkova × Blatenská 31. 10., 13. 12.
K Dubu  
Kloboukova 2230 (parkoviště) 7. 11.
Krejnická 2021 (za Chrpou) 10. 11.
Láskova × Malenická 29. 11.
Lažanského  
Nechvílova 1826 (čp. 1826–1829) 19. 10., 1. 12.
Petýrkova 1953 8. 11.
Pod Vodojemem  
U Nové dálnice 13. 10.
Vojtíškova 1783 22. 11.

Mapa stanovišť VOK:

  Mapy stanovišť VOK (Mapy.cz): Jižní Město I, Jižní Město II + starý Chodov (z technických důvodů bylo nutné mapu rozdělit).
  Stanoviště VOK na celém území hl. m. Prahy se zobrazují, po schválení harmonogramu MHMP i spolu s termíny přistavení, také v dynamické mapě Komplexního systému nakládání s komunálním odpadem.

  Bližší informace získáte na Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 902 369 nebo 267 902 320. 


  11.8.2022 12:38:11 | přečteno 19561x | Ing. Jaromír Mareš

  Kalendář akcí >

  Kočka
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
  Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
  Kočka
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Kočka
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Páté přes desáté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
  Kočka
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
  Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
  Kočka
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Koncert filmové hudby II.
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Toymachine – Rok českých písniček
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Kultura a volnočasové aktivity pro občany v seniorském věku, pečovatelská služba a užitečné kontakty
  Pražský salonní orchestr
  Kino klub Zahrada – Planeta Praha
  Kino klub Zahrada – Plná 6
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  VÝLET pro seniory: Po stopách genia, architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla
  MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
  Neřež
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Kino klub Zahrada – Jan Žižka
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Jedenáctky: NiTrio
  Co archeologové donedávna nevěděli
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Jazzový koncert KUH trio—Köhldorfer –Uhlíř—Helešic
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: STŘED KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
  MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
  Melodie pro každého
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  JMO: Jan Galega Brönnimann /Moussa Cissokho / Omri Hason (Švýcarsko/Senegal/izrael)
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Za Smetanou aneb, proč bychom se netěšili
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Petr Fejk: Jak se dělá Zoo
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  TURISTICKÝ VÝLET pro seniory: PODZIMNÍM LESEM PŘES VYHLÍDKU HVÍŽDINEC
  POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA pro seniory
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Letohrádek Hvězda – tajuplná perla renesanční architektury
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Mediální komise
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
  Jazz klub Tvrz: Adam Tvrdý trio
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Výstava: On a Ona – sochařská výstava
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
  TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load