Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Poplatek za komunální odpad

Na území hl. m. Prahy se na rozdíl od většiny ostatních obcí v ČR neplatí poplatek za komunální odpad na základě trvalého pobytu, ale podle toho, kde fyzická osoba skutečně bydlí a kde jí vzniká komunální odpad.

Zákon o odpadech (podle § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) totiž umožňuje obcím vybírat úhradu za komunální odpad jedním z celkem 3 způsobů:

1) na základě vydané obecně závazné vyhlášky - jako poplatek,

2) jako úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě uzavřené smlouvy, nebo

3) jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích.

Zatímco ve většině jiných obcí se vybírá poplatek, který je závislý na trvalém bydlišti nebo vlastnictví rekreační stavby, v Praze je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, bez ohledu na její trvalé bydliště. Plátcem poplatku za komunální odpad je pak v Praze vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, a výše poplatku (kterou stanovuje obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. HMP) se odvíjí od počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku.  Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr kapacity sběrné nádoby pro nemovitou věc na odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (nájemníky či vlastníky bytů) a v bytových domech je obvykle zahrnut v úhradě nákladů za užívání bytu. Protože ale není způsob rozúčtování stanoven v žádném obecně závazném právním předpisu, určuje si ho plátce sám – v praxi obvykle buď podle podlahové plochy bytů nebo podle počtu osob v nich bydlících, které mu nahlásí poplatníci. Správu poplatku vykonává hl. m. Praha (www.praha.eu), nikoliv městské části.

Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se objednávají u příslušné svozové společnosti (v současnosti Pražské služby, a. s., www.psas.cz).

Při změně bydliště nebo v případě nejasností je třeba se obrátit u bytových domů především na vlastníka příslušného domu (společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo). Dotazy na placení poplatku za komunální odpad v Praze je vhodné směřovat na Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní, poplatků a cen, oddělení poplatků za odpady: (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=620).

Pokud fyzická osoba bydlí v Praze, ale trvalé bydliště má hlášené v obci mimo Prahu, kde se úhrada za odpad vybírá prostřednictvím místního poplatku, je možné, že bude za odpad platit hned dvakrát. U obecného úřadu dané obce je možné se v takovém případě informovat, zda neexistuje možnost prominutí nebo snížení místního poplatku.

V případě zájmu o bližší informace, obraťte se prosím na:

Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl.m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Bc. Martin Kotouč, pověřený vedením oddělení, e-mail: martin.kotouc@praha.eu . tel. č. 236 00 3981 .

18.1.2022 8:29:48 | přečteno 16349x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj stolní tenis
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Kino klub Zahrada – Hodně štěstí pane Veliký
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Tři prasátka
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: PŘÍBRAMSKO
Kino klub Zahrada – Top Gun: Maverick
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výtvarná dílna
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Finanční výbor ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
OMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH ŠPITÁLŮ A LAZARETŮ
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Turistický výlet pro seniory: POUTNÍ CESTOU Z HÁJKU DO PRAHY
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
OMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH ŠPITÁLŮ A LAZARETŮ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load